*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneList do Prezesa Zarządu PTG z podziękowaniami od Głównego Geodety Kraju

LIST Z PODZIĘKOWANIAMI
do Prezesa Zarządu PTG od Głównego Geodety Kraju


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Podziekowanie_od_GGK_dla_Prezesa_PTG_2017.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Podziekowanie_od_GGK_dla_Prezesa_PTG_2017.pdf</a>


Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *