*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOrgan ewidencyjny nie jest uprawniony do oceny technicznej dokumentacji pomiarowej.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2009r. sygn. II SA/Bk 276/09 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Sąd wyjaśnia, że w świetle ustawy oraz rozporządzenia, w ramach procedury wprowadzania zmian do ewidencji gruntów, organy nie są uprawnione do oceny technicznej dokumentacji pomiarowej, stanowiącej podstawę wpisu do ewidencji, a także prowadzenia pomiarów kontrolnych istniejących punktów granicznych w stosunku do osnowy geodezyjnej."

Artykuły w « Orzeczenia_Aktualizacja ewidencji »

Komentarze *