*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneRegulamin działania Biura Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego ds. Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych

REGULAMIN
DZIAŁANIA BIURA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEODEZYJNEGO
ds. Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych
(przyjęty uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego nr 20/IV/2016 z dnia 18 listopada 2016r.)

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/Regulamin_dzialania_Biura_PTG_ds_Lokalnych_Stowarzyszen_Geodezyjnych.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/Regulamin_dzialania_Biura_PTG_ds_Lokalnych_Stowarzyszen_Geodezyjnych.pdf</a>

Artykuły w « Organizacja i struktura »

Komentarze *