*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneInformacja z Walnego Zebrania Członków PTG z dnia 12 października 2018r.

   Informujemy, że w dniu 12 października 2018r. w m. Piotrków Trybunalski odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. W ramach Zebrania, po przeprowadzonej dyskusji oraz w wyniku odbytych głosowań,  w szczególności podjęto uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań organów statutowych Stowarzyszenia za okres 2017-2018r. oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2018 - 2020r.  

Władze Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
wybrane na Walnym Zebraniu Członków
na kadencję 2018-2020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
Prezes Zarządu – Dorota PAWŁOWSKA - BASZAK
Sekretarz Zarządu – Adam WÓJCIK
Skarbnik Zarządu – Jacek DUBAS
Członek Zarządu – Jarosław FORMALEWICZ
Członek Zarządu – Jacek KOZIEŁ

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
Przewodniczący – Stanisław KRYPCZYK
Wiceprzewodnicząca – Marta WÓJCIK
Członek Komisji – Waldemar CZARNECKI

Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
Przewodnicząca – Radosław SMYK
Wiceprzewodniczący – Grzegorz SMREK
Członek Sądu – Jarosław LIPIŃSKI


   Oficjalne spotkanie poprzedziła interesująca prezentacja naszego członka - kolegi Mariusza Meusa - dotycząca działania kierowanej przez niego akcji  "Honorowy Południk Krakowski", w tym o planowanym wyznaczeniu w dniu 13 października 2018r. tzw. "Geodezyjnego Serca Polski" w m. Nowa Wieś k. Kutna. Po zakończeniu spotkania odbyło się szkolenie na temat "Aktualizacja baz danych BDOT, GESUT, EGiB w formacie GML - kontrola poprawności danych w świetle przepisów w zakresie geodezji i kartografii".

Szczegółowe dokumenty z Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego odbytego w dniu 12 października 2018r. w m. Piotrków Trybunalski zostaną zamieszczone na stronie internetowej w dziale "Dla członków PTG" w zakładce "Walne Zebrania Członków PTG".

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *