*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneKoncepcja samorządu zawodowego geodetów i kartografów

Działający pod patronatem Głównego Geodety Kraju Zespół Roboczy ds. opracowania koncepcji samorządu zawodowego geodetów i kartografów przedstawił do publicznej dyskusji „Koncepcję samorządu zawodowego geodetów i kartografów” wraz z uzasadnieniem.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne zwraca się z prośbą do swoich Członków i Sympatyków do zapoznania się z  tekstem przedłożonej „Koncepcji” oraz zgłaszanie swoich uwag i propozycji na naszym Forum internetowym.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-12-18_Koncepcja_Samorzadu_Zawodowego.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-12-18_Koncepcja_Samorzadu_Zawodowego.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *