*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneRóżne znaczenie terminu: podział nieruchomości.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 lutego 2011r. sygn. II SA/Kr 1345/10 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"W tym zakresie zważyć należy, że czym innym jest zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, czy innym podział nieruchomości w znaczeniu wieczystoksięgowym, czym innym jeszcze podział nieruchomości w znaczeniu cywilnoprawnym. Ani zatwierdzenie projektu podziału, ani odłączenie z księgi wieczystej jednej działki do innej księgi wieczystej bez zmiany właściciela nie stanowi podziału nieruchomości. Taki podział następuje dopiero, gdy określona część powierzchni ziemi wyodrębniona z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot własności (art. 46 kc) lub użytkowania wieczystego, co następuje przez jej zbycie (sprzedaż, darowiznę praw itp.)"

Artykuły w « Orzeczenia_Podziały nieruchomości »

Komentarze *