*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneInformacja z Walnego Zebrania Członków PTG z dnia 7 listopada 2015r.

Informujemy, że w dniu 7 listopada w m. Piotrków Trybunalski odbyło Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. Głównymi celami Zebrania było przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań organów statutowych Stowarzyszenia za okres 2013-2015r., wybranie nowych władz PTG na kadencję 2015 - 2017r. oraz omówienie spraw bieżących.

Władze Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
wybrane na Walnym Zebraniu Członków
na kadencję 2015-2017

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

Prezes Zarządu – Jarosław FORMALEWICZ
Sekretarz Zarządu – Adam WÓJCIK
Skarbnik Zarządu – Leszek PISZCZEK
Członek Zarządu – Dorota PAWŁOWSKA - BASZAK
Członek Zarządu – Radosław SMYK

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

Przewodniczący – Krzysztof SZCZEPANIK
Wiceprzewodnicząca – Wioletta HRYNKIEWICZ - SUDNIK
Członek Komisji – Agnieszka ZABŁOCKA - GASEK

Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

Przewodnicząca – Marta WÓJCIK
Wiceprzewodniczący – Stanisław KAMIŃSKI
Członek Sądu – Daniel KARP


Szczegółowe dokumenty z Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego odbytego w dniu 7 listopada 2015r. w m. Piotrków Trybunalski zostały zamieszczone na stronie internetowej w dziale "Dla członków PTG" w zakładce "Walne Zebrania Członków PTG".

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *