*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneMateriały z konferencji szkoleniowej w Rybniku

W dniu 3 kwietna 2014r. w Auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Geodezyjne konferencja szkoleniowa poświęcona bieżącym zagadnieniom geodezyjnym w wykonawstwie i administracji geodezyjnej.

Na spotkanie zostali zaproszeni Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z Katowic Pan Mirosław PUZIA oraz inne osoby z Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru a także Geodeci Powiatowi województwa śląskiego. W konferencji łącznie uczestniczyło około 100 przedstawicieli wykonawstwa geodezyjnego i administracji geodezyjnej z województw śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego.

Główną tematyką konferencji było omówienie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na zakończenie konferencji wśród uczestników konferencji rozlosowane zostały książki o tematyce geodezyjnej i kartograficznej, jakie otrzymaliśmy od  wydawnictwa GALL, które swoją ofertę wydawniczą zaprezentowało na zorganizowanym w kuluarach konferencji stoisku.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne. Mamy przekonanie, że zorganizowana przez PTG konferencja szkoleniowa przysłużyła się pogłębianiu wiedzy geodezyjnej i spełniła choć w części oczekiwania jej uczestników, co wydają się potwierdzać podziękowania jakie wpłynęły na pocztę Zarządu PTG :
 
Witam.
"Bardzo dziękujemy za zorganizowanie konferencji szkoleniowej w dn. 03.04.2014. Poziom organizacyjny i merytoryczny był bardzo wysoki.
Jedynie można żałować, że czas nie pozwolił omówić wszystkich zagadnień, co świadczy o złożoności poruszanych tematów i zaangażowaniu prowadzącego i słuchaczy.

Pozdrawiam.
Marcin Sitko
Starostwo Powiatowe w Mikołowie "
 
 
"Szanowni Państwo,
Uprzejmie dziękujemy za możliwość uczestnictwa we wczorajszej konferencji.
Mam nadzieję, że tego typu konferencje są idealnym miejscem do uzupełnienia i aktualizacji wiedzy oraz wymiany doświadczeń i dyskusji w kwestiach nurtujących wykonawców geodezyjnych.

Z poważaniem.

Mgr inż. Szymon P. Malinowski
Geodeta uprawniony
Biegły sądowy w zakresie geodezji
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Geodetów Polskich"

 

Poniżej przedstawiamy prezentacje przygotowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach - Pana Mirosława PUZIĘ.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2014-04-03_PTG_EGiB_Rybnik.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2014-04-03_PTG_EGiB_Rybnik.pdf</a>

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2014-04-03_PTG_Zasob_Rybnik.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2014-04-03_PTG_Zasob_Rybnik.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *