*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneStatut Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEODEZYJNEGO
(przyjęty uchwałą Nr 3 Zebrania Założycielskiego PTG z dnia 24 kwietnia 2009r.)

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Walne_Zebrania_Czlonkow/Statut_Polskiego_Towarzystwa_Geodezyjnego.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Walne_Zebrania_Czlonkow/Statut_Polskiego_Towarzystwa_Geodezyjnego.pdf</a>

Artykuły w « Organizacja i struktura »