*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneKonferencja szkoleniowa w Rybniku

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że
w dniu 3 kwietnia 2014r. w godz. 9,30 – 15,00
w Auli Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54,
odbędzie się konferencja szkoleniowa
poświęcona bieżącym zagadnieniom geodezyjnym w wykonawstwie i administracji geodezyjnej
z udziałem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z Katowic
Panem Mirosławem PUZIA.


Na konferencję zostały zaproszone ponadto inne osoby z Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach, Geodeci Powiatowi z powiatów ziemskich gliwickiego, rybnickiego, wodzisławskiego, mikołowskiego i raciborskiego oraz z powiatów grodzkich miast Jastrzębie Zdrój, Żory i Rybnik.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji szkoleniowej będą przyjmowane do dnia 28 marca 2013r. na adres e-mail Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego: zarzad@ptg-org.pl  O możliwości uczestnictwa w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu prosimy podać następująca dane : imię, nazwisko, nazwa firmy lub instytucji, telefon kontaktowy, miejscowość i powiat siedziby firmy lub instytucji.

Informujemy, że koszt udziału w konferencji szkoleniowej (nie dotyczy osób zaproszonych imiennie przez Zarząd PTG) wynosi - 50 zł od osoby i w całości jest związany z pokryciem wydatków związanych z organizacją szkolenia (wynajęcie sali konferencyjnej, catering). Wpłaty z tytułu uczestnictwa w konferencji (po potwierdzeniu możliwości uczestnictwa drogą e-mail) prosimy dokonywać na konto PTG: 38-1020-2498-0000-8902-0451-4261.

Dodatkowe pytania w sprawie konferencji prosimy kierować na pocztę Zarządu PTG zarzad@ptg-org.pl lub pod nr tel. 601 44 77 36


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2014-04-03_Ogloszenie_Konferencja_w_Rybniku.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2014-04-03_Ogloszenie_Konferencja_w_Rybniku.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *