Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Prosto z puszczy Wątek: Tylko dla Orłów ...  (Przeczytany 5303 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Prosto z puszczy

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Płeć: Kobieta
 • wiedza i mądrość służą społeczeństwu?
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
Tylko dla Orłów ...
« dnia: 17 Lutego 2014, 12:05 »
Nie jestem związana z geodezją dlatego decyzję aby zapytać na forum o poradę geodetów poniekąd traktuję jak wejście do mrocznej jaskini gdzie szczerość może być mylnie odebrana jak akt agresji z mojej strony. Skoro jednak zdecydowałam się już że stanę przed Szacownym Gremium to opowiem krótką historię podziału nieruchomości. Jestem mieszkanką wioski położonej gdzieś w Polsce, gdzie dzierżawiłam pomieszczenie na wiejski sklepik. Właściciele wypowiedzieli mi umowę dlatego byłam zmuszona znaleźć miejsce aby przenieść dorobek życia. Dwie miłe Panie zaproponowały mi sprzedaż starej sypiącej się kuźni wraz z kawałkiem ziemi. Tutaj wkracza geodeta i wydziela z istniejącej działki narożnik. Mimo iż mam pewność to oficjalnie mogę tylko podejrzewać, że w trakcie tych czynności geodeta robi obliczenia, które pomniejszają nową działkę na dotychczasowych zewnętrznych granicach, co znajduje odzwierciedlenie dopiero przy wznowieniu znaków granicznych gdy inny geodeta obok istniejących znaków wkopuje nowe i nie przyjmuje moich uwag że nie zgadzam się z takim wznowieniem na dodatek on wysyła mnie na drzewo. Od tamtej chwili kilkunastu geodetów których prosiłam o pomoc odmówiło przyjęcia zlecenia. Tylko jeden z nich zdobył się na odwagę i powiedział wprost „nie ma takich pieniędzy za które podjąłby się tej pracy”, sytuacja staje się niemożliwa do wyjaśnienia, lecz nadal staram się wyjaśnić sytuację do której doprowadziła moja bezgraniczna wiara w uczciwość geodetów. No cóż nazwijmy wprost moje zachowanie naiwnością i mam nadzieję, że są pośród Was tacy którzy w tym momencie ze mną się nie zgadzają. Co prawda wychowałam się na wsi w duchu przekonania że wiedza i mądrość służą społeczeństwu, ale wiem też, że każda grupa społeczna czy zawodowa posiada przedstawicieli których poziom wrażliwości jest równy sprzedawcom którzy wciskają drogie garnki biednym staruszkom z pełną świadomością, że te nie będą miały za co wykupić leków. Wracając do tematu, otrzymałam odpowiedź z którą się nie zgadzam, ale ponieważ geodezja nie jest dziedziną którą można w sposób błyskawiczny zgłębić to proszę Was doświadczonych Profesjonalistów o ocenę. Nie liczę na ocenę całości, fajnie byłoby gdyby choć jedna osoba oceniła jeden z poniższych punktów i napisała o tym, bo szczerze mówiąc nie wiem jakiej mam użyć argumentacji udzielając odpowiedzi na poniższe pismo.

Małgosia

Pismem z 28 października 2013 r., znak: […], […] przekazał […] w P. pismo z 7 października 2013 r., W którym przedłożyła Pani wyjaśnienie, iż pismo z 3 września 2013 r. stanowiące „zażalenie na postanowienie […] w P.  z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt: […] należy traktować jako „skargę na działania geodetów ”
Ponadto, 14 listopada 2013 r. wpłynęło do […] w P. z 7 listopada 2013 r. Przedmiotowe pismo obejmowało zgłoszone przez Panią uwagi związane z wykonaniem prac geodezyjnych oraz sporządzenia dokumentacji w ramach prac (dokumentacja stanowiąca akta sprawy […]:

a)   opracowanie KERG […] - praca wykonana przez geodetę Stefana C. obejmowała podział nieruchomości stanowiącej wówczas działkę ewidencyjną nr […] (obecnie działki ewidencyjne nr […]);
b)   opracowanie KERG […] - praca wykonana przez geodetę Krzysztofa G. obejmowała wznowienie znaków granicznych określających położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr […].
Uwagi do wyżej wymienionych prac/opracowań geodezyjnych zawarła Pani w 28. kolejno
ponumerowanych punktach:

1.   Brak pełnomocnictwa w dokumentacji dla Pani Grażyny P. - specjalisty ds.[…], która w imieniu […] dalej […] podpisała „Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości”.

2.   Brak pełnomocnictwa dla Pani Krystyny W., która w imieniu […] dalej […] w C.  podpisała  „Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości”.

3.   Brak daty skutecznego doręczenia zawiadomień stronom o czynnościach przyjęcia przebiegu granic przez strony (61 karta akt). Data pisma z dnia 12 lipca 2006 roku wskazuje, że strony nie otrzymały zawiadomień na 7 dni przed wykonaniem „czynności przyjęcia granic nieruchomości”, ponieważ protokół sporządzony jest w dniu 19 lipca 2006 roku. Nawet gdyby założyć, że strony otrzymały zawiadomienie w dniu napisania zawiadomienia, co praktycznie nie jest możliwe, czyli 12 lipca 2006 roku, to „czynności przyjęcia granic nieruchomości” najwcześniej mogłyby odbyć się w dniu 20 lipca 2006 roku.

4.   W dniu dokonywania zawiadomienia „o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości”  - działki […], właścicielem działek sąsiednich o numerach ewidencyjnych […] oraz […] był […], który nie został zawiadomiony o „ czynnościach przyjęcia przebiegu granic” zatem niezgodne z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady  Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663) nazwanego dalej rozporządzeniem. Tylko w przypadku braku danych o właścicielach zawiadamia się osoby władające nieruchomościami. Zgodnie z wypisami z rejestru gruntów w tym czasie właścicielem  nieruchomości - działki […] i […] był […]. W protokóle z czynności przyjęcia granic nieruchomości brak wpisu dotyczącego […].

5.   Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości nie zawiera oznaczenia nieruchomości dzielonej według danych z księgi wieczystej, zatem niezgodne z § 7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia.

6.   Geodeta wskazuje, że wznowił znaki graniczne zgodnie z protokółem przyjęcia przebiegu granic, jednak brak jest w operacie protokółu z wznowienia znaków granicznych pomimo iż geodeta wznowił punkty 12, 13 i 15. (59 karta akt).

7.   Geodeta nie podaje w swej dokumentacji w jaki sposób odtwarza usytuowanie tych znaków granicznych, co więcej nie postępuje logicznie. Dla przykładu w punkcie nr 15 geodeta dowolnie przyjmuje narożny słupek umieszczony w osi ogrodzenia mimo tego, że ogrodzenie to znajduje się w całości poza wcześniej ustaloną granicą co jest widoczne na załączonym zdjęciu przedstawiającym ogrodzenie i znak graniczny znajdujący się obok ogrodzenia (załącznik nr 3).

8.   W związku ze wznowieniem znaku granicznego w punkcie nr 15 wyznaczającego przebieg granic działki nr […] której właścicielem jest Gmina W. powielono wcześniej wskazane błędy (27 i 58 karta akt).

9.   Jak wynika już tylko ze szkicu polowego (58 karta akt) geodeta wznowił narożny punkt działki ewidencyjnej […] oznaczony numerem 10, popełniając wcześniej wymienione błędy. Właściciel tej działki Pan K. poinformował mnie, że omawiany punkt był stabilizowany dopiero w 2013 roku, podczas regulacji pasa drogowego.

10.   W zawiadomieniu o czynnościach utrwalenia nowych punktów granicznych brak daty skutecznego doręczenia stronom zawiadomień (60 karta akt). Zawiadomienie jest sporządzone z datą 04.08.2006 r. - natomiast protokół wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych sporządzony jest w dniu 7.08.2006 r. (50 karta akt). Kolejny raz nie został spełniony warunek zawiadomienia stron na 7 dni przed wykonywaniem czynności.

11.   Zawiadomienie o czynnościach utrwalenia nowych punktów granicznych (60 karta akt) nie zostało skierowane do właściwych stron. Jak zostało to wcześniej wskazane w punkcie 4, stroną - czyli właścicielem działek sąsiadujących nr […] i […] był […].

12.   W imieniu niewłaściwie zawiadomionej strony – […] - w protokole wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi podpisuje się bez upoważnienia Pani Grażyna P. - specjalistka ds. […], natomiast w imieniu niewłaściwie zawiadomionej strony – […] w C. - podpisuje się bez upoważnienia Pani Krystyna W.  - Kierownik […] (50 karta akt).

13.   Z wiedzy którą posiadam osoby wymienione w punkcie 12 nie brały udziału w czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi.

14.   Przewłaszczenie nieruchomości wynika z faktu że zgodnie z zarysem katastralnym odległość od punktu nr 10 do punktu nr 12 wynosi 12,00 m - natomiast zgodnie ze szkicem wykonanym przez geodetę Stefana C. odległość ta wynosi 13,00 m.  odległość z katastru pomiędzy punktem

13 a punktem 12 wynosi 15,50 m natomiast zgodnie z pracą geodety z roku 2006 odległość ta wynosi 14,55 m. co zostało pokazane na załączonych rysunkach nr 1 i nr 2

15.   Jak z powyższego wynika w roku 2006 geodeta Stefan C. popełnił błąd podczas wznowienia znaków granicznych przebiegających wzdłuż działki nr […] a działkami […],[…] i […]. Źle wznowione znaki graniczne zostały przyjęte w protokóle przyjęcia granic jako granica zewnętrzna dzielonej  działki […] na działki […], […]

16.   Błąd ten powielił geodeta Krzysztof G. w pracy geodezyjnej w roku 2010 opierając się jedynie na pracy geodety Pana Stefana C., nie sięgając do źródeł jakim był zarys katastralny.

17.   Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o czynnościach wznowienia granic nieruchomości zawiadamia się zainteresowane strony.  Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1-4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. „Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic nieruchomości” (84 karta akt) nie spełnia wymogów prawa dotyczących doręczeń - brak daty skutecznego doręczenia stronom pism. Data bowiem wyznacza datę rozpoczęcia biegu terminów dokonania określonych czynności proceduralnych przez uprawnionego geodetę. Zgodnie z art. 32 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego, termin otrzymania zawiadomienia przez strony powinien być nie krótszy niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. Należy zaznaczyć, że data  zawiadomienia ( 2.04.2010 r. ) nie jest datą doręczenia.

18.   Niewłaściwe zawiadomienie […] o czynnościach wznowienia znaków granicznych (84 karta akt). Właścicielem działki nr […] w czasie przeprowadzania czynności wznowienia był […] (68 karta akt - wykaz właścicieli i władających). Działka ta nie była w tym czasie w zarządzie […] jak pisze geodeta w protokóle granicznym.

19.   Dodatkowym błędem jest fakt, iż w imieniu nie będącego stroną […] protokół graniczny podpisuje - bez dostarczenia geodecie pełnomocnictwa - Specjalista ds. […] Pani Grażyna P. (84 karta akt. ).

20.   Karta 84 akt (protokół graniczny) nie został zabezpieczony przed wpisami w wyniku czego dopisano treści niezgodne ze stanem faktycznym już po złożeniu mego podpisu.

21.   Pani Grażyna P. - Specjalista ds. […] z całą pewnością nie brała udziału w czynnościach których uczestniczyłam (84 karta akt).

22.   Pomimo, iż geodeta zgłasza wznowienie znaków granicznych całej działki nie zawiadamia wszystkich stron. W protokole granicznym mimo braku zawiadomień stron o czynnościach wznowienia znaków granicznych i w konsekwencji braku udziału tych stron w czynnościach wznowienia, geodeta opisuje granice istniejące na gruncie z wszystkimi sąsiednimi działkami. Brak zawiadomienia o czynnościach wznowienia właściciela działki nr […] – […] oraz działki nr […] - Marii K. i Ireny T. (68 karta akt).

23.   Czynności wznowienia powinny zostać zawsze przeprowadzone od początku w obecności zawiadamianych stron. To w obecności strony dokonuje się również odszukania znaków w terenie.

24.   Szkic polowy (81 karta akt) nie odzwierciedla sposobu pomiaru wznowionych i odszukanych znaków granicznych . Stanowisko pomiarowe S2 (76 karta akt) - nie jest zaznaczone na szkicu polowym. Z punktu tego geodeta dokonuje pomiarów biegunowych do punktów 16, 24, 25, 22, 14.

25.   W operacie brak dzienników pomiarów kątów i boków , są tylko obliczenia .

26.   Punkt 13 został przez geodetę wznowiony. Geodeta nie przedstawia w żadnym dokumencie: sprawozdaniu, protokóle ani na szkicu polowym sposobu w jaki odtworzył usytuowanie tego punktu w terenie. Szkic podstawowy nr 1 z 19 lipca 2006 roku wykonany przez geodetę Pana Stefana C., na który powołuje się geodeta Pan Krzysztof G., nie może być podstawą wznowienia znaku w punkcie 13 bowiem nie zawiera miar niezbędnych do wznowienia. Z pewnością punkt 13 nie znajduje się w jednej linii pomiędzy punktami 12 a 14 , co wyraźnie widać na powołanym przez geodetę szkicu podstawowym. Na szkicu (81 karta akt) nie jest to już pokazane  jednoznacznie.

27.   Geodeta w sprawozdaniu stwierdza, że nie dokonuje obliczeń powierzchni działki, jednak na karcie 75 akt takie obliczenie wykonuje. Współrzędne punktów granicznych  policzone na podstawie pomiarów dokonanych w 2010 r. są identyczne co do 1 cm w porównaniu ze współrzędnymi  otrzymanymi na podstawie pomiarów wykonanych   w roku 2006, przy zastosowaniu innego sposobu pomiaru oraz już po zburzeniu budynku gospodarczego, którego narożniki stanowiły znaki graniczne ( pkt 19 i 22 ). 

28.   Geodeta Pan Krzysztof G. analizując dokumentację geodezyjną otrzymaną do wykonania pracy pod nazwą „wznowienie znaków granicznych” opierał się jedynie na materiałach pozyskanych z dokumentacji wytworzonej przez geodetę Pana Stefana C. w ramach pracy pod nazwą „podział” działki […]. Analizując jednak dokumentację zawartą w operacie Pana Stefana C., geodeta powinien zauważyć błędny sposób wznowienia przez niego znaków granicznych i następnie ich złe przyjęcie do podziału – niezgodnie z zarysem katastralnym.


Uwagi zawarte w punktach 1 - 16 dotyczą opracowania geodezyjnego KERG […], w punktach 17 - 28 - opracowania geodezyjnego KERG […].
Tożsame uwagi/zarzuty uporządkowane w 28. kolejno ponumerowanych punktach zawarła Pani także w piśmie skierowanym do Wojewody […] z l9 stycznia 2014 r.

W treści pisma z 7 listopada 2013 r. wystąpiła Pani ponadto z wnioskiem o:

1.   udzielenie informacji o pracach geodezyjnych, które były prowadzone na granicy Pani
posesji, a nie były zlecone przez Panią i nie była Pani o nich powiadomiona,

2.   kontrolę czynności geodezyjnych związanych z projektowaniem chodnika oraz
regulacją pasa drogowego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 7b ustawy Z dnia 17 maja 1989 r. -  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. l287, z pózn. zm.), zwaną dalej ustawą, po dokonaniu analizy zebranych informacji oraz dokumentacji przekazanej przez […] w C. (zwany dalej […] w C.), a także w świetle obowiązujących przepisów prawa, uprzejmie informuję i wyjaśniam.
W ramach pracy geodezyjnej „podział nieruchomości” (KERG […]) stanowiącej działkę ewidencyjną nr […], zgłoszonej w kwietniu 2006 r. W […] w C., geodeta Stefan C. sporządził protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości objętej tym podziałem oraz wykonał mapę z projektem podziału tej nieruchomości. Protokół został sporządzony 19 lipca 2006 r. Na podstawie wydanej przez Burmistrza […] decyzji z 20 lipca 2006 r., znak: […] zatwierdzającej podział w operacie ewidencji gruntów i budynków wykreślono działkę ewidencyjną nr […], po czym ujawniono nowo powstałe działki ewidencyjne, tj. nr […] i […]. Ponadto, na podstawie tej decyzji dokonano trwałej stabilizacji nowo powstałych punktów granicznych określających przebieg granicy pomiędzy nowopowstałymi działkami ewidencyjnymi. Z czynności tych został przez geodetę sporządzony 7 sierpnia 2006 r. protokół wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi.

Natomiast praca geodezyjna „wznowienie granic” (KERG […]) została zgłoszona w […] w C. w marcu 2010 r. przez geodetę uprawnionego Krzysztofa G. Po analizie dokumentacji źródłowej udostępnionej przez Ośrodek, geodeta stwierdził zgodność położenia punktów granicznych oraz przebieg granic działki ewidencyjnej nr […] z mapą ewidencyjną (aktualną na czas wykonania przedmiotowej pacy geodezyjnej) oraz szkicem podstawowym nr l z dnia 19 lipca 2006 r. (KERG […]). Z treści protokołu granicznego wynika, że punkty graniczne określające przebieg granic pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr […], nr […] (droga […]) i nr […] (droga […]), po zakończeniu prac, zostały trwale zastabilizowane.

Odnosząc się do zarzutu zawartego w pkt 1, 2, 12 i 19 w kontekście braku pełnomocnictwa w dokumentacji technicznej nr KERG […] oraz KERG […, sporządzonej przez geodetę uprawnionego Stefana C., uprzejmie informuję, iż geodeta nie miał obowiązku dołączania pełnomocnictwa do protokołu z przyjęcia granic nieruchomości stanowiącej działkę nr […] oraz protokołu z czynności z wznowienia granic działki ewidencyjnej nr […].

Z dokumentacji przekazanej przez […] w […] wynika, ze protokół z przyjęcia granic wyżej wymienionej nieruchomości został sporządzony przez geodetę l9 lipca 2006 r. oraz przyjęty i podpisany tego samego dnia przez Marię K. i Irenę T. – właścicieli działki ewidencyjnej nr […]. Grażynę P. Specjalistę ds. […] reprezentującą […] oraz przez Krystynę W. Kierownika […] reprezentującą […] w C. Natomiast protokół z czynności wznowienia granic działki ewidencyjnej nr […] został podpisany przez Grażynę P. Specjalistę ds. […] reprezentującą […].

Przed przystąpieniem do wskazania na gruncie położenia punktów granicznych określających przebieg granic nieruchomości oraz przed przyjęciem tych granic przez zainteresowane strony, geodeta zobowiązany jest do sprawdzenia obecności oraz ustalenia tożsamości osób, który stawiły się na gruncie. Zwykle osoba upoważniona do reprezentowania instytucji         w czynnościach przyjęcia granic nieruchomości posiada pieczątki reprezentowanej przez siebie instytucji oraz pieczątkę imienną. Wobec czego, przyjmuje się, iż osoby, które stawiły się na gruncie, tj. Grażyna P. i Krystyna W., były upoważnione do reprezentowania wyżej wymienionych instytucji.

Ponadto. obowiązek dołączania pełnomocnictw do dokumentacji został jedynie określony w § 19 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia l999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453) stanowiącym o rodzaju dokumentów wchodzących   w skład dokumentacji rozgraniczeniowej.

Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) - przy przyjęciu granic nieruchomości oraz z art. 39 ust. 3 ustawy - przy wznowieniu znaków granicznych, do zawiadomień stron o podejmowanych czynnościach geodezyjnych stosuje się art. 32 ustawy. Artykuł 32 stanowi o tym, iż wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. Nawiązując do tych przepisów, w pkt 3, 10 oraz 17 niniejszego pisma podniosła Pani zarzut „braku daty skutecznego doręczenia zawiadomień stronom”. Podkreśla Pani ponadto, że „strony nie otrzymały zawiadomień na 7 dni przed wykonaniem” czynności związanych z przyjęciem granic nieruchomości (KERG […]) oraz wznowieniem znaków granicznych (KERG […]).

Uprzejmie wyjaśniam, iż przez skuteczne doręczenie zawiadomienia rozumie się, iż odbierający zawiadomienie, potwierdzając doręczenie mu zawiadomienia podpisem, przyjmuje do wiadomości treść oraz informacje zawarte w danym zawiadomieniu. Z kopii dokumentów stanowiących zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic wynika, że przedmiotowe zawiadomienia zostały skutecznie doręczone. Ponadto, każdy z zawiadomionych stron została poinformowana o tym, iż nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. Poza tym żadna ze stron po otrzymaniu zawiadomienia i zapoznaniu się z jego treścią nie zakwestionowała terminu wyznaczonego przez wykonawcę w przedmiotowym zawiadomieniu. W związku z czym, biorąc pod uwagę stawienie się na gruncie wszystkich zawiadomionych stron w wyznaczonym terminie i miejscu, zawiadomienie stron uznaje się za prawidłowe.

W punktach 4, 8, 11 i 18 podnosi Pani zarzut nieprawidłowego zawiadomienia stron zainteresowanych wyznaczeniem i utrwaleniem punktów granicznych określających przebieg granic nieruchomości. Zaznacza Pani, że w trakcie wykonywania prac geodezyjnych związanych z podziałem działki ewidencyjnej nr […] (KERG […]) oraz wznowieniem znaków granicznych w zakresie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr […] (KERG […]) właścicielem działek […] i […] sąsiadujących z wymienionymi działkami ewidencyjnymi był […], po czym geodeta zawiadamia o czynnościach, odpowiednio, […] w C. oraz […] w P.

Zaznaczyć należy, iż działka ewidencyjna nr […] stanowi drogę […], natomiast działka ewidencyjna nr […] - drogę […]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dróg publicznych zarządcami dróg dla dróg […] jest zarząd […], dla dróg […] - zarząd […]. Ponadto, zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej przez […], […].

W punkcie 5 podnosi Pani, iż „protokół z przyjęcia granic nieruchomości nie zawiera oznaczenia nieruchomości dzielonej według danych z księgi wieczystej, zatem niezgodne z § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia". Wspomniany przez Panią przepis stanowi o tym, że protokół przyjęcia granic zawiera, między innymi, oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 124, poz. 1361) podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości. Z treści kopii dokumentu „protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości” z 19 lipca 2006 r. (KERG […]) wynika, iż geodeta oznaczył nieruchomość w sposób prawidłowy, wykorzystując dane z katastru nieruchomości określające nazwę obrębu ewidencyjnego, arkusz mapy oraz numeru działki ewidencyjnej.

Odnosząc się do kwestii braku protokołu ze wznowienia znaków granicznych w ramach czynności przyjęcia granic nieruchomości działki ewidencyjnej nr […] (pkt 6) uprzejmie wyjaśniam. iż przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi może nastąpić w wyniku:

a)   odszukania na gruncie znaków granicznych, które zostały wcześniej osadzone na podstawie dokumentacji geodezyjnej, o której mowa w § 36 wówczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454),
b)   wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych na zasadach określonych w art. 39 ustawy,
c)   rozgraniczenia nieruchomości. jeżeli zainteresowani złożą w tej sprawie wniosek do właściwego organu,
d)   ustalenia przebiegu granic w trybie określonym w § 37, § 38 ust. 1, 2 i 4 i § 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jeżeli brak jest podstaw do przyjęcia granic nieruchomości na zasadach określonych w pkt a-c.

W punkcie 7 podnosi Pani, że „geodeta nie podaje w swej dokumentacji w jaki sposób odtwarza usytuowanie tych znaków granicznych” - punkty nr 12, 13 i 15. Z treści kopii dokumentu „protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości” z 19 lipca 2006 r. (KERG […]) wynika, iż geodeta jako dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia granic według stanu prawnego lub uwidocznionego w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) wskazał szkic polowy 2 roku 2004 r. (stanowiący część dokumentacji technicznej powstałej w wyniku wykonania pracy geodezyjnej „podział nieruchomości” zaewidencjonowanej pod numerem KERG […]) oraz zarys katastralny. Wszelkie materiały (dokumentacja) dostępne w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej udostępnia się wykonawcy na potrzeby wykonywanej pracy geodezyjnej. Udostępnione przez Ośrodek dokumenty stanowiły podstawę analizy i aktualizacji zagospodarowania terenu w graniach przedmiotowej nieruchomości oraz podstawę do dokonania niezbędnych czynności związanych z opracowaniem projektu podziału nieruchomości. Na podstawie wymienionych dokumentów w ramach pracy geodezyjnej „podział nieruchomości” (KERG […]) zostały wznowione punkty określone na szkicu nr 1 numerami: 12, 13 i 15.

Z treści zarzutów zawartych w punktach nr 13, 20 i 21 wynika, iż osoby: Grażyna    P. Specjalista ds. […] i Krystyna Witkowska Kierownik […], podpisane na dokumentach: „protokół z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi” z 7 sierpnia 2006 r. oraz „protokół graniczny” z 19 kwietnia 2010 r. nie uczestniczyły w czynnościach geodezyjnych wykonywanych na gruncie w ramach realizowanych prac geodezyjnych (KERG […] oraz KERG […]). Po dokonaniu analizy informacji zawartych  w przedmiotowych dokumentach - protokołach, stwierdza się, iż wyżej wymienione osoby uczestniczyły w czynnościach utrwalenia i wyznaczenia przebiegu granic, na co wskazują podpisy tych osób.

W punkcie 9 wskazuje Pani, iż ze szkicu polowego nr 1 stanowiącego integralną  część protokołu z przyjęcia granic nieruchomości z 19 lipca 2006 r. (KERG […]) wynika, że ,, geodeta wznowił narożny punkt działki ewidencyjnej […] oznaczony numerem 10”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy dotyczącymi wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych w protokole, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy zamieszcza się, między innymi, oznaczenie punktów granicznych objętych czynnościami wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych. informacje dotyczące sposobu stabilizacji lub markowania punktów granicznych oraz oświadczenia właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych lub innych władających tymi nieruchomościami. W protokole z przyjęcia granic nieruchomości działki ewidencyjnej nr […] nie ujęto opisu położenia oraz stabilizacji wspomnianego punktu granicznego nr 10 oraz nie widnieje podpis osoby zainteresowanej wznowieniem tego punktu. W związku z czym, stwierdza się, iż przedmiotowy punkt nr 10 nie został wznowiony w ramach czynności związanych z przyjęciem granic działki ewidencyjnej nr […].

W treści punktów 14 i 15 podnosi Pani zarzut błędnego wyznaczenia położenia punktów granicznych nr 10, 12 i 13 w ramach czynności przyjęcia granic działki ewidencyjnej nr […]. Wskazuje Pani, że wyznaczenie punktów granicznych odbyło się niezgodnie z zarysem katastralnym.
Na podstawie § 6 rozporządzenia w sprawie podziałów nieruchomości przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:

a)   księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
b)   danych wykazanych w katastrze.

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w księdze wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości z danymi wykazanymi w katastrze nieruchomości (w operacie ewidencji gruntów i budynków). granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w księdze wieczystej. W przypadku natomiast braku dokumentów określających stan prawny nieruchomości (zawartych w aktach księgi wieczystej), granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w katastrze nieruchomości. Pierwszym etapem rozpoczęcia prac geodezyjnych na gruncie jest skonfrontowanie treści dokumentacji źródłowej udostępnionej wykonawcy prac z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ze stanem faktycznym na gruncie. W momencie, kiedy dane zawarte w operacie ewidencyjnym w zakresie położenia punktów granicznych oraz przebiegu granic nieruchomości są mało wiarygodne geodeta ustala przebieg granic działki ewidencyjnej zgodnie z zasadami określonymi w § 37 – 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a następnie pozyskuje dane niezbędne do obliczenia współrzędnych punktów granicznych w drodze geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego. Z obliczeń kontrolnych przeprowadzonych przez organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wynika, że współrzędne punktów granicznych zostały na nowo obliczone na podstawie danych pozyskanych w ramach pomiaru sytuacyjnego w dniu wykonywania czynności związanych z przyjęciem granic działki ewidencyjnej nr […].
Niemniej jednak, dopiero gdy strony nie wnoszą żadnych uwag w kwestii położenia punktów granicznych oraz okazanych przez geodetę granic, strony podpisują protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Z treści protokołu z czynności przyjęcia granic nieruchomości wynika, że żadna z osób biorąca czynny udział w tych czynnościach, nie wniosła żadnych uwag w kontekście wyznaczenia punktów granicznych.
Odnosząc się do uwagi zawartej W punktach nr 16, 26 i 28 W kontekście wykorzystania przez geodetę wykonującego wznowienie znaków granicznych (KERG […]) jedynie dokumentacji powstałej w wyniku przeprowadzenia podziału nieruchomości (KERG […]), uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 39 ust. l ustawy wznowienia znaków granicznych dokonuje się w oparciu o istniejącą dokumentację pozwalającą na określenie ich położenia.
W ramach wyżej wymienionej pracy geodezyjnej podział nieruchomości wskazano położenie oraz zastabilizowano punkty graniczne określające przebieg granicy działki ewidencyjnej     nr […]. Z czynności tych został sporządzony przez geodetę 19 lipca 2006 r. protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi (protokół ten został podpisany przez zainteresowane strony). Ponadto, W ramach tej pracy zostały utrwalone na gruncie w sposób trwały nowo wyznaczone punkty graniczne określające przebieg granicy pomiędzy nowo powstałymi działkami ewidencyjnymi nr […] i […]. Z czynności tych został sporządzony przez geodetę 7 sierpnia 2006 r. protokół wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi. Protokół ten również został podpisany i przyjęty przez zainteresowane strony. W związku z czym, dokumentacja powstała w wyniku wykonania podziału nieruchomości (KERG […]) stanowiła podstawę wznowienia znaków granicznych wskazujących położenie punktów granicznych określających przebieg granic działki ewidencyjnej nr […] dokonywanego w ramach pracy geodezyjnej nr KERG […].
W kontekście wznowienia znaku granicznego w punkcie 13, w którym podnosi Pani zarzut braku podstawy wznowienia znaku w tym punkcie ze względu na brak na szkicu polowym   nr 1 (KERG […]) miar niezbędnych do wznowienia, uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie ze standardami technicznymi geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się, między innymi, w oparciu o:

a)   opisy topograficzne,
b)   współrzędne tych punktów granicznych po ich uprzednim zharmonizowaniu w drodze matematycznej transformacji z układem odniesienia określonym przez punkty poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej.

W związku z powyższym, można dokonać wyznaczenia położenia punktu granicznego poprzez określenie tego położenia na gruncie za pomocą uprzednio wyznaczonych i ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków współrzędnych definiujących położenie tego punktu w terenie. Z informacji zawartych na szkicu nr l z 6 kwietnia 2010 r. (KERG […]) wynika, że geodeta w celu wyznaczenia położenia punktu granicznego nr 13 wykorzystał dane obserwacyjne uzyskane w wyniku pomiaru sytuacyjnego uwidocznionego na szkicu nr l z 19 lipca 2006 r. (KERG […]). Z dokumentacji przekazanej przez […] w C. wynika, że geodeta po wyznaczeniu położenia punktu granicznego nr 13 dokonał istotnych obliczeń mających na celu kontrolę wyznaczenia tego punktu w odniesieniu do istniejącej w pobliżu osnowy geodezyjnej. Nawiązując do punktów nr 22 i 23, uprzejmie wyjaśniam, iż przystępując do realizacji pracy geodezyjnej „wznowienie znaków granicznych” (KERG […]) geodeta powinien dokonać identyfikacji w terenie położenia punktów granicznych (uwzględniając ich rodzaj stabilizacji), porównania treści materiałów znajdujących się  w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (udostępnionych przez […] w C.) ze stanem faktycznym, a także powinien pozyskać informacje o terenie objętym pomiarem (zasięgiem danej pracy geodezyjnej), mających znaczenie dla zakresu planowanych prac geodezyjnych. Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności w zakresie identyfikacji położenia oraz stabilizacji punktów granicznych określających przebieg granic działki ewidencyjnej nr […], a także stwierdzeniu, iż wyłącznie w punkcie nr 13 oznaczonym na szkicu nr 1 (KERG […]) brak jest znaku granicznego określającego położenie tego punktu, geodeta dokonał zawiadomienia jedynie strony zainteresowanej określeniem położenia tego punktu. Jednocześnie, uprzejmie wyjaśniam, iż geodeta sporządzający protokół z czynności wznowienia znaków granicznych zobowiązany jest do opisania w całości przebiegu granic danej nieruchomości, a także określenia sposobu stabilizacji każdego z punktów granicznych określających przebieg tych granic.

W kwestii zarzutów podniesionych w punktach nr 24 i 25 dotyczących nieprawidłowego sporządzenia szkicu polowego nr 1 (KERG […]) oraz braku w operacie technicznym dzienników pomiarów danych obserwacyjnych, stwierdza się brak oznaczenia stanowiska pomiarowego „S2” na przedmiotowym szkicu polowym, co jest pewnym niewątpliwym uchybieniem ze strony wykonawcy.

Z informacji zawartych w sprawozdaniu technicznym z 22 kwietnia 2010 r. z wykonanej pracy geodezyjnej KERG […] wynika, iż pomiaru szczegółów sytuacyjnych zagospodarowania terenu wykonano metodą biegunową za pomocą urządzenia WILD TC 1000 nr […]. Pomiar tym urządzeniem realizowany jest w układzie biegunowym i odbywa się z pełną rejestracją danych pomiarowych. Instrument ten pozwala na automatyczny pomiar kątów poziomych i pionowych oraz odległości wraz ze stosownymi poprawkami, redukcjami i wymaganymi dokładnościami. Dane obserwacyjne zapisywane są natomiast w pamięci wewnętrznej instrumentu. Interaktywność pomiaru (zdolność urządzenia do jednoczesnego odbierania informacji i reagowania na nią) pozwala na przekształcenia uzyskanych danych obserwacyjnych umożliwiające bieżące, w trybie online, obliczenia współrzędnych punktów. Organ nadzoru stwierdził, iż nieoznaczenie stanowiska pomiarowego nr S2 na szkicu polowym nie miało wpływu na wyniki pomiaru.

W treści punktu nr 27 zwraca Pani uwagę, że geodeta w sprawozdaniu technicznym (KERG […]) ,,stwierdza, że nie dokonuje obliczeń powierzchni działki, jednak  na karcie 75 akt takie obliczenie dokonuje ”, a także, że „współrzędne punktów granicznych policzone na podstawie pomiarów dokonanych w 2010 r. są identyczne co do 1 cm w porównaniu ze współrzędnymi otrzymanymi na podstawie pomiarów wykonanych w roku 2006" (KERG […]).
Z uwagi na powyższe. zwracam uwagę, że wznowienie znaków granicznych, zgodnie z art. 39 ustawy ma na celu wznowienie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych, uprzednio ustalonych, bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. W związku z czym, wznowienia znaków granicznych w punktach granicznych określających przebieg granic działki ewidencyjnej nr […] dokonano zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną powstałą w wyniku wykonania pracy geodezyjnej nr KERG […].
Ponadto, pragnę wyjaśnić, iż powierzchnia ewidencyjna działki ewidencyjnej nr […] – […] ha została określona w wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego - podziału nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr […] (decyzja zatwierdzająca projekt podziału z 20 lipca 2006 r., znak: […]; opracowanie geodezyjne KERG […]) w ramach, którego dokonano podziału działki nr […] ustalono prawny przebieg granic nowo powstałych działek ewidencyjnych, tj. nr […] i […]. Wznowienie znaków granicznych stanowiło czynność materialno - techniczna„ mającą na celu wyłącznie wznowienie/odtworzenie na gruncie przebiegu granic ustalonych w tym postępowaniu podziałowym. Wobec czego, geodeta dokonał obliczenia powierzchni działki ewidencyjnej jedynie w ramach czynności kontrolnych.
W treści pisma z 7 listopada 2013 r. podsumowując uwagi wniesione do wyżej omówionych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, stwierdza Pani, iż „czynności obarczone takimi wadami nie mogą powodować skutków prawnych położenia granic i powinny być przeprowadzone ponownie przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartogrąficznego”, a także, „że przyjęcie granic do podziału ma charakter techniczny a decyzja podziałowa nie wywiera skutku w odniesieniu do granic zewnętrznych nieruchomości ”
Zgodnie z art. 12 ustawy, wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów: Głównemu Geodecie Kraju - w zakresie zasobu  centralnego, marszałków województw - w zakresie zasobów wojewódzkich, starostów - w zakresie zasobów powiatowych, prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Po zgłoszeniu prac geodezyjnych do właściwego miejscowo i rzeczowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a także po uzyskaniu przyjęcia zgłoszenia prac wykonawca ma pełne prawo do przystąpienia do wykonania prac. Równocześnie wykonawca przed rzystąpieniem do wykonania czynności na gruncie związanych z daną pracą powinien dążyć do okazania zainteresowanym stronom dokumentu „zgłoszenie pracy geodezyjnej” w celu potwierdzenia zgłoszenia pracy oraz przedstawienia zakresu wykonywanej pracy.  Po dokonaniu czynności związanych z zakresem pracy, wykonawca prac przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powstałą w wyniku realizacji pracy dokumentację. Dokumentacja ta, na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępniania tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), podlega kontroli w zakresie:

1)   przestrzegania zasad wykonywania prac,
2)   osiągnięcia wymaganych dokładności,
3)   zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
4)   zgodności opracowania z ustaleniami, o których mowa w § 5 ust. 5 tego rozporządzenia,
5)   spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy,
6)   kompletności przekazywania materiałów.

Przedmiotowej kontroli dokonują. zgodnie z § 9 ust. 3 tegoż rozporządzenia, osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy. w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań, upoważnione przez właściwe ku temu organy.

Wobec powyższego, dokumentacja sporządzona W ramach realizacji prac geodezyjnych zaewidencjonowanych w […] w C. pod numerem KERG […] oraz KERG […] podlegała przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kontroli przez organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny pod względem kryteriów zawartych w wyżej wymienionym § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych (…). W przypadku stwierdzenia wad, usterek organ prowadzący zasób zwraca wykonawcy dokumentację wraz z protokołem kontroli. zobowiązując go, na podstawie art. 12 ustawy, do usunięcia nieprawidłowości w celu ponownego przedłożenia dokumentacji w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograticznej. Następnie, jeżeli w trakcie wykonania prac geodezyjnych ich wykonawca stwierdził zmiany z zakresu danych zawartych w bazach: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazach danych obiektów topograficznych, na podstawie przyjętej do zasobu dokumentacji, wprowadza się zmiany do tych baz.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, iż zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy przy wyznaczaniu punktów granicznych na gruncie uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków stosuje się przepisy art. 39 ust. l-4 regulujące procedurę wznowienia znaków granicznych. Analiza zebranych informacji wykazała, że powyższe opracowania geodezyjne zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa skontrolowane i następnie przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także analizę zebranych informacji i fakt,  iż punkty graniczne oraz granice działek ewidencyjnych stanowią dane/obiekty ewidencji gruntów i budynków. uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), aktualizacja operatu ewidencyjnego w zakresie tych danych/obiektów następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Zgodnie z § 46 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, między innymi, decyzje administracyjne oraz przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowania geodezyjne i kartograficzne stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. W związku z czym, starosta jako organ prowadzący bazę danych ewidencji gruntów i budynków, a także odpowiedzialny za utrzymanie jej w stanie aktualności i ciągłej gotowości operacyjnej, zobowiązany jest do oceny przydatności wpływających do organu materiałów/dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w bazach danych, i tym samym do sumiennej i rzetelnej kontroli tej dokumentacji pod względem norm, dokładności,  procedur wykonywania i sporządzania prac geodezyjnych i kartograficznych wynikających z ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne i aktów wykonawczych do tej ustawy. Organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego pełniąc funkcję nadzorczą w stosunku do przedsiębiorców, a także organu prowadzącego zasób geodezyjny i kartograficzny, wynikającą z ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090) kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii oraz sprawdza wykonanie zadań wynikających z delegacji przepisów prawa pod względem prawidłowości i rzetelności ich wykonania. Niemniej jednak, przedmiotowa kontrola nie skutkuje bezpośrednio zmianami w istniejącym/aktualnym operacie ewidencyjnym.

Odnosząc się do kwestii technicznego charakteru przyjęcia granic do podziału   nieruchomości oraz nie wywierania skutku decyzji podziałowej w odniesieniu do granic zewnętrznych nieruchomości, uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 97 ust. 1 a wówczas obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć, między innymi, mapę z projektem podziału oraz protokół z przyjęcia granic nieruchomości. W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) dołączane do wniosku o podział nieruchomości dokumenty geodezyjne i kartograficzne, o których mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5-8 ustawy o gospodarce nieruchomościami (w tym mapa z projektem podziału, protokół z przyjęcia granic) zamieszcza się w operacie podziału nieruchomości. Operat ten podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podziałów nieruchomości do opracowania mapy z projektem podziału, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:

1)   księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
2)   danych wykazanych w katastrze nieruchomości.

Wobec czego, czynności związane z przyjęciem granic nieruchomości ograniczają się do badania stanu prawnego i porównania zapisów/informacji zawartych w księdze wieczystej z danymi wykazanymi w ewidencji gruntów i budynków. Jednakże, w przypadku gdy dane stanowiące podstawę przyjęcia granic do podziału nieruchomości nie spełniają norm obowiązujących standardów technicznych, przyjęcie granic do podziału powinno być poprzedzone wznowieniem znaków granicznych lub wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz ustaleniem granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Związane jest to z wykonaniem mapy z projektem podziału spełniającej wymagania formalne związane z aktualizacją danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Przy czym należy zaznaczyć, iż jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego jest określona wart. 16 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r., poz. 267) zasada trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej, która stanowi, że dopóki decyzja ostateczna nie zostanie usunięta z obrotu prawnego, w jednym z przewidywanych przez prawo procesowe trybów nadzwyczajnych, dopóty stosunek prawny powstały na jej podstawie wiąże strony postępowania oraz organ. Wobec czego, dopóki decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr […] nie zostanie wyeliminowana z obrotu w sposób przewidziany prawem, będzie ona wywoływać skutek wiążący trwale podmioty i strony zainteresowane jej rozstrzygnięciem (Wyrok WSA Sygn. akt IV SA/Po 1108/12 z 27.02.2013 r.). Przy czym należy zaznaczyć, że gospodarzem postępowania podziałowego jest wójt, burmistrz lub prezydent, a organem odwoławczym od decyzji zatwierdzającej podział - Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Nawiązując do zawartej w piśmie z 7 listopada 2013 r. kwestii niepowiadomienia Pani o przeprowadzonych pracach geodezyjnych związanych z projektowaniem nowego chodnika oraz regulacją pasa drogowego, podczas której geodeci pozostawili „ślady swej pracy w postaci malunków wykonywanych pomarańczową farbą”, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Jedynymi czynnościami wykonywanymi przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego związanymi z powszechnym budownictwem, jest wykonanie mapy do celów projektowych, wyniesienie miar zawartych na projekcie budowlanym wskazując w terenie położenie konstrukcyjnych elementów projektowanych obiektów (wytyczenie), kontrola realizacji inwestycji w poszczególnych jej etapach oraz powykonawcza inwentaryzacja tych obiektów. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, które wykonawca zgodnie z art. 12 ustawy zobowiązany jest zgłosić przed przystąpieniem do ich wykonania właściwemu organowi, to prace mające na celu sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji obiektów. Rodzaje prac niepodlegających obowiązkowi zgłoszenia i materiałów niepodlegających przekazywaniu do państwowego zasobu geodezyjnego określa rozdział 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych (…).
Gdy w trakcie wykonywania prac związanych z wykonywaniem mapy do celów projektowych wykonawca tych prac stwierdzi, ze punkty graniczne nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków granicznych, to dokonuje pomiaru tych punktów, zgodnie z § 79 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i karlograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572), poprzedzając ten pomiar czynnościami mającymi na celu ustalenie położenia tych punktów na gruncie w trybie przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków lub w trybie przepisów art. 39 ustawy - wznowienia znaków granicznych. Przepisy te mają również zastosowanie w przypadku regulacji pasa drogowego wraz z przepisami dotyczącymi rozgraniczenia nieruchomości oraz podziałów nieruchomości. Niemniej jednak, gdy nie zachodzi konieczność określenia położenia punktów granicznych  i sporządzenia protokołu granicznego, prace geodezyjne związane z wykonywaniem mapy do celów projektowych. a także regulacją pasa drogowego odbywają się bez zawiadamiania stron.

[…] w P. pismami z 2l listopada 2013 r. oraz 20 grudnia 2013 r., znak: […],  wystąpił do Starosty […] z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zgłoszeń wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie działki ewidencyjnej nr […] a także w jej sąsiedztwie. W odpowiedzi, […] w C. pismem z 24 grudnia 2013 r. (wpływ do […] w P. 31 grudnia 2013 r.) przekazał do organu nadzoru dokumentację stanowiącą  wynik prac: podział nieruchomości (KERG […]), inwentaryzacja powykonawcza budynku (KERG […]). wznowienie granic (KERG […]). Kolejnym pismem z 30 grudnia 2013 r. (wpływ do […] w P. 2 stycznia 2014 r.) […] w C. przekazał kopię dokumentacji stanowiącej wynik prac geodezyjnych zaewidencjonowanych w Ośrodku pod numerem:
   KERG […] - aktualizacja mapy zasadniczej dla obszaru działki ewidencyjnej nr […],
   KERG […] - wznowienie granic drogi […] nr […] stanowiącej działkę ewidencyjnej nr […].

Z dokumentacji przekazanej przez […] w C. pismem z 30 grudnia 2013 r. wynika, że praca geodezyjna „aktualizacja mapy zasadniczej” (KERG […]) została zgłoszona w Ośrodku przez geodetę uprawnionego Kazimierza W. Zgłoszenie pracy zostało przyjęte przez pracownika Ośrodka 3 stycznia 2013 r. Wniosek o przyjęcie dokumentacji powstałej w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynął do Ośrodka 7 stycznia 2013 r. Z kopii szkicu polowego nr 1 z 4 stycznia 2013 r. stanowiącego część dokumentacji technicznej (KERG […]) wynika, że punkty graniczne określające przebieg granic działki ewidencyjnej nr […] w dniu dokonywania czynności związanych z realizacją pracy geodezyjnej były trwale zastabilizowane znakami granicznymi. Ponadto, z informacji zawartych na przedmiotowym szkicu wynika, że miary czołowe określające długości linii granicznej od strony działek ewidencyjnych […] (droga […]) oraz […] (droga […]) są tożsame (w stopniu nieodbiegającym od norm dokładnościowych) z miarami wykazanymi w dokumentacji stanowiącej opracowanie wyników prac geodezyjnych: podział nieruchomości KERG […] oraz wznowienie znaków granicznych KERG […].

Z powyższej dokumentacji wynika również, że praca geodezyjna „wznowienie granic drogi […] nr […]” (KERG […]) została zgłoszona przez Kierownika Pracowni […] w P. Zgłoszenie pracy zostało przyjęte przez pracownika Ośrodka 7 stycznia 2013 r. Wniosek o przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji powstałej w wyniku wykonania tej pracy wpłynął do Ośrodka 6 września 2013 r.                         
W punkcie 4 protokołu wznowienia granic sporządzonego przez geodetę uprawnionego Jerzego M. zostały wskazane oznaczenia wznawianych znaków granicznych. Zostały wymienione, między innymi, punkty nr […], […] i […]. Punkty te zgodnie  ze szkicem nr 12 stanowiącym część protokołu oznaczają punkty graniczne określające przebieg granic pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr […] (droga […]) i nr […].
Z kolei w punkcie 5 tego protokołu zostały wymienione numery działek ewidencyjnych, do których należą wznawiane znaki graniczne - w tym działka ewidencyjna nr […]. Jednakże, w momencie kiedy w oparciu o istniejącą dokumentację źródłową określającą położenie punktów granicznych, w punktach tych zostaną odszukane znaki graniczne świadczące o trwałej stabilizacji, punkty graniczne nie podlegają wyznaczeniu ani stabilizowaniu za pomocą znaków granicznych. Wobec czego, nie następuje wznowienie tych znaków i tym samym zawiadamianie stron nie ma miejsca.

Ponadto, na podstawie art. 13 ustawy osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
1)   wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
2)   dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonywania prac geodezyjnych;
3)   nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektów budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
4)   umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

W kontekście pozostawienia na obszarze Pani nieruchomości „śladów” wykonanych farbą, uprzejmie wyjaśniam, iż wykonawca prac geodezyjnych w ramach wykonywania danej pracy może dokonać tzw. markowania. Punkty niezbędne do wykonywania dalszych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych oraz punkty wyznaczone na podstawie projektu budowlanego, markuje się na gruncie w sposób zapewniający jednoznaczne oznaczenie tych punktów w terenie. Do markowania, zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych można użyć w szczególności: pali drewnianych, rurek metalowych lub ceramicznych, bolców, trzpieni metalowych, znaków z tworzyw sztucznych oraz znaków wyrytych lub namalowanych. W związku z czym, wykonawca prac dla orientacji terenowej oraz dla zapewniania trwałości wyznaczonych/pomierzonych punktów, może zgodnie z prawem utrwalić istotne dla realizacji pracy punkty w sposób tymczasowy.

Zwraca się również szczególną uwagę na przepis art. 14 ustawy, który zobowiązuje właściciela lub inna osobę władającą, nieruchomością do umożliwienia podmiotom i jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 11 ustawy, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 pkt 1 ustawy. Co więcej, ustawa -  Prawo geodezyjne i kaitograficzne w art. 48 narzuca sankcję prawną stanowiącą o tym, że kto wbrew przepisom art. 13 ust. 1 ustawy utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą- podlega karze grzywny; orzekanie w tym przypadku następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczeniach.
W myśl art. 38 ustawy właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami (gruntami) są obowiązane ponadto do ochrony znaków granicznych. Również art. 152 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) zobowiązuje właścicieli gruntów sąsiadujących do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych. Wobec czego, właściciel nieruchomości nie ma prawa przesuwania/usuwania, uszkadzania/niszczenia znaku granicznego wskazującego położenie punktu granicznego określającego przebieg granic nieruchomości. Naruszenie tego obowiązku podlega na mocy art. 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, karze grzywny. karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli granice stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, zgodnie z art. 153 ustawy - Kodeks cywilny, ustala się granice według ostatniego spokoju posiadania. Gdyby również takiego stanu nie było można stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną (w związku z art. 34 ustawy dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości). Również w przypadku wznowienia znaków granicznych, na mocy art. 39 ustawy, gdy wyniknie spór  co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

Reasumując. na podstawie analizy zebranych informacji, a także wyżej dokonanych  ustaleń. uprzejmie informuję. że uznaje się bezzasadność wniesionych w skardze zarzutów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r., poz. 267) w przypadku, gdy skarga, w wyniku rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezczynność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
Odp: Tylko dla Orłów ...
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2014, 13:20 »
>>Nie jestem związana z geodezją dlatego decyzję aby zapytać na forum o poradę geodetów
>>poniekąd traktuję jak wejście do mrocznej jaskini
>>gdzie szczerość może być mylnie odebrana jak akt agresji z mojej strony.

Małgosiu... Ależ nic podobnego... Pytaj śmiało... Jak to mówią "kto pyta, nie błądzi"... Nie wiem skąd Twoje przekonanie, że nasze Forum, to jakoby "mroczna jaskinia", pewnie lwa, albo jakiegoś innego groźnego stworzenia... Twoje obawy są moim zdaniem całkowicie nieuzasadnione... Nikt z nas chyba nie dał powodu do stwierdzania, że zadanie pytania to jakaś forma agresji ze strony pytającego...

>>Skoro jednak zdecydowałam się już że stanę przed Szacownym Gremium to opowiem krótką historię podziału nieruchomości.

Chwileczkę... Jak sama napisałaś - to Twoja decyzja... Chociaż to źle sformułowałaś: tutaj - na Forum, o ile mi wiadomo, a coś o tym wiem - nie istnieje żadne "Szacowne Gremium"... W szczególności nikt z tutaj obecnych (i piszących) nikogo ani nie ma prawa oceniać, ani pouczać... Masz życzenie zabrać głos, to proszę bardzo... Nie masz, to przecież nikt Cię do tego nie zmusza.

>>Dwie miłe Panie zaproponowały mi sprzedaż starej sypiącej się kuźni wraz z kawałkiem ziemi.
>>Tutaj wkracza geodeta i wydziela z istniejącej działki narożnik.

Chwilka... Chyba ten geodeta "wkroczył" i sporządził dokumentację podziałową z upoważnienia właścicieli tej nieruchomości (dwóch miłych Pań). Nie rozumiem zatem, dlaczego Ty, jako wówczas osoba zainteresowana zakupem tej wydzielonej działki, masz jakiś negatywny stosunek do tego faktu? Przecież bez takiego podziału nieruchomości w ogóle nie mogło być mowy o zakupie/sprzedaży...

>>Mimo iż mam pewność to oficjalnie mogę tylko podejrzewać,
>>że w trakcie tych czynności geodeta robi obliczenia,
>>które pomniejszają nową działkę na dotychczasowych zewnętrznych granicach, (...)

Bez przesady... Podział nieruchomości ma to do siebie, że najpierw należy określić (przyjąć) granice zewnętrzne nieruchomości podlegającej podziałowi, a następnie sporządzić dokumentację umożliwiającą wprowadzenie do ewidencji zmian wynikających z tego podziału. Prace te wymagają dokonania m.in. różnorakich obliczeń. Ja nie widzę w tym nic ani dziwnego, ani nagannego.

Powiem tutaj więcej: na etapie dokonywania tego podziału nieruchomości stroną postępowania były te "dwie miłe Panie", a nie Ty. Ty - jak przypuszczam - zakupiłaś działkę ewidencyjną powstałą w wyniku tego podziału, w granicach jakie wynikały z mapy podziałowej. I to nie do końca, bo należy mieć na uwadze to, że poprzedni właściciel mógł sprzedać wyłącznie grunt, do którego miał prawo własności (to skomplikowana sprawa, której proponuję dalej nie "drążyć"). Tak czy owak: jeżeli zakupiłaś "kota w worku", to pretensje powinnaś mieć do sprzedającego, a nie do geodety lub organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

>> (...) przy wznowieniu znaków granicznych gdy inny geodeta obok istniejących znaków wkopuje nowe i nie przyjmuje moich uwag że nie zgadzam się z takim wznowieniem (...)

Tutaj muszę przyznać, że powstają wątpliwości, co do sposobu działania geodety... Bo jeżeli faktycznie ów geodeta przeprowadzał procedurę wznowienia znaków granicznych, to w efekcie jego pracy nie powinno w terenie być "dwóch kompletów" znaków granicznych. Podkreślałbym jednakże tutaj formalne znaczenie zarówno procedury "wznowienia znaków granicznych", jak i "statusu" tych zastanych w terenie - nazwę to - "betonów", albo "kamieni", bo różnie to nazywają w różnych częściach kraju. Wyjaśniając bardziej o co mi chodzi: właściciel mógł sobie wkopać tyle "betonów" albo "kamieni" na swojej nieruchomości ile chciał, co nie oznacza że to "coś" ma status znaku granicznego. Być może z tego powodu w terenie znalazły się "podwójne" betony albo kamienie?

>>Od tamtej chwili kilkunastu geodetów których prosiłam o pomoc odmówiło przyjęcia zlecenia.
>>Tylko jeden z nich zdobył się na odwagę i powiedział wprost
>>„nie ma takich pieniędzy za które podjąłby się tej pracy”,
>>sytuacja staje się niemożliwa do wyjaśnienia,
>>lecz nadal staram się wyjaśnić sytuację do której doprowadziła moja bezgraniczna wiara w uczciwość geodetów.

Małgosiu... Sprawa granic przebiegu Twojej nieruchomości jest jak najbardziej "do wyjaśnienia"... Ty po prostu - wg mnie - źle zaadresowałaś swoje oczekiwania: nie zwracaj się do geodetów, ale do wójta gminy. Z wnioskiem o rozgraniczenie Twojej nieruchomości z nieruchomością sąsiadującą (nieruchomościami sąsiadującymi). Bo jak widzę podejmowane przez Ciebie działania dają jedynie "parę" dla gwizdka... W wyniku rozgraniczenia z pewnością wyjaśni się, jak przebiega granica Twojej nieruchomości.

A co do pozostałej części Twojego postu... Ja się poddaję... Sprawę przedstawiłaś - jak dla mnie - zbyt szczegółowo, w związku z czym nie będę się w tej kwestii wypowiadał. Bo nie mam ani czasu, ani ochoty, na szczegółową analizę przedstawionych przez Ciebie niuansów... Jak będziesz miała jakieś konkretne pytania, to je przedstaw. Postaram się - w miarę możliwości - na nie odpowiedzieć.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

jm

 • Gość
Odp: Tylko dla Orłów ...
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2014, 18:16 »
... fajnie byłoby gdyby choć jedna osoba oceniła jeden z poniższych punktów i napisała o tym,
Z tych wszystkich 28 punktów jedynie p.14 mógłby być merytorycznie interesujący, jednakże tylko dla poprzednich właścicieli tej nieruchomości.
Oni jednakowoż postanowili jak widać przyjąć granicę w sposób nieco odbiegający od tego rzekomo wykazanego w dawnym zarysie katastralnym.
Jakie okoliczności miały na to wpływ jest teraz rzeczą zupełnie nieistotną.
Skoro granice przyjęte zostały przez poprzednich właścicieli tak właśnie jak zostały, nawet w sposób odmienny niż w dawnym zarysie,  a w ślad za tym dokonany został ich pomiar i pola powierzchni działek stosownie do tego pomiaru obliczone, a następnie działka wydzielona zgodnie z tymi pomiarami została przez Ciebie w tak ustalonych granicach i z taką że powierzchnią nabyta, to trudno teraz nawet wyprowadzić jakiekolwiek Twoje prawo do dochodzenia dawnych historycznych już granic.
Powiedział bym nawet, że proponowane przez Adama rozgraniczenie moim zdaniem nie daje żadnej szansy na przywrócenie dawnego stanu.

W postępowaniu związanym z przyjęciem granic jeszcze przed podziałem i tym bardziej jeszcze przed kupnem, nie byłaś i nie jesteś stroną.
Dziwi więc fakt, że WINGiK w odpowiedzi na Twoją skargę w ogóle zechciał odnieść się do stawianych przez Ciebie zarzutów odnośnie tego postępowania. Bo tak właściwie nie powinno to mieć miejsca.

Pozostałe punkty z meritum sprawy nie mają nic wspólnego, to moim zdaniem zwyczajne bicie piany, od której to ukuto nawet potoczne określenie "pieniacz".

bo szczerze mówiąc nie wiem jakiej mam użyć argumentacji udzielając odpowiedzi na poniższe pismo.
A czyż to pismo nie jest już odpowiedzią?
Koniecznie niezbędna jest jeszcze odpowiedź na odpowiedź?