*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjnePodział geodezyjny neutralny w sferze prawa własności.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 grudnia 2011r. sygn. II SA/Kr 1475/11 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Podział geodezyjny nieruchomości odbywa się w granicach nieruchomości (w rozumieniu art.46 k.c. lub art.4 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) i zmierza do wydzielenia w obrębie tej nieruchomości działek gruntu albo do zmiany linii granicznych i powierzchni działek tworzących nieruchomość. Podział geodezyjny (sam w sobie, bez podziału prawnego) nie powoduje zmian w sferze własnościowej."

Artykuły w « Orzeczenia_Podziały nieruchomości »

Komentarze *