*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOgłoszenie o Walnym Zebraniu Członków PTG - Jesień 2019

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
 
Działając na podstawie §18 ust.2 Statutu
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
zwołuje
w dniu 9 listopada 2019r. o godz. 11.00 w m. Katowice
Walne Zebranie Członków
Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.

 
1. Miejsce spotkania:
Sala konferencyjna Eurohotel Katowice
adres: 40-425 Katowice, ul. Zofii Nałkowskiej 10
http://eurohotelkatowice.pl/
 
2. Organizacja spotkania:
 
11:00 Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTG; Wystąpienie Prezesa Zarządu PTG.
11:20 Przedstawienie sprawozdań z działalności organów statutowych  Stowarzyszenia.
12:00 Ogólna dyskusja w sprawach organizacyjnych Stowarzyszenia, opracowania dalszej strategii działania oraz w sprawach bieżących.
13.00 Zamknięcie obrad.
 
UWAGA: Zapraszamy także do wzięcia udziału w spotkaniach integracyjnych, jakie tradycyjnie odbywają się przy uroczystych kolacjach poprzedzających obrady (w piątek) i po ich zakończeniu (w sobotę), gdzie można będzie wymienić się własnymi doświadczeniami i przedyskutować bieżące problemy związane z pracą zawodową.
 
3. Koszt pobytu
 
Informujemy, że uczestnictwo wyłącznie w formalnych obradach Walnego Zabrania Członków jest bezpłatne – koszty wynajmu sali konferencyjnej oraz cateringu w całości pokryte zostaną z budżetu PTG.
 
Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, w której można zadeklarować także chęć udziału w spotkaniach, które odbędą się przy okazji organizacji WZC (rezerwacja noclegów i zamówienia posiłków) oraz wszelkie zapytania dotyczące organizacji Zebrania prosimy kierować na adres e-mail: zarzad@ptg-org.pl lub telefonicznie do kol. Jacka Dubas tel.795-444-611.
 
Wpłaty za pobyt dodatkowy prosimy dokonywać do dnia 28 października 2019r. na konto bankowe PTG: 87 1140 2004 0000 3602 7749 1738 z dopiskiem „Walne 2019”. Opcjonalnie Dodatkowo prosimy zamieścić słowo FAKTURA oraz niezbędne dane do wystawienia faktury.
 

Karta uczestnictwa na Walnym Zebraniu Członków: Prosimy o wypełnienie i odesłanie karty...
 

Informujemy, że indywidualne zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania zostały rozesłane do wszystkich Członków Stowarzyszenia drogą mail-ową w dniu 8 października 2019r
W imieniu Zarządu
Dorota Pawłowska - Baszak
Prezes Zarządu PTG

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *