*

Regulamin Forum Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

REGULAMIN
FORUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEODEZYJNEGO

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/Regulamin_Forum_PTG.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/Regulamin_Forum_PTG.pdf</a>

Artykuły w « Organizacja i struktura »

Komentarze *

Opcja komentarzy została wyłączona dla tego artykułu.