*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAfera geodezyjna w Puławach. Stanowcze działania Starosty i WIGiK-a nie dopuściły do uszczuplenia finansów publicznych

Znowelizowana w 2014r. ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne w art.48a. ust.1 stanowi, że  kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

Poniżej, za zgodą wykonawcy pracy, publikujemy tekst decyzji administracyjnej, którą Lubelski WINGiK nałożył na niego karę administracyjną za brak licencji na materiały zasobu. Przeprowadzone przez wojewódzki organ dwumiesięczne postępowanie wykazało, że wykonawca najpierw dokonał pomiaru geodezyjnego, a dopiero po 5 dniach dokonał zgłoszenia pracy. Działanie takie było niezgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności polegało na wykorzystaniu przez wykonawcę danych dwóch punktów osnowy geodezyjnej bez wymaganej licencji. Wykonawca winien był dokonać pomiaru dopiero po dwóch tygodniach od daty złożenia zgłoszenia (ponieważ w takim terminie organ wydał licencję na punkty osnowy), a ponowne wykorzystanie danych z pracy uprzednio realizowanej na tym obiekcie kilka miesięcy wcześniej - było nielegalne. W tej sytuacji wykonawca ewidentnie doprowadził do uszczuplenia dochodów finansowych w kwocie 5 zł 60 gr. Z tego też powodu zasadnym było nałożenie na wykonawcę kary administracyjnej w wysokości 56 zł, czyli 10 krotności wartości udostępnianych materiałów zasobu.

Urzędnikom starostwa powiatowego w Puławach gratulujemy wykazanej w tej sprawie „czujności”. Za konsekwentne działanie pochwalić wypada  także Lubelskiego WINGiK-a., który nie pozwolili na nieuprawnione uszczuplenie finansów publicznych. Liczymy, że równie konsekwentnie zachowa się Główny Geodeta Kraju, jeżeli w tej sprawie wykonawca zakwestionuje decyzję i złoży odwołanie. Gdyby natomiast sprawa trafiła następnie do WSA, to Polskie Towarzystwo Geodezyjne rozważy możliwość złożenia wniosku  o dopuszczenie nas do tego postępowania. Nam także cały czas chodzi o stosowanie i egzekwowanie przepisów prawa i nie możemy pozostawać bierni i obojętni. Jakkolwiek, z czego powinien cieszyć się wykonawca, właściwie to bardzo dobrze, że ustawodawca był uprzejmy zamieścić w prawie geodezyjnym tę regulację. Życie przecież dowiodło, że już za 99 groszy (tzw. afera „wafelkowa”) można trafić nawet „za kratki” …

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2016-02-09_Decyzja_LWINGiK _w_Lublinie.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2016-02-09_Decyzja_LWINGiK _w_Lublinie.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *