*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneGGK zaprasza organizacje geodezyjne na spotkanie dot. powołania samorządu zawodowego geodetów i kartografów


W dniu 11 września 2013r. cztery organizacje społeczno – zawodowe działające w obszarze geodezji i kartografii, tj. Polskie Towarzystwo Geodezyjne, Polska Geodezja Komercyjna, Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz Geodezyjna Izba Gospodarcza, wystąpiły ze wspólną inicjatywą do Głównego Geodety Kraju w sprawie powołania i objęcia patronatem zespołu roboczego ds. samorządu zawodowego. (Tekst wystąpienia)

Poniżej przedstawiamy tekst odpowiedzi, jakiej udzielił w tej sprawie Główny Geodeta Kraju.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2013-12-16_Pismo_GGK_ws_zespołu_ds_samorzadu_zawodowego_1.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2013-12-16_Pismo_GGK_ws_zespołu_ds_samorzadu_zawodowego_1.pdf</a>

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2013-12-16_Pismo_GGK_ws_zespołu_ds_samorzadu_zawodowego_2.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2013-12-16_Pismo_GGK_ws_zespołu_ds_samorzadu_zawodowego_2.pdf</a>Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *