*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneRegulamin działania Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

REGULAMIN
DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEODEZYJNEGO
(przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków PTG nr 3/2013 z dnia 6 kwietnia 2013r.)

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Walne_Zebrania_Czlonkow/Regulamin_dzialania_Sadu_Kolezenskiego_z_dnia_6_kwietnia_2013r.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Walne_Zebrania_Czlonkow/Regulamin_dzialania_Sadu_Kolezenskiego_z_dnia_6_kwietnia_2013r.pdf</a>

Artykuły w « Organizacja i struktura »