*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneInauguracyjne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. samorządu zawodowego

Komunikat Nr 1 Zespołu Roboczego ds. opracowania koncepcji samorządu zawodowego geodetów i kartografów

W dniu 11 lutego br. Zespół Roboczy ds. opracowania koncepcji samorządu zawodowego geodetów i kartografów odbył swoje inauguracyjne posiedzenie. Do składu Zespołu poszczególne organizacje pozarządowe wydelegowały swoich 10-ciu przedstawicieli. W pierwszej kolejności Zespół zajął się wybraniem Sekretarza Zespołu (na Sekretarza wybrano Pana Grzegorza KURZEJĘ z SGP), Przyjęto ponadto Regulamin działania Zespołu, sposoby komunikowania się członków Zespołu oraz uzgodniono terminarz spotkań Zespołu w okresie do czerwca 2014r.

Poniżej przedstawiamy oficjalny Komunikat (Nr 1) Zespołu Roboczego.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2014-02-19_Komunikat_Nr_1_Zespołu_Roboczego_ds_Samorządu.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2014-02-19_Komunikat_Nr_1_Zespołu_Roboczego_ds_Samorządu.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *