Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Jacek Wątek: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej  (Przeczytany 5781 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Jacek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 8
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Safari 5.1.7 Safari 5.1.7
Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« dnia: 19 Września 2017, 15:14 »
Przyszedł do mnie klient ze zleceniem oznaczenia w terenie na działce sąsiada (z którym bespośrednio nie graniczy) szlaku służebności drogi koniecznej ustalonej przez Sąd.
Granice zewnętrzne działki przedmiotowej spełniają standardy w związku z czym można wezwać strony np. w celu wyznaczenia punktów, ale w jakim trybie można dokonać wyznaczenia w terenie i oznaczenia szlaku służebności biegnącej po działce sąsiada, szczególnie że nie wyraża na to zgody.
Może ktoś przerabiał już taki temat.
Będę wdzięczny za ewentualne uwagi

Pozdrawiam
Jacek

Offline RadosławSmyk

 • Sąd Koleżeński
 • ****
 • ****
 • Wiadomości: 1338
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 60.0.3112.113 Chrome 60.0.3112.113
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2017, 15:26 »
Jeśli sąsiad na którego gruncie ustanowiono drogę konieczną nie wyraża zgodny na jej wyznaczenie i urządzenie to jedynym kompetentnym do przeprowadzenia tych czynności jest komornik. Oczywiście jeśli wyrok zawierał też upoważnienie do egzekucji. Jeśli nie to będzie potrzebne jeszcze postępowanie w tej sprawie. Wyślij klienta do komornika ten sprawdzi co i jak, i ewentualnie wskaże mu dalszą drogę. Oczywiście czynności pomiarowe w ramach działań komornika wykonuje geodeta ale dopiero po zleceniu mu tego przez komornika i udzieleniu stosownych upoważnień.
Apices iuris non sunt iura.

Offline Tomek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 139
 • jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 55.0 Firefox 55.0
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2017, 19:53 »
W pierwszej kolejności do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności wraz z opłatą do Sądu. Następnie do komornika w celu egzekucji postanowienia Sądu. Komornik wyznacza geodetę z którym wykonuje czynności na gruncie.

Offline Jacek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 8
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Safari 5.1.7 Safari 5.1.7
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2017, 11:32 »
A co w przypadku gdyby strony się zgadzały na oznaczenie takiej służebności. Czy jest potrzeba składania operatu? Jakiego? Co z zawiadomieniami?
Dzięki za odpowiedź..

Offline Kunzite

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 106
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 36.0.2130.80 Opera 36.0.2130.80
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2017, 12:54 »
Moim zdaniem  to by się nadawało jako pomiar sytuacyjny i ewentualnie jeśli klient sobie życzy, zrobienia mapy do celów prawnych. Bez aktualizacji baz danych. Bez zawiadomień. Można powiedzieć że to takie tyczenie drogi i zawartość operatu analogiczna do problematyki tyczenia.

Offline stardust

 • Komisja Rewizyjna
 • ****
 • Wiadomości: 884
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2017, 14:19 »
Moim zdaniem tyczenie drogi nie podlega zgłoszeniu. Służebność nie jest też treścią baz.
A więc nie robimy żadnego operatu.

Offline jkbsrwk

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 209
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 55.0 Firefox 55.0
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Września 2017, 14:26 »
Tylko co tu da tyczenie służebności już ujawnionej w KW jeśli jest spór? I tak sprawa wyląduje w sądzie.

P.S. Też myślę, że nie trzeba zgłaszać i robić operatu, jeśli jesteśmy w stanie na podstawie mapy wyznaczyć przebieg służebności, ale wydaje mi się, że w niczym to nie pomoże.

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2450
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 55.0 Firefox 55.0
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Września 2017, 15:37 »
Opracowanie mapy do służebności zdecydowanie podlega zgłoszeniu. Jest to mapa do celów prawnych, którą może zrobić geodeta z uprawnieniami zakresu 2.
O tym jak to zrobić mówią przepisy poniżej cytowane z rozporządzenia ws standardów.

Cytuj
§ 75. Na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się:
1) mapy do celów prawnych, w szczególności:
a) mapę z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.),
b) mapę z projektem scalenia i podziału nieruchomości, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
c) mapę z projektem podziału nieruchomości, do której nie mają zastosowania przepisy działu III rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej „mapą z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej”,
d) mapę gruntów objętych wnioskiem w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, zwaną dalej „mapą do zasiedzenia”,
e) mapę do ustalenia służebności gruntowych;
2) rejestry lub wykazy zawierające dane dotyczące gruntów lub ich części składowych.

§ 76. Przy opracowywaniu map oraz rejestrów lub wykazów, o których mowa w § 75, wykorzystuje się informacje zawarte w:
1) materiałach PZGiK, w tym ewidencji gruntów i budynków;
2) księgach wieczystych oraz w aktach ksiąg wieczystych;
3) orzeczeniach sądowych;
4) aktach notarialnych;
5) decyzjach administracyjnych;
6) dokumentach geodezyjnych i kartograficznych przechowywanych w archiwach państwowych;
7) dokumentach geodezyjnych i kartograficznych będących w posiadaniu zainteresowanych stron.

§ 77. 1. Na treść mapy do celów prawnych, do której nie mają zastosowania przepisy wydane na podstawie art. 100 oraz art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składają się:
1) dane określające przebieg granic działek ewidencyjnych, w powiązaniu z granicami działek sąsiednich, oraz konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zgodnie z mapą ewidencyjną;
2) numery działek ewidencyjnych, a także oznaczenia konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;
3) opis zawierający:
a) nazwę miejscowości,
b) identyfikator i nazwę jednostki ewidencyjnej,
c) identyfikator i nazwę obrębu ewidencyjnego,
d) numer księgi wieczystej, jeżeli prowadzona jest dla nieruchomości,
e) tytuł mapy i jej skalę,
f) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który zgłosił prace geodezyjne dotyczące mapy, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot,
g) imię i nazwisko oraz numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę,
h) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej,
i) datę opracowania mapy;
4) istotne dla przedmiotu opracowania szczegóły terenowe, stanowiące treść baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy.
2. Mapa do celów prawnych może zawierać także dane określające zasięg i rodzaj służebności gruntowych.
3. Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej oprócz treści, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1) projektowane punkty i linie graniczne;
2) oznaczenia projektowanych działek ewidencyjnych;
3) wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących obiektów objętych podziałem, sporządzony zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków.
4. Wykaz zmian danych ewidencyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, może być sporządzony w formie odrębnego dokumentu.
5. Elementy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, przedstawia się na mapie kolorem czerwonym.
6. Mapę z projektem podziału edytuje się na arkuszu formatu A4 lub jego wielokrotności, w skali dostosowanej do obszaru nieruchomości objętych projektem podziału, zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie mniejszej niż 1:5000.
7. Jeżeli podział nieruchomości rolnej lub leśnej polega na wydzieleniu działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi:
1) na mapie z projektem podziału nieruchomości wykazuje się mapę przeglądową zawierającą granice całej nieruchomości oraz granice projektowanego podziału w skali dostosowanej do obszaru nieruchomości, nie mniejszej niż 1:10 000, i dodatkowo wykazuje się granice wydzielanych działek ewidencyjnych i związanych z nimi obiektów ewidencyjnych w skali zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie mniejszej niż 1:5000;
2) pole powierzchni działek wydzielanych oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 68 ust. 2, zaś pole powierzchni pozostałej części działki podlegającej podziałowi może być obliczone jako różnica pola powierzchni tej działki i sumy pól powierzchni działek wydzielanych i zapisane z taką samą precyzją zapisu jak pole powierzchni działki podlegającej podziałowi, wykazane w ewidencji gruntów i budynków.
8. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio przy opracowaniu map do zasiedzenia, map do ustalenia służebności gruntowych oraz innych map do celów prawnych niewymienionych w § 75 pkt 1.
9. Zasięg służebności gruntowych wyróżnia się na mapach do celów prawnych linią przerywaną w kolorze brązowym, zaś rodzaj służebności gruntowej określa się na mapie w formie opisowej, w polu mapy wolnym od rysunku.

pozdrawiam
Jarek
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2017, 15:39 przez Jarek Thor »

Offline jkbsrwk

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 209
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 55.0 Firefox 55.0
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Września 2017, 15:58 »
Opracowanie mapy do służebności zdecydowanie podlega zgłoszeniu. Jest to mapa do celów prawnych, którą może zrobić geodeta z uprawnieniami zakresu 2.
O tym jak to zrobić mówią przepisy poniżej cytowane z rozporządzenia ws standardów.

Ale mapa jest zrobiona. Kwestia pokazania szlaku służebności na gruncie.

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 55.0 Firefox 55.0
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Września 2017, 16:24 »
Cytuj
Ale mapa jest zrobiona. Kwestia pokazania szlaku służebności na gruncie.

Oczywiście jkbsrwk, też  uważam stanowisko Jarka za całkowicie chybione.

Moim zdaniem praca taka nie podlega zgłoszeniu.
 

RoBoCIK połączył wiadomości: 20 Września 2017, 16:51
Katalog prac, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia jest zamknięty i określa go art.12 ust.1 pkt 3 ustawy pgik. Tyczenie przebiegu służebności w tym katalogu się nie mieści.
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2017, 16:51 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2450
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Września 2017, 23:06 »
Napisałeś jkbsrwk

Cytuj
Tylko co tu da tyczenie służebności już ujawnionej w KW jeśli jest spór? I tak sprawa wyląduje w sądzie.

Trochę dziwna wydaje się sytuacja, że mówimy o sprawie wynikającej z decyzji sądu, a Ty stwierdzasz (i raczej słusznie), że sprawa powinna trafić do sądu, bo jest spór. To ile razy zainteresowany ma iść do sądu?
Bywa tak, że postanowienia sądu nie można zrealizować z rożnych powodów. Radek z Tomkiem słusznie wskazali, że w takim przypadku wyegzekwować może to tylko komornik. Ale czy jest to taka oczywista i powszechna sytuacja, że zakres wykonania drogi koniecznej musi nadzorować komornik?   
 
Skąd ponadto wiesz, że ta służebność już jest ujawniona w KW? Jacek wcale tego nie napisał.
Jeżeli faktycznie jest ujawniona, to do postanowienia sądu powinna być dołączona mapa do celów prawnych. A ja mam bardzo dużą wątpliwość, że taka była sporządzona. A jeśli nawet była, to chciałbym wiedzieć, czy była sporządzona w oparciu o zgłoszona pracę i operat przyjęty do zasobu. Pewnie Jacek nam to powie.

Jacek ponadto napisał

Cytuj
Przyszedł do mnie klient ze zleceniem oznaczenia w terenie na działce sąsiada (z którym bespośrednio nie graniczy) szlaku służebności drogi koniecznej ustalonej przez Sąd.

Z mojego doświadczenia wcale nie wynika i nie jest takie oczywiste, że stwierdzenie "służebność drogi koniecznej ustalonej przez sąd" automatycznie należy odczytać jako treść wynikająca z postanowienia. Nie raz miałem sytuację, że ustalenie wynikające z decyzji sądu i zlecenie sądu lub zainteresowanego sprawą właściciela, dotyczyło sporządzenia odpowiednich map w sprawie, która była w toku.

W tym opisany przypadku uważam, że jeśli sąd przeprowadziłby całą procedurę zgodnie z obowiązującym prawem, nikt nie musiałby się zastanawiać nad tym, co zrobić z niezadowolonym właścicielem, który "nie wyraża zgody" na decyzję sądu.   
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2017, 23:11 przez Jarek Thor »

Offline jkbsrwk

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 209
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 55.0 Firefox 55.0
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Września 2017, 08:28 »
Trochę dziwna wydaje się sytuacja, że mówimy o sprawie wynikającej z decyzji sądu, a Ty stwierdzasz (i raczej słusznie), że sprawa powinna trafić do sądu, bo jest spór. To ile razy zainteresowany ma iść do sądu?
Bywa tak, że postanowienia sądu nie można zrealizować z rożnych powodów. Radek z Tomkiem słusznie wskazali, że w takim przypadku wyegzekwować może to tylko komornik. Ale czy jest to taka oczywista i powszechna sytuacja, że zakres wykonania drogi koniecznej musi nadzorować komornik?   

Podam przykład, żeby nie pisać na pusto: Służebność wpisana w KW, ustalona z powiedzmy poprzednim właścicielem nieruchomości obciążonej (sądownie/ notarialnie bez znaczenia). Przychodzi nowy właściciel, który nie zgadza się za nic w świecie przepuszczać właściciela nieruchomości z prawem przejazdu (że nie wspomnę, że niewłaściciel- jakiś tam sąsiad się nie zgadza!) I co zrobisz? Wezwiesz Policje, która nie ma pojęcia o co chodzi? Ja bym szukał rozwiązania w sądzie. Ile razy? Jak będziesz miał pecha to całe życie będziesz się użerał z takim sąsiadem.

Skąd ponadto wiesz, że ta służebność już jest ujawniona w KW? Jacek wcale tego nie napisał.
Jeżeli faktycznie jest ujawniona, to do postanowienia sądu powinna być dołączona mapa do celów prawnych. A ja mam bardzo dużą wątpliwość, że taka była sporządzona. A jeśli nawet była, to chciałbym wiedzieć, czy była sporządzona w oparciu o zgłoszona pracę i operat przyjęty do zasobu. Pewnie Jacek nam to powie.

Masz rację nie potrzebnie założyłem, że jest wpisana w KW, ale w sumie myślę, że nic to nie zmienia. Nieraz widziałem w KW wpisaną służebność, a w aktach KW mapy brak.

Z mojego doświadczenia wcale nie wynika i nie jest takie oczywiste, że stwierdzenie "służebność drogi koniecznej ustalonej przez sąd" automatycznie należy odczytać jako treść wynikająca z postanowienia. Nie raz miałem sytuację, że ustalenie wynikające z decyzji sądu i zlecenie sądu lub zainteresowanego sprawą właściciela, dotyczyło sporządzenia odpowiednich map w sprawie, która była w toku.
W tym opisany przypadku uważam, że jeśli sąd przeprowadziłby całą procedurę zgodnie z obowiązującym prawem, nikt nie musiałby się zastanawiać nad tym, co zrobić z niezadowolonym właścicielem, który "nie wyraża zgody" na decyzję sądu.   

Od początku założyłem, chyba podobnie jak wszyscy, że mapa jest bo jeśli nie ma, to sprawa jest prosta.

RoBoCIK połączył wiadomości: 21 Września 2017, 08:32
Chociaż z drugiej strony... mapa jest potrzebna "do celów" prawnych, które już zostały osiągnięte.
Nie jestem pewny, czy jest sens sporządzania takiej mapy jeśli jej nie ma, a postanowienie określa przebieg tej służebności.
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2017, 08:32 przez jkbsrwk »

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 55.0 Firefox 55.0
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Września 2017, 08:48 »
Cytuj
Nie jestem pewny, czy jest sens sporządzania takiej mapy jeśli jej nie ma, a postanowienie określa przebieg tej służebności.

Robienie mapy nie ma  najmniejszego sensu, no chyba, że geodeta jest nieuczciwy i  chce " naciągnąć" klienta.

Jacek napisał, że Sąd ustalił już służebność drogi koniecznej  więc sporządzanie " mapy do celów prawnych", nawet jeżeli takowej Sąd nie potrzebował do opisu służebności jest nieuzasadnione...  Mapa do ustanowienia służebności służy jedynie jako załącznik do aktu notarialnego lub do orzeczenia Sądu.
Pozdrawiam, Ula

Offline Kunzite

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 106
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Września 2017, 13:01 »
A propos naciągania - klient przeważnie płacąc chce dostać jakiś dokument od geodety w postaci mapy, bardzo często nie obchodzą go graniczniki, rurki, paliki w terenie bo sam sobie zdaje sprawę, że to wszystko dziś jest, a jutro rano może nie być. A mapy nikt mu nie zabierze.

W żadnym razie nie pochwalam i nie stosuje naciągania, ale z praktyki to klienci sami się domagają jakieś mapy. Nawet jeśli ta mapa do niczego im nie będzie mogła służyć to chcą mieć taką i to z ładną czerwoną pieczątką. I to nieważne czy zamawiającym jest rolnik, mieszczuch, gmina czy spółka Skarbu Państwa

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 60.0.3112.113 Chrome 60.0.3112.113
  • http://wbgsc.pl
Odp: Wyznaczanie w terenie służebności gruntowej
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Września 2017, 07:50 »
Przyszedł do mnie klient ze zleceniem oznaczenia w terenie na działce sąsiada (z którym bespośrednio nie graniczy) szlaku służebności drogi koniecznej ustalonej przez Sąd.
Granice zewnętrzne działki przedmiotowej spełniają standardy w związku z czym można wezwać strony np. w celu wyznaczenia punktów, ale w jakim trybie można dokonać wyznaczenia w terenie i oznaczenia szlaku służebności biegnącej po działce sąsiada, szczególnie że nie wyraża na to zgody.
Może ktoś przerabiał już taki temat.
Będę wdzięczny za ewentualne uwagi

Pozdrawiam
Jacek

A co w przypadku gdyby strony się zgadzały na oznaczenie takiej służebności. Czy jest potrzeba składania operatu? Jakiego? Co z zawiadomieniami?
Dzięki za odpowiedź..

Zdarzyło mi się, ostatnio w Zakopanym, wyznaczać służebność tzw. drogową przy Komorniku i na jego zlecenie.
Jacek, prawidłowe podpowiedzi dostałeś od Radka, Tomka i Stardusta. Z tym, że uwagi Tomka to kondensat tego co i w jakiej kolejności należy wykonać. Moim zdaniem z tą zgodą strony obciążonej to zwykła ściema, bo... Dzisiaj się zgadza a jutro NIE, i co wtedy? Tylko Komornik jest uprawniony do wykonania wyroku czyli realizacji służebności i nic tu nie ma kwestia czyjejkolwiek zgody.
Brawo Staszku znowu za czujność. Oczywiście, że przebieg żadnej służebności gruntowej nie jest treścią baz geodezyjnych ani rejestrów geodezyjnych. I nie wiem co tu miałaby do rzeczy mapa gdy zlecenie jest na wyznaczenie?
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk