*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneZwiązanie organu postanowieniem opiniującym wstępny projekt podziału do czasu zmiany planu.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2008r. sygn. II SA/Bk 295/08 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"(...) postanowienie opiniujące podział nieruchomości podejmowane jest na podstawie ustaleń planu miejscowego wobec czego byt prawny opinii jest ściśle związany z mocą obowiązującą tego planu. Oznacza to, że jedynie w razie zmiany planu lub jego uchylenia, postanowienie opiniujące, wydane na jego podstawie przestaje być aktualne a co za tym idzie przestaje wiązać organ orzekający o podziale nieruchomości, który to organ w dacie podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia projektu orzeka już na podstawie nowego planu miejscowego."

Artykuły w « Orzeczenia_Podziały nieruchomości »

Komentarze *