*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneMałopolski WINGiK o stosowaniu klauzuli "Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"

"Klauzula o treści "Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej" zarezerwowana jest wyłącznie dla wypisów z rejestru gruntów, z rejestru budynków, rejestru lokali, z kartoteki budynków, z kartoteki lokali oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej i jej stosowanie w przypadkach innych, nie jest prawnie dozwolone."


Poniżej zamieszczamy pełny tekst stanowiska Pani Danuty PALUCH, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie, jakie zostało wydane w związku z wystąpieniem w tej sprawie przez jednego z członków PTG (dane osobowe zostały usunięte).


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-08-05_MWINGiK_o_klauzulach.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-08-05_MWINGiK_o_klauzulach.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *