*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneNawiązanie formalnej współpracy PTG ze Staszowskim i Nowosądeckim Stowarzyszeniami Geodetów


Informujemy, że w dniu 1 lutego 2017r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego podjął uchwałę w sprawie nawiązania formalnej współpracy naszej organizacji ze Staszowskim Stowarzyszeniem Geodezyjnym z siedzibą w Staszowie (woj. świętokrzyskie) oraz Nowosądeckim Stowarzyszeniem Geodetów z siedzibą w m. Chełmiec (woj. małopolskie).

Głównymi celami zawartego porozumienia są:
1. Podejmowanie, rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu zawodu geodety, a w szczególności działań na rzecz przyjęcia i uchwalenia przez Sejm RP ustawy o samorządzie zawodowym geodetów.
2. Przyczynianie się do podnoszenia świadomości społecznej na temat znaczenia zawodu geodety.
3. Szerzenie postaw moralnych w środowisku branży geodezyjnej.
4. Inicjowanie różnorodnych form edukacji jak praktyki, warsztaty, seminaria i konferencje.
5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu realizację obowiązującego prawa zarówno przez wykonawców prac geodezyjnych jak i administrację geodezyjną.
6. Dążenie do stanowienia prostego prawa geodezyjnego, które nie ingeruje w relacje między geodetami a zamawiającymi usługi geodezyjne tj. właścicielami nieruchomości oraz inwestorami.

Porozumienie będzie realizowane poprzez:
1. Propagowanie potrzeby powstania samorządu zawodowego geodetów w środowisku geodezyjnym.
2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny geodezji wśród społeczeństwa.
3. Poszerzanie wiedzy w środowisku geodezyjnym o znaczeniu jakości geodezji w społeczeństwie w przełożeniu na dążenie do właściwego zaufania publicznego.
4. Wymianę doświadczeń w celu zdobywania właściwej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu geodety oraz wspólne organizowanie szkoleń i konferencji.
5. Ścisłą współpracę w dążeniu do przestrzegania obowiązującego prawa zarówno przez wykonawców prac geodezyjnych jak i administrację geodezyjną poprzez wspólne działania nadzorcze, prewencyjne i roszczeniowe.
6. Podejmowanie wspólnych działań w opiniowaniu stanowionego prawa.  
7. Wzajemne wspieranie się w realizacji celów statutowych bądź regulaminowych.

Staszowskie Stowarzyszenie Geodetów powstało w dniu 3 października 2016r. i działa na zasadach stowarzyszenia zwykłego. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został Maciej SOCHACKI. Wiceprezesami są Łukasz ĆWIEK i Kamil KASPERCZYK, sekretarzem jest Tadeusz PESKI, a skarbnikiem Dariusz NOWAK. Więcej na temat powstania Staszowskiego Stowarzyszenia Geodetów można przeczytać tutaj:   http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/staszow/a/powstalo-staszowskie-stowarzyszenie-geodetow,10767170/

Nowosądeckie  Stowarzyszenia Geodetów zrzesza szerokie środowisko geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. W skład Zarządu NSG wchodzą:
1.   Wiesław SIKORA – prezes;
2.   Jadwiga SOŁTYS-LIBER JADWIGA – wiceprezes
3.   Dariusz HABELA DARIUSZ – sekretarz
4.   Przemysław STANEK PRZEMYSŁAW – skarbnik
5.   Tomasz KAMIŃSKI
6.   Tomasz KOŚCISZ;
7.   Jacek PODGÓRSKI.

Dane Staszowskiego Stowarzyszenia Geodetów:
Siedziba: 28-200 Staszów, ul. Krakowska 14
Adres e-mail: zarzad.ssg@gmail.com
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Staszowskie.Stowarzyszenie.Geodetow/

Dane Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów:
Siedziba: 33-395 Chełmiec, ul. Szkolna 29
Adres e-mail: stowarzyszeniensg@gmail.com
Strona internetowa: http://stowarzyszenie-nsg.pl/

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *