*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneProtokół z Walnego Zebrania Członków PTG z dnia 6 kwietnia 2013r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
odbytego dnia 6 kwietnia 2013r. w m. Rzędkowice.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Walne_Zebrania_Czlonkow/Protokol_z_Walnego_Zebrania_Czlonkow_z_dnia_6_kwietnia_2013.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Walne_Zebrania_Czlonkow/Protokol_z_Walnego_Zebrania_Czlonkow_z_dnia_6_kwietnia_2013.pdf</a>


Plik: do pobrania

Szczegółowe dokumenty z Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego odbytego w dniu 6 kwietnia 2013r. w Rzędkowicach zostały zamieszczone na stronie internetowej w dziale "Dla członków PTG" w zakładce "Walne Zebrania Członków PTG".

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *