*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOgłoszenie o Walnym Zebraniu Członków PTG - wiosna 2013r.

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Na podstawie §18 ust.2 Statutu Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
zwołuje
w dniu 6 kwietnia 2013r.
Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.


1. Miejsce spotkania:
pensjonat Ametyst w m. Rzędkowice, gmina Włodowice, powiat zawierciański, woj. śląskie.

2. Koszt pobytu:
Planowany koszt pobytu jednej osoby od piątku po południu (5 kwietnia) do godzin południowych w niedzielę (7 kwietnia), uwzględniając wszystkie posiłki, noclegi i wynajem sali konferencyjnej, wynosi 250 zł. W przypadku zgłoszenia przyjazdu tylko w sobotę, koszt pobytu wynosi 65 zł (obiad, uroczysta kolacja). Wszystkie koszty związane są wyłącznie z pokryciem pobytu na Walnym Zebraniu Członków.
Wpłaty za pobyt prosimy dokonywać do dnia 29 marca 2013r. na konto bankowe PTG: 38 1020 2498 0000 8902 0451 4261 z dopiskiem „Walne”.

3. Organizacja spotkania:
Na piątek planowane jest spotkanie przy uroczystej kolacji. W sobotę po śniadaniu (o godz.10-tej) odbędzie się Walne Zebranie Członków, na którym podsumujemy dotychczasowe nasze działanie omawiając również bieżące zagadnienia związane ze sprawami organizacyjnymi i z wyznaczeniem priorytetowych celów na najbliższą przyszłość. Po obiedzie (godz.15) planowane jest sympozjum poświęcone tematyce powołania samorządu zawodowego geodetów i kartografów. Na wieczór planowana jest uroczysta kolacja, która zgodnie z tradycją naszego Stowarzyszenia będzie trwała zapewne do późnych godzin nocnych, gdzie wymienimy się naszymi doświadczeniami i poglądami. W niedzielę po śniadaniu każdy wykorzysta swój czas według własnej woli korzystając z uroków jury krakowsko-częstochowskiej.

Do uczestniczenia w Zebraniu Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich Członków, a także sympatyków PTG.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować drogą email na adres Zarządu PTG: zarzad@ptg-org.pl
W imieniu Zarządu
Jarosław Formalewicz

Prezes Zarządu PTG

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *