Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: eljotp Wątek: Ustalenie MPZP sprzeczne z art. 93 ust. 3 uogn  (Przeczytany 4982 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
  • http://wbgsc.pl
Ustalenie MPZP sprzeczne z art. 93 ust. 3 uogn
« dnia: 18 Lutego 2014, 10:14 »
Jest problem. Wpierw teść przepisu:
Cytuj
3. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej  uważa  się  również  wydzielenie  drogi  wewnętrznej  wraz  z  ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma
możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.
Nie ustanawia się służebności  na  drodze wewnętrznej  w przypadku  sprzedaży wydzielonych  działek  gruntu  wraz  ze  sprzedażą  udziału  w  prawie  do  działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Przepisu nie stosuje się w odniesieniu do projektowanych  do  wydzielenia  działek  gruntu  stanowiących  części  nieruchomości, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6.

Kolega, członek PTG (ale nieśmiały) zrobił/pomógł zrobić Zamawiającemu "Wstępny projekt podziału" który burmistrz Czeladzi zaopiniował negatywnie bo zgodnie z ustaleniami MPZP dostępy do drogi publicznej mogą być tylko po wydzielonych do tego celów działkach dróg wewnętrznych.
To ja się pytam, co w takim razie z tym, że ustawa zezwala na służebności drogowe? Czy tu nie jest konflikt prawa powszechnego z prawem miejscowym?

Skarga do SKO nie dała pozytywnego rezultatu. SKO w ogóle temat konfliktu MPZP z art. 93 ust. 3 uogn pominęło. Czy w takim razie jest szansa w zaskarżeniu do WSA?

« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2014, 10:53 przez Leszek »
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
Odp: Ustalenie MPZP sprzeczne z art. 93 ust. 3 uogn
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2014, 15:14 »
W mojej ocenie Leszku skarżenie (do WSA) wydanych postanowień (burmistrza, a następnie SKO) chyba nie jest właściwą drogą... Nie jest, bo oba te orzeczenia zostały wydane w zgodzie z zapisami wynikającymi z obowiązującego prawa miejscowego (mpzp). Trudno mieć tutaj pretensję do burmistrza, albo do SKO... Bo takie, a nie inne, jest obowiązujące prawo miejscowe...

Uważam, że zasadnym jest natomiast zaskarżenie tego obowiązującego prawa miejscowego w tym zakresie na podstawie przepisów art.101 ustawy o samorządzie gminnym. Bo prawo to jest sprzeczne z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (tymi, które przywołałeś w swoim poście). Tyle tylko, że nikt nie wytknął tego na etapie uchwalania planu... Dlatego też prawo obowiązuje, ale można go wzruszyć... Procedura wg mnie wynika właśnie z art.101 ustawy o samorządzie gminnym:

Cytuj
Art. 101.
1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.

2a. Skargę na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.

3. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 94.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
  • http://wbgsc.pl
Odp: Ustalenie MPZP sprzeczne z art. 93 ust. 3 uogn
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2014, 13:17 »
Dzięki Adamie, zapewne masz rację ale... Czy nie uważasz, że SKO winno było odnieść się do kolizji pomiędzy ustaleniami planu zagospodarowania jako prawem miejscowym a art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - bo przecież jest to również prawo, i również obowiązujące? Przecież skarżący ten aspekt sprzeczności prawa podnieśli, to czy SKO nie powinno odnieść się do tego, że ustalenia prawa miejscowego przyjęto jako nadrzędne nad ustawą?
Mnie się wydaje, że chociażby z przyczyny formalnej wady rozstrzygnięcie SKO warte jest uwalenia.  >:(
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
Odp: Ustalenie MPZP sprzeczne z art. 93 ust. 3 uogn
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2014, 18:42 »
Panowie sami to zamieściliście


Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2010r. sygn. II SA/Wr 375/10 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Wojewoda stwierdził, że ustawodawca nie przyznał organom gminy żadnych kompetencji do określania zasad podziału nieruchomości w planie miejscowym. W ustawie o gospodarce nieruchomościami wprost wskazano na konieczność uwzględnienia warunków wprowadzonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jedynie w przypadku scalenia i podziału nieruchomości, natomiast podział nieruchomości uregulowany w art. 93 i następnych ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczalny jest jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Zgodność owa, nie oznacza jednak uprawnienia do zamieszczania w planie warunków podziału – ustalenia te mogą dotyczyć wyłącznie przeznaczenia terenu i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Zdaniem Wojewody, organy gminy w ramach posiadanego władztwa planistycznego nie dysponują uprawnieniami do określenia dodatkowych szczegółowych zasad jakim podlegać miałby ewentualny podział nieruchomości. Należy również mieć na uwadze, że skoro własność jest chroniona konstytucyjnie a jej ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw, to brak odpowiedniej normy kompetencyjnej wyłącza możliwość określania przez organ gminy sposobu kształtowania tego prawa.
pozdrawiam joftek

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
  • http://wbgsc.pl
Odp: Ustalenie MPZP sprzeczne z art. 93 ust. 3 uogn
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2014, 07:41 »
Joftku dzięki za przypomnienie bo warto jest przeczytać całe rozstrzygnięcie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8BACD9DAB5
sądu, który podzielił stanowisko Wojewody i uchylił plan. W związku z kilkoma zarzutami sąd rozpoznał to najdalej idące tzn. brak w planie obligatoryjnego ustalenia
Cytuj
w planie miejscowym obowiązkowo określa się szczegółowe warunki i zasady scalania i podziału nieruchomości objętych tymże planem
Równocześnie sąd zwrócił uwagę na dość znamienny fakt świadczący o profesjonalizmie organu stanowiącego o planie
Cytuj
Trafnie Wojewoda zwraca uwagę na konieczność odróżnienia instytucji scalania i podziału nieruchomości od instytucji podziału nieruchomości pomimo, że niewątpliwie celem ich obu jest doprowadzenie do powstania takich nieruchomości, które będą mogły być samodzielnie i racjonalnie zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z planu miejscowego. Strona przeciwna zdaje się tego nie dostrzegać, na co wskazuje treść odpowiedzi na skargę, zwłaszcza fragment w którym prezentowane jest stanowisko, że wykonanie treści art. 15 ust. 2 pkt 8 u.p.z.p. powinno obejmować również nieruchomości, które nie są poddane scaleniu lecz tylko podziałowi.

Orzeczenie jest prawomocne.
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
Odp: Ustalenie MPZP sprzeczne z art. 93 ust. 3 uogn
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2014, 18:20 »
osobiście miałem spór z architekturą , bo na początku stawiali znak równości w swoim zapisie,
scalenia i podziały to to samo co podział.
ale przekonałem  :)
pozdrawiam joftek