*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneJak buduje się drogi w gminie Raba Wyżna

Na adres Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego coraz częściej wpływają pisma od osób prywatnych, opisujące ich indywidualne problemy, a jednocześnie zwracające się o podjęcie przez nas interwencji i udzielenie pomocy. Jakkolwiek pisma te – ze swojej natury – są emocjonalne i subiektywne, to w swojej istocie poruszają ważne kwestie. Często bowiem administracja publiczna nie wyjaśnia zainteresowanym – w sposób dla nich zrozumiały – zawiłości problematyki prawnej. W wielu przypadkach, po wieloletnim dochodzeniu swoich racji przed sądami okazuje się wręcz, że organy władzy publicznej działają z pozycji siły, a obowiązujące przepisy prawa mają za nic…

Jakkolwiek statutowym celem Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego nie jest występowanie i reagowanie w sprawach indywidualnych, to lektura napływających do nas skarg nie pozwala nam pozostawać nad nimi obojętnie. Może publikacja takich pism na naszych stronach internetowych w jakiś sposób pozwoli (i zmusi) na rzetelne i rzeczowe ich wyjaśnienie przez odpowiedzialne podmioty administracji publicznej?

Poniżej publikujemy jedno z takich pism… Sprawa dotyczy drogi gminnej w gminie Raba Wyżna. Czy tak winny postępować organy administracji? Raczej nie…

Pobierz plik: 2013-07-16_Pismo_ws._drogi_w_Rawie_Wyznej.pdf


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2013-07-16_Pismo_ws._drogi_w_Rawie_Wyznej.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2013-07-16_Pismo_ws._drogi_w_Rawie_Wyznej.pdf</a>


Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *