*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneIstota pojęcia - aktualizacja ewidencji gruntów.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2010r. sygn. II SA/Bk 272/10 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"W pojęciu aktualizacji danych ewidencyjnych mieści się wymiana (uaktualnienie) danych ewidencyjnych polegająca na wprowadzeniu nowych informacji wynikających z dokumentów źródłowych, o których mowa w § 12 ust. 1 i §46 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.) oraz usuwanie (prostowanie) błędnych wpisów znajdujących się w bazie danych ewidencyjnych, ale tylko takich, które mają charakter oczywistych - w świetle złożonych dokumentów - pomyłek.

Postępowanie polegające na ponownej ocenie dokumentów stanowiących podstawę już istniejącego wpisu nie mieści się w pojęciu aktualizacji ewidencji."

Artykuły w « Orzeczenia_Aktualizacja ewidencji »

Komentarze *