*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneJuż kto, jak kto, ale geodeci z pewnością powinni mieć swój samorząd zawodowy…

Polskie Towarzystwo Geodezyjne jako swój priorytetowy cel działania obrało doprowadzenie do powstania samorządu zawodowego. W tej kwestii – na miarę swoich możliwości – podjęliśmy w naszym działaniu szereg inicjatyw, które naszym zdaniem przybliżają nas do osiągnięcia tego celu. Wymienić tutaj chociażby należy powołanie Zespołu Roboczego, pracującego nad tą problematyką pod patronatem Głównego Geodety Kraju. Uważamy bowiem, że powołanie takiego samorządu jest jedynie kwestią czasu.

Poniżej - w ramach poszukiwania argumentów, że powołanie samorządu jest celowe i konieczne - przedstawiamy wystąpienie Pana Jerzego Stępnia, byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a następnie Prezesa TK,  wygłoszone w 2002r. na konferencji zorganizowanej przez Senat RP na temat „Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu”. Konkluzja tego wystąpienia – z którą w pełni się zgadzamy – brzmi bowiem: być może są samorządy zawodowe, które należałoby zlikwidować… Ale do listy tych samorządów - wg Pana Jerzego Stępnia - z pewnością należałoby niektóre dorzucić, na przykład geodeci powinni być tym objęci, tak jak to zresztą było w II Rzeczypospolitej…


Tutaj publikujemy pełne materiały z Konferencji Senat RP Materiały z konferencji

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-06-11_Konferencja_Senacka_2002_Wystapienia_Pana_Jerzego_Stepnia.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-06-11_Konferencja_Senacka_2002_Wystapienia_Pana_Jerzego_Stepnia.pdf</a>


Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *