*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOgłoszenie o Walnym Zebraniu Członków PTG - jesień 2011r.

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego zwołuje na dzień 22 października 2011 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Hotelowym "Prząśniczka" w Łodzi przy ul. Studenckiej 20/24.

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.

Koszt pobytu jednej osoby, uwzględniając przyjazd w dniu 21 października br. a wyjazd 23 października br. (wliczając wszystkie posiłki i noclegi) został skalkulowany i zatwierdzony przez Zarząd na kwotę 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych), którą na dowód potwierdzenia pobytu należy wpłacić na konto stowarzyszenia:        

38 1020 2498 0000 8902 0451 4261

do dnia 3 października 2011 r.

Do uczestniczenia w zjeździe Zarząd Stowarzyszenia zaprasza również wszystkich sympatyków PTG informując jednocześnie, że wszyscy chętni do wstąpienia do PTG zostaną, po spełnieniu statutowych warunków, przyjęci w szeregi Towarzystwa.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *