*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneNowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy Pgik

W dniu dzisiejszym (11 lipca 2014r.) wreszcie opublikowano rozporządzenia do znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przypominamy, że zarówno ustawa, jak i rozporządzenia wchodzą w życie... jutro...

Poniżej zamieszczamy teksty 3 nowych rozporządzeń (nazwy podajemy w skrócie):
1. ws. zgłaszania prac gik, zawiadomienia o ich wykonaniu oraz przekazywania wyników prac do zasobu;
2. ws. udostępniania materiałów zasobu,  wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty;
3. ws. uwierzytelniania dokumentów dc. postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Baza_Dokumentow/2014_Rozporzadzenie_ws._zglaszania_prac.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Baza_Dokumentow/2014_Rozporzadzenie_ws._zglaszania_prac.pdf</a>

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Baza_Dokumentow/2014_Rozporzadzenie_ws._udostepniania_materialow_oraz_wzoru_DOO.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Baza_Dokumentow/2014_Rozporzadzenie_ws._udostepniania_materialow_oraz_wzoru_DOO.pdf</a>

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Baza_Dokumentow/2014_Rozporzadzenie _ws._uwierzytelniania_dokumentow.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Baza_Dokumentow/2014_Rozporzadzenie _ws._uwierzytelniania_dokumentow.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *