*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneLIST OTWARTY do Ministra Inwestycji i Rozwoju

Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  poniżej  publikuje  list  otwarty  skierowany do  Pana  Jerzego  Kwiecińskiego - Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  w  sprawie  sprzeciwu  wobec  procedowanej  nowelizacji  ustawy  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne.

List  ten  został  podpisany  między  innymi  przez  nasze  Stowarzyszenie, które  w  pełni  popiera  konieczność  przerwania  trwających  prac  legislacyjnych  nad  przedstawionym  projektem.

PTG  stoi  na  stanowisku, że  zaproponowane  rozwiązania  zmian  ustawy, nie  dość, że  nie  rozwiązują  już  istniejących  istotnych  problemów  mających  bezpośredni  wpływ  na  płynność  procesu  inwestycyjnego, to  poprzez  wprowadzenie  nowych  niedookreślonych  procedur  spowodują  , że  geodezja  będzie   jego   głównym  hamulcowym.

Wyrażamy  swój  sprzeciw  wobec  całkowitego  zignorowania  w  procesie  konsultacji  publicznych zgłaszanych   przez  PTG  uwag , w  których  wskazano   nieprawidłowości  i  niespójności  w  proponowanych  przepisach  oraz  wskazano  negatywne  skutki  ,w  szczególności  dla  inwestorów  i  obywateli  korzystających  z  usług  geodezyjnych.

Stoimy  na  stanowisku, że  istnieje   konieczność  jak  najszybszego  opracowania  przepisów  nowego  prawa, gdyż  obecnie  obowiązujący  system    doprowadza  do  pogłębiającego  się  kryzysu  podstawowych  wartości  i  celów  w  szeroko  rozumianej   dziedzinie  geodezji  i  kartografii.

Mamy  nadzieję, że  wyrażony  przez  stowarzyszenia  i  organizacje  sprzeciw  w  formie  listu  otwartego  nie  zostanie  zignorowany.


LIST  OTWARTY <a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/list_otwarty.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/list_otwarty.pdf</a>[/center

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *