*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneObywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Teoretycznie rzecz biorąc, wiele spraw winno być załatwianych jest przez gminy, starostwa i województwa... Teoretycznie rzecz biorąc... Często zdarza się natomiast, że obywatele (w tym także geodeci) nie są zadowoleni ze sposobu załatwienia tych spraw...

Poniżej przedstawiamy opracowanie Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym przedstawione zostały prawa (i obowiązki) podmiotów, które nie zgadzają się z wydanymi rozstrzygnięciami organów administracji, i swoich praw chcą dochodzić na drodze sądowo-administracyjnej...


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Obywatel-w-post-sadowoadm.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Obywatel-w-post-sadowoadm.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *