*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWalne Zebranie Członków PTG jesień 2012

W związku z §18 pkt.2 statutu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuję w imieniu Zarządu, że w dniach 12-14 października odbędzie się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Miejscem spotkania będzie pensjonat Ametyst w Rzędkowicach, gmina Włodowice, powiat zawierciański, woj. śląskie.Planowany pobyt od piątku po południu do godzin południowych w niedzielę zamknie się w kosztach 230 zł/osoba. Na piątek planowane jest spotkanie przy uroczystej kolacji. W sobotę po śniadaniu (o godz.10-tej) odbędzie się Walne Zebranie Członków, na którym podsumujemy dotychczasowe nasze działanie omawiając również bieżące zagadnienia związane ze sprawami organizacyjnymi i z wyznaczeniem priorytetowych celów na najbliższą przyszłość. Po obiedzie (godz.15) planowane jest sympozjum poświęcone tematyce podziałów w trybie administracyjnym i sądowym w kontekście opracowania dokumentacji technicznej i prawnej w odniesieniu do ujednolicenia zasad postępowania. Na wieczór planowana jest uroczysta kolacja, która zgodnie z tradycją naszego Stowarzyszenia będzie trwała zapewne do późnych godzin nocnych, gdzie wymienimy się naszymi doświadczeniami i poglądami.W niedzielę po śniadaniu każdy wykorzysta swój czas według własnej woli korzystając z uroków jury krakowsko-częstochowskiej.Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą email na adres Zarządu PTG, zaś wpłaty proszę dokonywać do dnia 05.10.2012 r. na konto PTG z dopiskiem - Walne Zebranie 2012. Wszelkie pytania prosimy kierować drogą email na adres Zarządu PTG.

W imieniu Zarządu

Jarosław Formalewicz

Prezes Zarządu PTG

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *