*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneLista powiatów, które z urzedu i nieodpłatnie opatrują dokumentację geodezyjną klauzulami urzędowymi

W związku z trwającą szeroką dyskusją na temat stosowania przepisów art.12b ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Polskie Towarzystwo Geodezyjne uprzejmie informuje, że n/w powiaty z urzędu i nieodpłatnie opatrują odpowiednimi klauzulami dokumenty sporządzone przez wykonawców na rzecz zleceniodawców prac:

1. Starostwo Powiatowe w Wejherowie;
2. Starostwo Powiatowe w Tczewie;
3. Starostwo Powiatowe w Bytowie;
4. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie;
5. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim;
6. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie;
7. Starostwo Powiatowe w Krośnie.

Opatrywanie w/w dokumentów odpowiednimi klauzulami odbywa się jako bezpośredni skutek przyjęcia dokumentacji technicznej do zasobu, co oznacza że starostwa te nie uzależniają wykonania tej czynności od uprzedniego złożenia wniosku o uwierzytelnienie oraz od wniesienia z tego tytułu opłaty.

Informujemy, że w/w dane zostały przez nas zweryfikowane w bezpośrednich rozmowach telefonicznych, jakie przeprowadziliśmy z poszczególnymi Geodetami Powiatowymi / Naczelnikami Wydziałów Geodezji.

W celu uzupełnienia listy, uprzejmie prosimy o informowanie nas o innych powiatach, które także nie uzależniają klauzulowania dokumentów od uprzedniego złożenia wniosków o uwierzytelnienie. Wszelkie informacje należy kierować na pocztę Zarządu PTG E-mail: zarzad@ptg-org.pl


AKTUALIZACJA 2015-05-23

Jak wynika ze Ankiety, zamieszczonej na stronie internetowej http://podgik.pl/ w której wzięło udział na dzień dzisiejszy 296 powiatów, do listy powiatów które nie pobierają opłat za "klauzulowanie dokumentów, które geodeta sporządził dla podmiotu zlecającego wykonanie pracy geodezyjnej" dołaczyły kolejne. Jest ich obecnie 22, co stanowi 7,4% biorących udział w Ankiecie.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *