*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneInformacja Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w sprawie współpracy w ramach Porozumienia Apel 45

Polskie Towarzystwo  Geodezyjne otrzymało pismo podpisane przez przedstawicieli pięciu  z  sześciu  podmiotów, które wchodzą w skład Porozumienia  Apel45.
Pismo, które załączamy poniżej, zawiera stanowisko podpisanych podmiotów w  związku  z  sytuacją, jaka zaistniała po  wyrażeniu  braku  zgody  PTG  na formułę działania zaproponowaną w gronie Komitetu Wykonawczego.
 
Przedstawiając to pismo do wiadomości naszych Członków wypada skomentować niektóre ustalenie poczynione przez autorów tego pisma.
Każdy ma prawo postrzegać rzeczywistość w sposób jaki uzna za stosowny. Jednak wypowiadając się publicznie o woli i świadomości innych trzeba liczyć się z weryfikacją swoich wyobrażeń z faktycznym stanowiskiem tych osób.

Nasze  stowarzyszenie  przedstawiając swoje stanowisko wobec realizowanej od jakiegoś czasu formuły działania Komitetu Wykonawczego w żadnym razie nie wypowiadało tym samym umowy Porozumienia. Nasz brak zgody nigdy nie dotyczył kwestii objętych umową, co więcej nadal jesteśmy gotowi współdziałać w realizacji celów które zostały ujęte w umowie. Wyrażanie za nas oświadczenia naszej woli oraz precyzowanie go w jakikolwiek sposób jest nieskuteczne ze względów formalnych i oczywiście logicznych. PTG nigdy nie zostało pozbawione prawa do decydowania o swoim stanowisku,a żaden podmiot nie uzyskał prawa do występowania w imieniu naszego stowarzyszenia.
 
Oczywiście przyjmujemy do wiadomości deklarację sygnatariuszy pisma, że będą od daty  wskazanej  w  swoim  wystąpieniu  (tj.8 marca 2019 r.) kontynuować współpracę pod nazwą Apel45. Nie widzimy powodu do jakiegokolwiek dyskredytowania tego zamiaru czy wyrażania sprzeciwu. Najważniejsza jest wola działania i jeśli pięciu sygnatariuszy pisma nie wyobraża sobie innej formuły współpracy niż ta, której forsowanie stało się ostatecznie przyczyną wykluczenia PTG z grona podmiotów tworzących Apel45, to przyjmujemy ten fakt do wiadomości. Jasne postawienie sprawy przez autorów  pisma ostatecznie wyjaśnia ich intencje i zamiary.

Życzymy naszym Koleżankom i Kolegom owocnego i skutecznego działania na rzecz środowiska geodetów. Deklarujemy z naszej strony poparcie dla wszystkich działań które będą dążyły do poprawienia sytuacji zawodu i budowy systemu administracyjnego i prawnego służącego gospodarce i obywatelom.  Możecie też liczyć na twórczą polemikę, w przypadku gdy uznamy, że propozycje Komitetu Wykonawczego idą w niewłaściwym kierunku grożąc pogłębianiem zapaści w naszej branży.
Istotą współpracy nie są formuły organizacyjne czy deklaracje, a wspólnota celów i konsekwentne działania na rzecz ich realizacji.
Ufamy, że w tym sensie nasza współpraca  będzie trwała nadal i to nie  tylko  z  sygnatariuszami  Porozumienia Apel45.
[/size]

 Pismo  Sygnatariuszy Apel45 <a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/Pismo_dot_Porozumienia Apel45.JPG.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/Pismo_dot_Porozumienia Apel45.JPG.pdf</a>


Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *