*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneSzkolenie-konferencja w Rybniku

Dnia 15 lutego 2012 roku odbyła się w Urzędzie Miasta Rybnika konferencja szkoleniowa z udziałem Szefa Śląskiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, geodetami powiatowymi powiatów ziemskich gliwickiego, raciborskiego i wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatów czyli Rybnika, Raciborza, Żor i Jastrzębia Zdroju. W spotkaniu wzięli również udział kierownicy poszczególnych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz inspektorzy kontroli dokumentacji technicznej. Zdecydowaną większość uczestników stanowili jednak wykonawcy prac geodezyjnych. I tu warto nadmienić, że z planowanej konferencji mikro regionalnej, która terytorialnie miała objąć teren wymienionych powiatów, zrobiła się konferencja ogólnopolska. Wzięli w niej bowiem udział geodeci z województw śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego a nawet z mazowieckiego.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego chciałby w tym miejscu złożyć szczególne podziękowania Szefowi Śląskiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Panu Mirosławowi Puzia. Użyte słowo „szczególne” wiąże się głównie z dwoma sprawami. Pierwsza z nich to fakt, że uczestnictwo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w organizowanym tym i innych podobnych spotkaniach, nie wynika z żadnego jego obowiązku. Wg wiedzy Zarządu PTG, jedynym powodem jego uczestnictwa w konferencjach na temat nowego rozporządzenia w sprawie standardów geodezyjnych, jest chęć realnej pomocy skierowanej w stronę wykonawców prac geodezyjnych a także geodetów związanych z administracją geodezyjną. Drugą sprawą, która w ocenie Zarządu PTG jest warta podkreślenia to fakt, że szef Śląskiej Inspekcji nie bał się wskazać wielu uchybień jakie zawiera nowe rozporządzenie. Potwierdziła to dyskusja wśród uczestników spotkania oraz liczne pytania wykonawców prac geodezyjnych, na które Szef Śląskiej Inspekcji nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Oczywiście nie z tego powodu, że nie był przygotowany do merytorycznej dyskusji. Powodem był fakt, że nowe rozporządzenie w wielu miejscach jest niejednoznaczne, sprzeczne z innymi zapisami prawa a w niektórych sytuacjach wręcz uniemożliwia rzetelne i racjonalne wykonywanie zawodu geodety.
Nadmienić wypada w tym miejscu, że Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego jako jedyna organizacja do samego końca prac legislacyjnych, wnosiła oficjalny protest w odniesieniu do przygotowanego projektu tego rozporządzenia. Zasadność tego protestu i wyrażonych w nim uwag oraz wątpliwości, dziś z pewnością zweryfikowało normalne życie, nasza codzienna praca i cała lista licznych wątpliwości zarówno wśród wykonawców prac geodezyjnych jak i administracji geodezyjnej. Być może nie wszyscy wiedzą, ale Zarząd PTG proponował ówczesnej GGK, Pani Jolancie Orlińskiej spotkanie w sprawie dyskusji na temat projektowanego rozporządzenia w sprawie standardów geodezyjnych. Proponowaliśmy spotkanie w dowolnym miejscu wskazanym przez GGK z wolą pokrycia wszystkich kosztów organizacyjnych. Przykro to mówić, ale na naszą propozycję nie dostaliśmy nawet żadnej odpowiedzi. Jedyne co dostaliśmy to podziękowanie za konstruktywne uwagi i opiniowanie projektowanego rozporządzenia, do którego wcale nie zostaliśmy zaproszeni. Nie mamy jednak jako Zarząd PTG żadnej satysfakcji z tego powodu. Gdyż za kurtyną jedynego pisma z podziękowaniami, w którym to Główny Geodeta Kraju stwierdza, że liczy na owocna współpracę, cała reszta jej pozostałych działań związana była z lekceważeniem środowiska prawdziwych wykonawców prac geodezyjnych.
Niezależnie jednak od wielu wątpliwości jakie pozostały po tym spotkaniu należy uznać, że było ono bardzo potrzebne i wielu osobom jakie wzięły w nim udział, pomogło w lepszym zrozumieniu nowego rozporządzenia w sprawie standardów geodezyjnych. Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego realizując tym spotkaniem jeden ze statutowych celów, z pewnością nie zakończy propagowania przepisów geodezyjnych na tym jednym spotkaniu. Inne, wiele starsze przepisy geodezyjne nadal budzą wiele wątpliwości w ich właściwym realizowaniu, zarówno przez wykonawców prac geodezyjnych jak i administrację geodezyjną. W związku z wolą Zarządu PTG dotyczącą ujednolicania zasad obowiązujących w geodezji oraz wskazywania na „nieżyciowe” zapisy prawne, planujemy inne spotkania i działania służące tym celom.
Wartą podkreślenia jest chyba również nieformalna ale oficjalna propozycja Szefa Śląskiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego skierowana w stronę Prezesa Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, a dotycząca zaproszenia na konferencję INFO-OŚRODEK, organizowaną przez WINGiK dwa razy w roku dla administracji geodezyjnej. Propozycja przedstawienia na tej konferencji realnych problemów wykonawców prac geodezyjnych na linii wykonawca-urzędnik, z pewnością może być odebrana jako zbieżna z działaniami PTG w odniesieniu do ujednolicenia zasad obowiązujących w geodezji.

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/081_Standardy_Rybnik.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/081_Standardy_Rybnik.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *