*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjnePowołanie Biura PTG ds. Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 18 listopada 2016r. powołane zostało Biuro Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego ds. Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych.

W skład nowopowstałego Biura wchodzą n/w członkowie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego:
 Dyrektor Biura – kol. Krzysztof SZCZEPANIK;
 Zastępca Dyrektora Biura – kol. Wioletta HRYNIEWICZ – SUDNIK;
 Sekretarz Biura – kol. Sławomir BARASIŃSKI;
 Członek Biura – kol. Arkadiusz KOZA.

Głównymi zadaniami powołanego Biura jest w szczególności udzielanie pomocy w zakładaniu nowych lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych, wsparcie w nawiązywaniu współpracy pomiędzy już działającymi w tej dziedzinie organizacji społecznych, organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań integracyjnych i innych przedsięwzięć mających na celu ścisłe współdziałanie organizacji, a także współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu.

Informujemy, że wszystkie osoby wchodzące w skład Biura wykonują swe czynności społecznie, bez wynagrodzenia.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego z całego serca życzy powodzenia tej inicjatywie. Sądzimy, że nasze wsparcie w tym zakresie przyczyni się do szybkiej – i realnej - poprawy sytuacji w dziedzinie geodezji i kartografii.  Uważamy, że takie oddolne inicjatywy muszą w konsekwencji przełożyć się na uzdrowienie sytuacji naszej branży, co być może przyspieszy ten jakże oczekiwany proces.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *