*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneKomunikat Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego Nr 1/V/2017

KOMUNIKAT
Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego Nr 1/V/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie moderacji na Forum PTG

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/1.V.2017_Komunikat_Zarzadu_moderacja_PTG.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/1.V.2017_Komunikat_Zarzadu_moderacja_PTG.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *