Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Właściciel gruntu SP. Kto wydaje zgodę na budowę telekom. kanalizacji kablowej?  (Przeczytany 6980 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
Witam.

Z wypisu z rejestru ewidencji gruntów wynika, że właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a zarządcą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (działka ewidencyjna to rów melioracyjny). Do jakiego organu należy (kto jest uprawniony i kompetentny)  wydanie zgody na budowę kanalizacji kablowej dla telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej, której projekt przewiduje jej przebieg przez ten grunt? Czy jest to w/w Zarząd, czy może starosta (na podstawie art.11 ust.1 uogn)?

Cytuj
Art. 11.
1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.

Z góry dziękuję za wskazanie właściwego podmiotu, który na tę kompetencję. I jeszcze jedno: czy jest tutaj jakaś różnica w przypadku gdy działka cała ewidencyjna stanowi rów i w przypadku, gdy rów jest jedynie jakąś (niewielką) częścią całej działki ewidencyjnej?

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline GEO_ADAM

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 134
 • W życiu piękne są tylko chwile -- które pamiętamy
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
Adamie
Starosta reprezentuje Skarb Państwa.
Mam identyczną sprawę o zasiedzenie ..sąd wezwał Starostę jako uczestnika pomimo ..delegowania pełnomocnika przez Zarząd Gospodarki Wodnej..
Pozdrawiam   
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2014, 12:09 przez GEO_ADAM »

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
Dzięki...

Też mam przekonanie, że tym właściwym organem jest starosta. Nie mam jednak pewności, czy w tej sprawie nie mają znaczenia przepisy ustawy "prawo wodne" (albo jakieś inne akty prawne), które (ewentualnie) mogłyby zawierać jakieś "przepisy szczególne"... Dodatkowo dodam, że przedmiotowy rów na 100% stanowi "urządzenie melioracji wodnych szczegółowych", jak rozróżnia to ustawa prawo wodne (o ile ma to jakiekolwiek znaczenie dal tej sprawy).

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Polis

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 31
 • jedna prosta idea
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
Prawo wodne
Art. 11.
1. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 13, wykonują:
1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku do wód mo-rza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej;
2) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – w stosunku do wód istot-nych dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodzio-wej, w szczególności wód podziemnych oraz śródlądowych wód po-wierzchniowych:
a) w potokach górskich i ich źródłach,
b) w ciekach naturalnych, od źródeł do ujścia, o średnim przepływie z wie-lolecia równym lub wyższym od 2,0 m3/s w przekroju ujściowym,
c) w jeziorach oraz sztucznych zbiornikach wodnych, przez które prze-pływają cieki, o których mowa w lit. b,
d) granicznych,
e) w śródlądowych drogach wodnych;

3) dyrektor parku narodowego – w stosunku do wód znajdujących się w grani-cach parku, z wyłączeniem wód, o których mowa w pkt 2 lit. d oraz lit. e, które są sklasyfikowane w klasie wyższej niż klasa I, na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.
10));
4) marszałek województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wy-konywane przez samorząd województwa – w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, oraz w stosunku do pozostałych wód niewymienionych w pkt 1–3.

Moim zdaniem właściwy jest tutaj marszałek reprezentowany przez ZMiUW.

jm

 • Gość
Ale rowy melioracyjne nie podlegają pod prawo wodne, co wynika z art. 5 ust.3 PW.
Dlatego też rowy melioracyjne mogą być również własnością prywatną.

Offline Polis

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 31
 • jedna prosta idea
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
Jeśli w ewidencji wykazana jest woda płynąca a nie rów to jej władającymi powinni być melioranci. W przypadku rowu ( w ), którego właścicielem jest SP a nie ma wpisanego zarządcy to włada nim starosta na mocy UoGN. Jeśli jest to rów a jest wpisany zarząd to najpewniej oznacza, że jest on istotny dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służy polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwia jej uprawę więc znowu melioranci.
Zastanawia mnie to co napisał GEO_ADAM. Wydaje mi się, że wody płynącej nie można zasiedzieć. W analogii do wyroku NSA, mówiącego o niemożliwości zasiedzenia drogi publicznej. W uzasadnieniu podano, że te grunty są wyłączone z obrotu cywilno-prawnego.

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
Masz rację Polis... wody płynącej zasiedzieć nie można, było takie orzeczenie SN, gdzie sprecyzowano, że zasiedzieć można grunt, który wchodzi w skład działki ewidencyjnej wpisanej jako rzeka, ale leżący poza granicami linii brzegu, tzn. że zasiedzieć można grunt, który woda oddała w wyniku np. zmiany koryta rzeki.....

Pozdrawiam, Ula :)

« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2014, 16:35 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

jm

 • Gość
... Jeśli jest to rów a jest wpisany zarząd to najpewniej oznacza, że jest on istotny dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służy polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwia jej uprawę więc znowu melioranci...
1, Z tego, co zdołałem się w swojej praktyce napatrzyć na  "różne, różniste" wpisy w ewidencji odnośnie gruntów SP powiedzieć mogę, że najczęściej nie miały one nic wspólnego z rzeczywistością.
Podobnie jak błędnie ujawnione w ewidencji użytki wp zamiast w - bo komuś się wydawało, że jak w rowie ciurczy się woda to już od razu powinno być wp.

2. Istotność rowów melioracyjnych dla regulacji stosunków wodnych nie ma w kwestiach właścicielskich żadnego znaczenia, gdyż:

Art. 5. 1. Wody dzielą się na powierzchniowe i podziemne.
2. Wody, z wyjątkiem wód morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych, są wodami śródlądowymi.
3. Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na:
1) płynące, do których zalicza się wody:
a) w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek,


A więc żadne rowy melioracyjne w ogóle do wód się nie kwalifikują i prawu wodnemu nie podlegają!

Offline GEO_ADAM

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 134
 • W życiu piękne są tylko chwile -- które pamiętamy
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
Wody płynące nie podlegają zasiedzeniu ale tylko te co podlegają pod prawo wodne jak dobrze pamiętam   ...ale część działki ewidencyjnej po której nie płynie woda to już można....
W moim przypadku uregulowano przebieg rzeki w latach 30 dokończono zniszczenia w latach 50 i od tego czasu po części działki nic nie płynie a i rzeki na działce jako użytek wp nie ujawniono ....a  rzeka jest i woda w niej płynie ....

Ciekawe zagadnienia z własnością wód płynących może geodetę spotkać na terenach szkód górniczych ...w wielu przypadkach przebudowane cieki naturalne stały się własnością osób fizycznych, przedsiębiorców górniczych i wszytko wszystkim pasuje byle kasa się zgadzała .....w ewidencji często na jednej działce jest użytek wp i koniec na granicy następnej działki nikt nad tym nie panuje...


Pozdrawiam ... 
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2014, 17:59 przez GEO_ADAM »

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
A jak wygląda rzeczywistość w stosunku do zapisów w obowiązującej ewidencji gruntów przedstawia poniższy załącznik. Pod tym mostem, zgodnie z ewidencją gruntów, wody płynącej niet....
tak wyglądają nasze, ponoć wiarygodne, rejestry publiczne.....

Pozdrawiam, Ula :)
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2014, 18:04 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.102 Chrome 32.0.1700.102
Adam
nie wiem jak jest na Twoim terenie, ale w moich stronach spotkałem się kilkakrotnie , że wojewódzkie zarządy melioracji twierdzą, że mimo zapisu w egib rowy szczegółowe to nie ich sprawa , bo ich przepisy ( nie pamiętam jakie) odebrały im zarząd, a w egib został stary zapis z automatu. U nas jakiś 12-15 lat temu była akcja dzielenia rowów szczegółowych będących działką i przypisywania ich działkom sąsiednim
pozdrawiam joftek

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
Dziękuję za wszystkie uwagi. Z tej dyskusji wynika zatem, że organem właściwym do skierowania wniosku o wyrażenie w/w zgody jest starosta.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...