*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAnkieta w sprawie nieprawidłowości i zaniedbań w stosowaniu przepisów z zakresu geodezji i kartografii.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne poniżej publikuje ankietę w sprawie nieprawidłowości i zaniedbań w stosowaniu przepisów z zakresu geodezji i kartografii przez organy i instytucje publiczne. Celem ankiety jest zbadanie skali oraz miejsca występujących nieprawidłowości i zaniedbań w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, sądowych i cywilno-prawnych.

Nasze dotychczasowe doświadczenia, ale także napływające na bieżąco do nas informacje i sygnały pozwalają nam stwierdzić, że właściwe stosowanie prawa przez różne organy i instytucje w wielu przypadkach nadal pozostawia wiele do życzenia. Ogłoszona ankieta ma nam pomóc w ocenie skali występujących nieprawidłowości, a także wskazać konkretne miejsca ich występowania.

Informujemy, że wszelkie zdobyte poprzez ankietę informacje będą poufne i posłużą jedynie do dokonania analiz, a być może będą także podstawą w sporządzeniu skarg, wniosków i innych wystąpień kierowanych do odpowiednich organów.


Odpowiedzi prosimy wysłać do dnia 30 kwietnia 2019r. na adres e-mail: zarząd@ptg-org.pl

Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!

UWAGA

Ankieta dostępna jest również online:
Przejdź do wypełnienia ankiety online ...


Ankieta

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/2019-04-12_Ankieta_PTG_Nr1.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/2019-04-12_Ankieta_PTG_Nr1.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *