Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: DOMGEO Wątek: Zmiany w prawie pocztowym  (Przeczytany 661 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline DOMGEO

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 81.0.4044.122 Chrome 81.0.4044.122

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1927
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 81.0.4044.138 Chrome 81.0.4044.138
Odp: Zmiany w prawie pocztowym
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2020, 10:08 »
Poniżej wyciąg z przepisów z ustawy tzw. Tarczy 2.0:

Art. 50. W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 37:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisy ust. 2, 4a i 4b nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń.”,
b) w ust. 4 w zdaniu pierwszym kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4a.”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może być doręczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, bez konieczności składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.(czyli oznacza to, że przesyłka ta jest po prostu wrzucana do skrzynki adresata) Nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:
1) Sądy i Trybunały;
2) prokuraturę i inne organy ścigania;
3) komornika sądowego.
4b. W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, zawiesza się wykonywanie przez operatora pocztowego obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej wynikającego z art. 3 pkt 19 lit. e.”;

Art. 97. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tych stanów operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005) nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, której w tym okresie nie mógł doręczyć adresatowi, także gdy obowiązek zwrotu przesyłki wynika z innych przepisów. Nie dotyczy to przesyłki nie-doręczalnej w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

2. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tych stanów, operator pocztowy wydaje adresatowi przesyłkę pocztową, która nie została zwrócona nadawcy na podstawie ust. 1.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:
1) sądy i Trybunały;
2) prokuraturę i inne organy ścigania;
3) komornika sądowego.

Art. 98. 1. Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
2) postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.26));
3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4) przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:
a) sądy i Trybunały,
b) prokuraturę i inne organy ścigania,
c) komornika sądowego.

Co to oznacza?
Otóż oznacza to, że wysyłanie jakiejkolwiek korespondencji ZPO (za wyjątkiem podmiotów określonych w ustawie) w zasadzie jest bezskuteczne.
Nadawca nie otrzyma ZPO, anie też zwrotu nieodebranej w terminie przesyłki.
Jest to bardzo istotne w naszych pracach geodezyjnych, tam gdzie jesteśmy zobowiązani do powiadomienia stron.
Ważne jest to również w sytuacji, gdy starostwa powiatowe, które się zabarykadowały (dobrze, że się jeszcze nie ostrzeliwują) wysyłają pocztą do geodetów pocztą np. operaty techniczne z negatywnym protokołem weryfikacji lub uwierzytelnione dokumenty.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2020, 10:26 przez Dorota.P.Baszak »

Offline lk

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 70
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Edge 18.18362 Edge 18.18362
Odp: Zmiany w prawie pocztowym
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2020, 10:25 »
Ja próbuję działać normalnie i wysyłam wszelkie pisma i wykonuję czynności z udziałem stron-dostaję zwrotki (mam wrażenie, że nawet nie trwa to dłużej, niż przed epidemią).

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1927
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 81.0.4044.138 Chrome 81.0.4044.138
Odp: Zmiany w prawie pocztowym
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2020, 10:28 »
Ja próbuję działać normalnie i wysyłam wszelkie pisma i wykonuję czynności z udziałem stron-dostaję zwrotki (mam wrażenie, że nawet nie trwa to dłużej, niż przed epidemią).

Przepisy, które zacytowałam, przynajmniej ja je tak odczytuję, nie są obligo, ale mają charakter fakultatywny i jak zwykle wszystko zależy od ludzi pracujących na poczcie i od ludzi do których przychodzą przesyłki. :)

Offline pandrzej

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 598
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 81.0.4044.138 Chrome 81.0.4044.138
Odp: Zmiany w prawie pocztowym
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2020, 13:10 »
Rzecz w tym, że art. 32 PGiK nie mówi wcale, że wezwania (i inne dokumenty do których ma zastosowanie ten przepis) mają być wysłane za pomocą operatora pocztowego. Jedynie że ma to się odbyć za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Takie usługi mają także firmy kurierskie. Z takich usług korzystają na przykład banki: zakładając konto przez internet bank wysyła umowę do podpisania kurierem.