Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: kokos147 Wątek: Wznowienie a współrzędne  (Przeczytany 7083 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline kokos147

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 6
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.75 Chrome 49.0.2623.75
Wznowienie a współrzędne
« dnia: 4 Marca 2016, 21:19 »

Witam,
po zmianie weryfikatora w ośrodku dostałem do poprawy operat ze wznowienia znaków granicznych z następującą uwagą:
"w operacie technicznym brak obliczeń powierzchni działki. Wykonawca przyjął współrzędne punktów granicznych z własnego pomiaru, na podstawie przekroczonego odchylenia liniowego punktów granicznych. Z tego względu zmianie uległa powierzchnia działki. Wykonawca nie wykonał obliczenia powierzchni przedmiotowej działki, a także wartości dopuszczalnej różnicy pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią obliczoną". Osoba sprawdzająca operat powołuje się na §65 i §68 pkt.2 standardów.

wznawiane są trzy z 10 punktów. Ich współrzędne po pomiarze na trójkę zmieniły się o około 20cm (różnica na osnowie), z obliczenia innych punktów (nie pokazywałem tego w operacie) wynika, że są one przesunięta o ten sam wektor, więc powierzchnia była obliczona dobrze. Czy muszę to udowadniać w operacie? czy odgik ma prawo żądać od nas obliczenia powierzchni przy wznowieniu? 

Offline ninia_2009

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 143
 • geodeta, klasyfikator
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #1 dnia: 5 Marca 2016, 00:37 »
Weryfikator zapewnię porównując bazę EGiB z twoim operatem stwierdził, ze pozostałe punkty (których nie namierzałeś spełniają standardy itd.)

Polecam do przeczytania podobną pracę:
http://www.ptg-org.pl/rozgraniczenia-podzialy-scalenia-nieruchomosci/wsa-o-standardach-laczenia-dzialek/
a w wykazie zmian danych ewidencyjnych w zakresie numerycznego opisu granic nadaj niepomierzonym punktom kod EGBP04_2a I na mapie pokaż punkt z opisem nr z bazy (kursywą a nie czcionką prostą zarezerwowaną dla spełniających standardy ).
Wtedy weryfikator nie będzie miał podstaw do wymagania od ciebie obliczeń pola pow. bo nie wszystkie punkty graniczne w zakresie działki w jego "ZAKTUALIZOWANEJ BAZIE" twoim wykazem zmian będą spełniać standardy itd.  :-[
« Ostatnia zmiana: 5 Marca 2016, 00:41 przez ninia_2009 »

Offline kokos147

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 6
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Android 4.4.2 Android 4.4.2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.94 Chrome 28.0.1500.94
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #2 dnia: 5 Marca 2016, 05:59 »
Wydaje mi się że to jednak co innego - przy łączeniu zakresem robót ewidentnie objęte są przynajmniej dwie działki a przy wznowieniu punkty. Kolejna robotą, która składam jest wznowienie jednej linii leśnej - 5 znaków.  Wszystkie z jednego szkicu, rozmierzone ortogonalnie na "leśną" osnowę. Drenki znalezione, zamierzone. Do zrobienia tej roboty nawet nie brałem szkiców na resztę działki (bo i po co) i nie mam pojęcia czy pozostałe punkty są mierzone na ta samą osnowę, wiec czy odchyłki są takie same. Powierzchnia jest obliczona ze współrzędnych oryginalnych, także mogę założyć że się nie zmienia ale gdy pokażę 0.5m odchyłki na wznowionych punktach to sprawdzający znowu stwierdzi to samo.  Sytuacje, że współrzędne punktów po pomiarze na trójkę różnią się 0.2m i więcej to standard ale są to przesunięcia na osnowie. W ten sposób albo zmienię powierzchnię na niepoprawną, albo będę musiał pobierać materiały,  liczyć całą działkę tylko po to żeby udowodnić w operacie, że nic się nie zmienia. Logiczne argumenty do sprawdzającego ani do powiatowego niestety nie trafiają.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #3 dnia: 5 Marca 2016, 07:32 »
Być może przydatnym tutaj będzie wyrok WSA w Gliwicach z dnia 31 lipca 2013r. sygn. II SA/Gl 542/13  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7616218C9C

Cytuj
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy, z czynności wznowienia znaków (wyznaczenia punktów granicznych) sporządza się protokół. Materiały powstałe w wyniku czynności przeprowadzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych podlegają przekazaniu do zasobu (art. 12 w zw. z art. 40 ust. 3 ustawy). Nie oznacza to jednak, że mogą być podstawą do dokonywania naniesień w szczególności na mapę ewidencyjną. W tym zakresie trzeba zwrócić uwagę na § 60 rozporządzenia, określający co stanowi dane ewidencyjne dotyczące działki ewidencyjnej. Jeżeli chodzi o granice działki, to dane dotyczą numerycznego opisu granic działki. Numerycznego opisu granic działki ewidencyjnej dokonuje się za pomocą współrzędnych punktów określających przebieg linii granicznych (§ 61 rozporządzenia). Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek. Ich podstawą są m. in. opracowania geodezyjne, które zawierają wykazy zmian danych ewidencyjnych (§ 46 ust. 1 i 2 pkt 2 rozporządzenia). Wykaz zmian danych ewidencyjnych powinien określać w szczególności dane, które uległy zmianie, z wyszczególnieniem danych dotychczasowych i aktualnych (§ 46 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia). Nie budzi wątpliwości, że wznowienie znaków (wyznaczenie punktów granicznych w oparciu o dane ewidencji) do żadnych zmian danych ewidencyjnych związanych z numerycznym opisem granic działki nie może doprowadzić. Materiały powstałe w wyniku takiego wznowienia nie mogą zatem służyć do aktualizacji operatu, skarżąca zresztą wcale nie domaga się zmiany w zakresie numerycznego opisu granic działki. Prawidłowo także organy zwróciły uwagę, że dokumentacja sporządzona w toku prac prowadzonych przez geodetę na podstawie art. 39 ustawy nie mieści się w katalogu określonym w § 36 rozporządzenia, nie może zatem służyć wykazaniu przebiegu granic działki ewidencyjnej. Z podanych względów materiały sporządzone przez geodetę na zlecenie skarżącej, dotyczące wznowienia znaków, nie mogły stanowić podstawy do dokonywania jakichkolwiek zmian w danych ewidencyjnych, w tym na rysunku mapy.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.116 Chrome 48.0.2564.116
  • http://wbgsc.pl
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #4 dnia: 5 Marca 2016, 07:58 »
Cytuj
w operacie technicznym brak obliczeń powierzchni działki.

Standardy określają szczegółowo co się ma znajdować w operacie technicznym. W żadnym przypadku obliczenia nie są treścią składową operatu.

Cytuj
Wykonawca przyjął współrzędne punktów granicznych z własnego pomiaru, na podstawie przekroczonego odchylenia liniowego punktów granicznych.

I teraz pytanie, czy archiwalne dane pomiarowe pochodziły z pomiarów (metody, instrumenty, osnowa) tej samej dokładności co obecny pomiar? Bo jeśli nie, to nie dokonujemy porównania lecz współrzędne do "roboczej bazy" przyjmujemy z aktualnego pomiaru.

Cytuj
Z tego względu zmianie uległa powierzchnia działki. Wykonawca nie wykonał obliczenia powierzchni przedmiotowej działki, a także wartości dopuszczalnej różnicy pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią obliczoną.

Jeżeli przedmiotem/celem zleconych prac było "wznowienie" to żądanie poszerzenie zlecenia jest bezprzedmiotowe, ponieważ pomiędzy wykonawcą a Weryfikatorem reprezentującym w tym przypadku organ administracji publicznej nie istnieje żaden związek umowny - cywilnoprawny ani żaden inny, na wykonanie dodatkowych prac.
Osobną sprawą jest kwestia z czym tu naprawdę mamy do czynienia z "wznawianiem znaków granicznych..." czy "wyznaczaniem punktów granicznych...".

Cytuj
Osoba sprawdzająca operat powołuje się na §65 i §68 pkt.2 standardów.
Treść tych przepisów:
"§ 65. Na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków składają się:
1) zestawienie zawierające:
a) współrzędne punktów granicznych obliczonych przez wykonawcę wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
b) współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
c) odchylenia liniowe obliczone na podstawie współrzędnych, o których mowa w lit. a i b;
2) wykaz współrzędnych punktów granicznych włączonych do roboczej bazy danych;
3) wykazy zawierające pola powierzchni obiektów obszarowych objętych pomiarem (działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych, konturów klas gleboznawczych, klasoużytków i  budynków);
4) data i podpis osoby, która sporządziła dokumentację"


W tym przepisie kluczowym zwrotem jest "obiektów obszarowych objętych pomiarem" z treści postu wynika, że celem prac a co za tym idzie obiektem zgłoszonym były obiekty liniowe bądź punktowe ale zapewne nie powierzchniowe. W związku z tym przepis ten nie ma zastosowania jako podstawa prawna domniemanego przez Weryfikatora obowiązku.

Drugi przepis:
"§ 68. 1. W roboczej bazie danych ujawnia się pole powierzchni działki ewidencyjnej obliczone na podstawie wyników pomiaru, jeżeli:
1) pomiar punktów granicznych tej działki wykonany został z  większą dokładnością niż pomiar będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych
z PZGiK;
2) w materiałach PZGiK brak jest dowodów wskazujących, że pomiar będący źródłem danych ewidencyjnych poprzedzony był ustaleniem położenia
punktów granicznych."


W zasadzie ten przepis ma zastosowanie tylko wówczas gdy przedmiotem pomiarów określonym w zgłoszeniu pracy jest pole powierzchni działki a nie wyłącznie elementy jej granic. Również, i ten przepis nie znajduje uzasadnienia przywołania w tej określonej sytuacji.
Organ w żadnym razie nie może żądać od wykonawcy poszerzenia umowy z klientem wykonawcy. Co najwyżej sam może zostać zleceniodawcą ale to też pod warunkiem, że Wykonawca się na przyjęcie zlecenia do realizacji zgodzi.

Zgadzam się z Autorem tego wątku, że porównywanie  połączenia działek ewidencyjnych wznawianie/wyznaczanie pktów granicznych jest raczej nie możliwe choćby tylko z uwagi na zakładane cele oraz przedmioty opracowania: działki a punkty.
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline kokos147

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 6
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.75 Chrome 49.0.2623.75
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #5 dnia: 5 Marca 2016, 11:36 »
I teraz pytanie, czy archiwalne dane pomiarowe pochodziły z pomiarów (metody, instrumenty, osnowa) tej samej dokładności co obecny pomiar? Bo jeśli nie, to nie dokonujemy porównania lecz współrzędne do "roboczej bazy" przyjmujemy z aktualnego pomiaru.

dane pochodzą z regulacji z lat 60 więc porównania nie dawałem, zaznaczyłem tylko w sprawozdaniu, że odchylenie liniowe jest przekroczone.

 
Jeżeli przedmiotem/celem zleconych prac było "wznowienie" to żądanie poszerzenie zlecenia jest bezprzedmiotowe, ponieważ pomiędzy wykonawcą a Weryfikatorem reprezentującym w tym przypadku organ administracji publicznej nie istnieje żaden związek umowny - cywilnoprawny ani żaden inny, na wykonanie dodatkowych prac.
Osobną sprawą jest kwestia z czym tu naprawdę mamy do czynienia z "wznawianiem znaków granicznych..." czy "wyznaczaniem punktów granicznych...".


to było typowe wznowienie, na odnalezionych drenkach osadziłem kamienie


Treść tych przepisów:
"§ 65. Na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków składają się:
1) zestawienie zawierające:
a) współrzędne punktów granicznych obliczonych przez wykonawcę wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
b) współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
c) odchylenia liniowe obliczone na podstawie współrzędnych, o których mowa w lit. a i b;
2) wykaz współrzędnych punktów granicznych włączonych do roboczej bazy danych;
3) wykazy zawierające pola powierzchni obiektów obszarowych objętych pomiarem (działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych, konturów klas gleboznawczych, klasoużytków i  budynków);
4) data i podpis osoby, która sporządziła dokumentację"


W tym przepisie kluczowym zwrotem jest "obiektów obszarowych objętych pomiarem" z treści postu wynika, że celem prac a co za tym idzie obiektem zgłoszonym były obiekty liniowe bądź punktowe ale zapewne nie powierzchniowe. W związku z tym przepis ten nie ma zastosowania jako podstawa prawna domniemanego przez Weryfikatora obowiązku.


Dokładnie na to samo zwróciłem uwagę, na co powiatowy powiedział "już niech pan się słówek nie czepia"... :pissedoff:

Inne argumenty powiatowego, to np. przecież takie obliczenie to dla was żadna robota...

no i jak tu dyskutować :dizzy:

Być może przydatnym tutaj będzie wyrok WSA w Gliwicach z dnia 31 lipca 2013r. sygn. II SA/Gl 542/13  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7616218C9C

Myślę, że to orzeczenie w zupełności wystarczy i przekona urzędników. Właśnie o coś tego typu mi chodziło.

Dziękuję bardzo za podpowiedzi

Offline ninia_2009

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 143
 • geodeta, klasyfikator
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #6 dnia: 5 Marca 2016, 14:29 »
Ps. tak na marginesie wątku.
 :-[

Wyrok  WSA w Gliwicach z dnia 31 lipca 2013r. sygn. II SA/Gl 542/13 z 2013-07-31

dotyczy starego zapisu par 36 sprzed zmiany obecnie obowiązujący zapis brzmi:
Cytuj
Z ewidencyjnej funkcji katastru wynika, że jest on rejestrem obejmującym dane o gruntach i ich właścicielach, wynikające z określonej przepisami prawa dokumentacji urzędowej. Cecha ta wynika zarówno z treści art. 2 ust. 8 ustawy, określającego kataster nieruchomości jako zbiór informacji, jak i z przepisów rozporządzenia. Szczególna regulacja obowiązuje w zakresie wykazywania w ewidencji przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zgodnie z treścią § 36 rozporządzenia, przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:

1) w postępowaniu rozgraniczeniowym;

2) w celu podziału nieruchomości;

3) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów;

4) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości;

5) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej;

6) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków;

7) przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji;

8) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.

Wyliczenie powyższe stanowi zamknięty katalog podstaw wykazywania przebiegu granic działek ewidencyjnych na mapie ewidencyjnej. Dokonanie aktualizacji ewidencji w zakresie przebiegu granic działki ewidencyjnej w oparciu o inne niż wymienione w § 36 rozporządzenia źródła danych ewidencyjnych byłoby z nim sprzeczne a także naruszałoby podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i jej istotę, wynikające z przepisów ustawy. Wnioskując zatem o dokonanie aktualizacji przebiegu granic działki ewidencyjnej na mapie ewidencyjnej (zmianę przebiegu granic), strona winna powołać się na jedno ze żródeł wymienionych w § 36 rozporządzenia, jako podstawę żądanej zmiany i doręczyć organowi stosowny dokument. Wynika to z w/w przepisu oraz z rejestrowego charakteru ewidencji gruntów i budynków. Konieczność dostarczenia dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian nie jest przesłanką formalną wniosku o wszczęcie postępowania, lecz przesłanką o charakterze materialnym. Ich złożenie jest konieczne do załatwienia sprawy zgodnie z żądaniem strony. Wynika to także z treści art. 22 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym na żądanie starosty osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1 i art. 51, zgłaszające zmiany obowiązane są dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów. Żądanie skarżącego wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków dotyczyło zmiany przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr [...] objętej operatem ewidencji gruntów dla obrębu nr [...] jedn. ewid. K, z działką ewidencyjną nr [...]. Skarżący jest współwłaścicielem działki nr [...] na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, zatem posiadał legitymację do złożenia wniosku i żądania rozpoznania sprawy przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. Domagając się aktualizacji ewidencji w zakresie przebiegu granicy działki ewidencyjnej, skarżący winien powołać się zatem – stosownie do regulacji wynikającej z § 36 rozporządzenia - na dokumentację geodezyjną przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzoną w postępowaniach, względnie w celach wymienionych w tym przepisie, której treść wskazywałaby na odmienny przebieg granicy działki nr [...] z działką nr [...], aniżeli wykazany na aktualnej mapie ewidencyjnej. Skoro nie uczynił tego - także pomimo wezwania skierowanego przez organ zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy - przeto zasadnie organy uznały, że wniosek skarżącego o dokonanie aktualizacji ewidencji w zakresie przebiegu granicy działki nr [...] z działka nr [...] nie może zostać rozpatrzony pozytywnie. Ze zgromadzonej w toku postępowania administracyjnego dokumentacji wynika, że przebieg granicy na w/w odcinku jest odzwierciedleniem treści operatu założenia ewidencji gruntów i budynków dla tzw. małego obrębu nr [...] G, na podstawie przepisów dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 1955r. nr 6, poz. 32), oraz operatu KERG nr [...], przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, którym zastąpiono w całości dotychczasową ewidencję operatu małego obrębu nr [...]. Nadto przebieg granicy działki nr [...] z działką nr [...] został przyjęty bez zastrzeżeń przez ówczesnego właściciela działki nr [...] i opisany w operacie [...]. Od daty sporządzenia w/w operatów organy prowadzące ewidencję nie odnotowały istnienia dokumentów, o których mowa w § 36 rozporządzenia, z których wynikałby obowiązek uwidocznienia zmiany przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr [...] na mapie ewidencyjnej. Zasadnie organy podkreśliły, że postępowanie ewidencyjne nie rozstrzyga i nie może rozstrzygać sporów o prawa do gruntów, lokali, budynków, a więc własności. Organy ewidencyjne są tylko rejestratorem tych zmian prawnych, które zostały ustalone w innym trybie lub przez inne organy, a mogą tego dokonać wyłącznie w oparciu o decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, akty notarialne, w których zawarte są dane objęte ewidencją gruntów. Rejestr ma więc charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny. Słusznie także podnoszą organy, że dokumentacja geodezyjna sporządzona przez biegłego inż. J. H. nie może stanowić podstawy zmiany danych ewidencyjnych w zakresie numerycznego opisu granicy, ponieważ przedstawia ona taki sam przebieg granicy, jak na aktualnej mapie ewidencyjnej. Zauważyć natomiast należy, że istniejące ogrodzenie, oraz położenie garażu nie pokrywają się z istniejącą granicą ewidencyjną. Jednak organy ewidencyjne nie mają podstaw do wprowadzania zmian, w wyniku których mogłoby dochodzić do zmiany zakresu prawa własności. Dopóki więc skarżący nie przedłoży organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków prawomocnego orzeczenia sądowego (lub innego dokumentu wskazanego w § 36 rozporządzenia), to brak będzie podstaw do dokonywania zmian w przebiegu granicy na mapie ewidencyjnej. W związku z tym Sąd stwierdza, że zawarty w skardze zarzut naruszenia art. 220 § 1 pkt. 2 kpa nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym i prawnym sprawy. Wzywając bowiem skarżącego pismem z dnia 16 grudnia 2013r. (k. 14 akt adm.) o dostarczenie stosownych dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, organ nie żądał przedłożenia dokumentów znajdujących się w jego zasobie, ponieważ te właśnie dokumenty są podstawą uwidocznienia aktualnego przebiegu granicy działki nr [...]. Wezwanie dotyczyło natomiast przedłożenia dokumentów, które uzasadniałyby dokonanie aktualizacji ewidencji zgodnie z żądaniem wniosku złożonego przez skarżącego i mieściły się w zakresie wskazanym w § 36 rozporządzenia. Takich bowiem dokumentów organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w swoim zasobie nie posiada, dlatego zgodnie z zasadami aktualizacji ewidencji i art. 22 ust. 3 ustawy powinien je przedłożyć skarżący. Jednocześnie zauważyć należy, że art. 220 kpa jest przepisem umieszczonym w dziale VII ustawy, mającym z przedmiot regulacji wydawanie przez organy administracji publicznej zaświadczeń a reguluje dopuszczalność żądania przez organy administracji zaświadczeń oraz oświadczeń. Przepis ten nie ma zastosowania w postępowaniu mającym za przedmiot aktualizację danych ewidencyjnych. Sąd stwierdza nadto, że organy prawidłowo ustaliły obowiązujące przepisy, ich treść i znaczenie oraz poprawnie je zastosowały, wyjaśniły wszelkie istotne dla treści rozstrzygnięcia okoliczności i prawidłowo oceniły zgromadzony w sposób wystarczający do podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie materiał dowodowy. W następstwie przeprowadzonego postępowania wydały prawidłowe, zgodne z prawem rozstrzygnięcie, zaś jego uzasadnienie odpowiada regulacji zawartej w art. 107 § 3 kpa.
Cytat z
III SA/Kr 35/15 - Wyrok WSA w Krakowie
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A95B469B0
« Ostatnia zmiana: 5 Marca 2016, 14:31 przez ninia_2009 »

Offline kokos147

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 6
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Android 4.4.2 Android 4.4.2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.94 Chrome 28.0.1500.94
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #7 dnia: 5 Marca 2016, 18:25 »
Hmm, dobrze wypatrzone ninia_2009... niestety to może być wskaźnik do nadinterpretacji dla ośrodka...
« Ostatnia zmiana: 5 Marca 2016, 18:58 przez kokos147 »

Offline ninia_2009

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 143
 • geodeta, klasyfikator
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #8 dnia: 5 Marca 2016, 20:37 »
Powiedz co nie jest nadinterpretacją ośrodka? Koleżanka mówiła mi, że geodeta (a przepraszam już zawód na wymarciu obecnie (moderator bazy, geomatyk) musi wypełnić kartę budynku i poinformować Starostę czy dom ma dostęp do  internetu szerokopasmowego coby to znaczyło.  Po jakiego grzyba mnie to ma interesować? To nie upadek geodezji? Gdzie te czasy gdzie sami siebie szanowaliśmy. Jeszcze kilka lat i będzie totalne dno. ..." Ciekawe kiedy geodeci-murzyni się po pierwsze dogadają się pomiędzy plemionami i zbuntują się i powiedzą dość...".

RoBoCIK połączył wiadomości:  5 Marca 2016, 20:42
Przepraszam miałam ugryźć się w język ale nie wytrzymałam.
« Ostatnia zmiana: 5 Marca 2016, 20:42 przez ninia_2009 »

Offline kokos147

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 6
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Android 4.4.2 Android 4.4.2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.94 Chrome 28.0.1500.94
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #9 dnia: 5 Marca 2016, 21:37 »
Niestety to właśnie uroki małych powiatów - uwierzytelnianie, zakładanie kart budynkowych,  wnioski przy wytyczeniu, inwentaryzacji,  uzupełnianie map analogowych (  ;D ),  czy tak jak w przypadku tego wątku - doliczanie czegoś "przy okazji" to standard. I zawsze jest wybór - robisz i masz materiały jeszcze dzisiaj albo się upierasz i czekasz...

Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 41.0.2231.0 Chrome 41.0.2231.0
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #10 dnia: 6 Marca 2016, 19:15 »

uważam, że wyrok WSA w Gliwicach z dnia 31 lipca 2013r. sygn. II SA/Gl 542/13
jest zasadny tylko w wyjątkowych sytuacjach,
więcej przypadków może zaistnieć gdzie przy wznowieniu jest konieczna zmiana opisu granic w operacie ewidencyjnym na podstawie roboczej bazy przekazanej w operacie
pozdrawiam joftek

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.116 Chrome 48.0.2564.116
  • http://wbgsc.pl
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #11 dnia: 6 Marca 2016, 19:47 »
uważam, że wyrok WSA w Gliwicach z dnia 31 lipca 2013r. sygn. II SA/Gl 542/13
jest zasadny tylko w wyjątkowych sytuacjach,
więcej przypadków może zaistnieć gdzie przy wznowieniu jest konieczna zmiana opisu granic w operacie ewidencyjnym na podstawie roboczej bazy przekazanej w operacie

Zgoda, tylko kto ma zdecydować o konieczności zmiany opisu granic/punktów granicznych?
I jeszcze jedno, przecież roboczej bazy się nie przekazuje - brak takiego wymogu. Gdyby rozporządzenie ws. standardów "roboczą bazę danych"  nakazywałoby przekazywać komukolwiek to byłoby to sprzeczne z ustawą o ochronie baz danych z 2001 r. - "Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie niezależnie od. ochrony przyznanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim."
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline ninia_2009

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 143
 • geodeta, klasyfikator
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #12 dnia: 6 Marca 2016, 21:02 »
Mam pytanie, czy wy wogóle znacie takie wykazy, którymi moderator bazy zmienia dane (czynność mater.-techniczna):
a)
Wykaz zmian danych ewidencyjnych w zakresie numerycznego opisu granic
Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki
poprzedzone zestawieniem współrzędnych...      
                     
b) Wykaz zmian danych ewidencyjnych w zakresie numerycznego opisu konturu budynku
Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku
poprzedzone zestawieniem pod nazwą:
 Porównanie współrzędnych /w zakresie numerycznego opisu konturu budynku/      

c) Wykaz synchronizacyjny
U nas się je stosuje a gdzie jeszcze nie?                           Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 41.0.2231.0 Chrome 41.0.2231.0
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #13 dnia: 6 Marca 2016, 21:34 »
Leszek
nie rozumiem po co pytasz, wiesz że
zmianę w operacie ewidencji gruntów może dokonać starosta i koniec kropka.
A dalej nie bardzo Cię rozumiem.
Dla mnie jest jasne - gniot
§ 30.3
dalej § 63.1 i § 65.p,2
i na koniec § 72.1 p.6 ( w zależności od ośrodka - analogowo) p.7 do wykazu powierzchni.
przekazuje w operacie do PZG.
Dla mnie koniec, rejestr prowadzi starosta i on decyduje.
Pytanie co z powierzchnią ?
jestem skłonny zaakceptować sporządzenie wzded przy częściowym wznowieni zn granicznych dla działki mojego zleceniodawcy, ale co z sąsiednimi ( im w tym momencie też zmienia się opis).
W sytuacji wznowienia znaków dla działki drogowej gdzie dochodzą dziesiątki działek? gdzie dochodzą koszta zakupu danych do tych działek.
pozdrawiam joftek

Offline Krzysztof_

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 425
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • iOS 9.2 iOS 9.2
 • Przeglądarka:
 • Safari 9.0 Safari 9.0
Odp: Wznowienie a współrzędne
« Odpowiedź #14 dnia: 6 Marca 2016, 21:36 »
Nowe rozporządzenie EGiB na szczęście to poprawiło, wykazy juz tylko do danych opisowych. Nie zastanawia cię za to dlaczego robimy WZDE przy podziałach oprócz WZG wklejonego w mapę? Chyba ze tego nie robisz...

RoBoCIK połączył wiadomości:  6 Marca 2016, 21:41
I jeszcze pytanie ile tych obliczeń powierzchni powinno byc w operacie? Na jednym punkcie co najmniej dwie działki wiszą.

RoBoCIK połączył wiadomości:  6 Marca 2016, 22:01
Wykaz pół powierzchni to nie WZDE więc nie mają podstaw do zmian powierzchni ewidencyjnej w bazie EGiB. A co do obowiązku zrobienia wykazu zawierającego pola powierzchni czytając par. 65 jakoś mnie to nie przekonuje. Kiedy należy sporządzić ten wykaz, wtedy kiedy mierzymy 1 punkt/znak czy jak przypadkowo wszystkie dla jakiejś działki? Przedmiotem pracy jest wznowienie znaków granicznych więc zakresem roboty będą linie graniczne powiedzmy 1m w jedną i drugą stronę, a wykazy  zawierające  pola  powierzchni  robimy dla obiektów obszarowych objętych pomiarem. A jeśli wystarczy pomierzyć jeden punkt/znak to znaczy, że pola należy obliczyć dla wszystkich działek, także klasoużytki. Tylko jaki to miałoby sens...
« Ostatnia zmiana: 6 Marca 2016, 23:07 przez krasypl »
---
Pozdrawiam
Krzysztof