*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneLIST OTWARTY do Prezesa Rady Ministrów

Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  informuje, że  w  dniu  28  czerwca  2019 roku, został  przesłany  do  Pana  Mateusza  Morawieckiego  Prezesa  Rady  Ministrów  list  otwarty  
w  którym  Stowarzyszenie  nasze  wyraża  sprzeciw  wobec  projektowanym  zmianom  w ustawie  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  oraz  krytykę  sposobu  i  trybu  przeprowadzenia  konsultacji  publicznych  do  których  został  upoważniony  przez  Ministra Rozwoju i Inwestycji  Główny  Geodeta  Kraju.

PTG  korzystając  prawa  wyrażenia  opinii  w  ramach  konsultacji  publicznych, przedstawiło  analizę  projektowanych  przepisów  wskazując  na  występujące błędy, niedoprecyzowania  
i  sprzeczności  oraz  zagrożenia  dla  szeroko  pojętego  procesu  inwestycyjno-budowlanego. Ufaliśmy, że  przyjęcie  lub  odrzucenie  naszych  uwag  zostanie  w  sposób  rzetelny  uzasadnione. Tymczasem  z  raportu  z  konsultacji  publicznych  wynika, że  nasze  oceny  zostały  pominięte  milczeniem, a  propozycje  rozwiązań  zakwalifikowane  jako  zmiany  systemowe  wykraczające  poza  zakres  prowadzonej  legislacji.

Nie  ukrywamy  swojego  zdumienia  tym  faktem, tym  bardziej, że  w  propozycjach  zmian ustawy  znalazły  się  przepisy  ewidentnie  wykraczające  poza  zdefiniowany  zakres  objęty  legislacją, w  szczególności  w  zakresie  zmiany  definicji  wykonawcy  prac  geodezyjnych,  rozszerzeniem  zakresu  weryfikacji  danych  i  materiałów  stanowiących  wyniki  prac  geodezyjnych  czy  też  zmianą   definiującą  krąg   osób  wykonujących  samodzielne  funkcje  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii.

W  naszej  ocenie  przedstawione  w  projekcie  ustawy  propozycje  zmian  w  żaden  sposób  nie  realizują  głównego  celu – przyspieszenie  i  usprawnienie  procesu  inwestycyjnego, a  wręcz  odwrotnie – mają  wpływ  hamujący. Z  uwagi  na  ten  fakt, jak  również  z  uwagi  na  całkowite  zlekceważenie  zgłoszonych  przez  nasze  Stowarzyszenie  ocen  przedmiotowego  projektu, Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  wystąpił  do  Prezesa  Rady  Ministrów  w  formie  listu  otwartego  w  którym  postulujemy  o  wstrzymanie  dalszych  prac  legislacyjnych  nad  tym  projektem  ustawy.


LIST  OTWARTY <a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/List_otwarty_PRM.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/List_otwarty_PRM.pdf</a>[/center

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *