Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: UlaZ Wątek: KANAŁ......  (Przeczytany 4831 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
KANAŁ......
« dnia: 10 Sierpnia 2013, 22:44 »
Czy góra włazu studzienki kanalizacyjnej, takiej z wysuwaną rurą teleskopową,  stanowi urządzenie kanalizacyjne, o którym mowa w § 36 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie standardów....?


Mamy problem w pewnym ośrodku, z przyjęciem operatu inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja realizowana była w okresie 2,5 roku. Po zrobieniu jakiegoś etapu wykonywaliśmy inwentaryzację powykonawczą, wykonując również pomiar wysokościowy . Po upływie jakiegoś czasu, mierząc następne elementy sieci, wykonano ( kontrolnie) pomiar wysokości włazu tej samej studzienki mierzonej już wcześniej i okazało się, że jej rzędna  różni się o  4 cm. (właz jest  niżej).

Według Pani kontrolującej jest to min. powodem nie przyjęcia operatu bo
Cytuj
„ nie zapewniono określenia wysokości pikiet względem najbliżej położonych punktów osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej z dokładnością nie mniejszą  niż. 0,02m – dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych bądź nie wykazano zgodnie z § 15 spełnienia wymagań dokładnościowych, a jednocześnie wykonawca nie przedstawił w sprawozdaniu technicznym opisu tych metod, technologii i technik wraz z matematyczną analizą dokładności danych obserwacyjnych np. A20 oraz inne – Podstawa prawna: §36 i §15 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r.”


Pozdrawiam, Ula :)
Pozdrawiam, Ula

Offline Mirek57

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 129
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 23.0 Firefox 23.0
Odp: KANAŁ......
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2013, 12:05 »
Dzień Dobry Ula
tak wygląda wyjaśnienie GUGIK do rozporządzenia
Pytanie/problem do § 11
Wysokość anteny odbiornika ustala się z dokładnością 1 cm. Czy w związku z tak ustaloną dokładnością pomiaru wysokości odbiornika jest możliwe uzyskanie podczas pomiaru metodą RTK w oparciu o ASG-EUPOS błędu średniego pomiaru wysokości poniżej 10 cm? Jeżeli nie, to w takim razie jest pytanie, czy używając metody RTK można dokonać jakiegokolwiek pomiaru wysokościowego, który spełni choćby najmniejsze kryterium § 36 rozporządzenia ust. 1 pkt 3? Czy też dotyczy wyłącznie przypadku, o którym mowa w § 79 ust. 5?
Wyjaśnienie GUGiK
Szacuje się, że maksymalny błąd pomiaru wysokości techniką RTN w systemie ASG-EUPOS wynosi mH = 0,05m, w związku z tym technika ta może być zastosowana do pomiaru wysokościowego obiektów, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia. Do pomiaru wysokościowego obiektów, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 2 należy zastosować inne metody pomiaru zapewniające określenie wysokości z dokładnością nie mniejszą niż 0,02 m.
A w praktyce u nas właz jest elementem naziemnym sieci uzbrojenia terenu i może być wyznaczony techniką RTK zapewniającą dokładność 0,05 m natomiast bezwzględnie wyznaczamy rzędne przewodów kanalizacji grawitacyjnej niwelacją geometryczną zapewniającą dokładność 0,02 m. Pani w ośrodku nie ma racji bo tylko wyznaczenie przewodów grawitacyjnych wymaga dokładności 0,02, natomiast naziemne elementy sieci już nie.
Mirek
Jak rozumiem wysokość włazu wyznaczyliście techniką RTK
jest jeszcze jedno wyjaśnienie gugik
Pytania/problemy do § 36
1. Czy przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów wysokościowych wymagane jest wykorzystanie dwóch reperów?
2. Czy zasadę, określoną w § 36 ust. 3, że weryfikacji pomiaru wysokościowego dokonuje się poprzez dwukrotny pomiar wysokości wybranych punktów, stosuje się do obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1- 3 (a więc, czy np. elementy naziemne uzbrojenia podziemnego mierzymy dwukrotnie tylko wybrane, a nie jak dotychczas wszystkie), czy dotyczy obiektów z ust.2 pkt 1 i 2?
3. § 36 ust. 3 stanowi, że weryfikacji pomiaru wysokościowego dokonuje się poprzez dwukrotny pomiar wysokości wybranych punktów. Jaka powinna być ilość (czy np. %) punktów dla pomiaru kontrolnego i kto ją określa?
4. Jak traktować pomiar wysokościowy dla elementów naziemnych typu – zasuwa liniowa lub zawór np. wody? Czy dokładność wyznaczenia tych elementów zawiera się w ww. paragrafie?
5. Wymienione dokładności pomiaru wysokościowego – odpowiednio 0,05m, 0,02 m i 0,10m. § 36 ust. 1 pkt 2 dotyczy przewodów kanalizacyjnych. Czy dotyczy on również innych sztywnych przewodów ? Z jaką dokładnością zapisu wykazywać rzędne na mapie (np. dla armatury naziemnej sieci kanalizacyjnej 0,02 a inne sieci 0,05, czy tak jak dotychczas 0,01m, przekroje na drogach – 0,05 m czy jak dotychczas 0,01m.?
6. Czy przepis § 36 ust. 1 pkt 3 dotyczy wszystkich przewodów elastycznych? Jeśli nie to jakich dotyczy? Jakie kryterium przynależności przewodu stosować - sztywny - elastyczny? Jest to ważne ze względu na przyporządkowanie do poszczególnych grup dokładnościowych i związanej z tym techniki pomiaru, a w szczególności osiągnięcia na przewodzie w wykopie dokładności 2cm. Na przykład: czy przewód gazowy PE jest przewodem sztywnym w rozumieniu rozporządzenia - tj. zaliczony powinien być do grupy przewodów z § 36 pkt 1 ust. 2, czy § 36 pkt 1 ust. 3 ?
Wyjaśnienia GUGiK
1. Zgodnie z § 23 pomiarową osnowę wysokościową wyznacza się w postaci ciągów niwelacyjnych, w nawiązaniu do co najmniej dwóch punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej. Przepisy § 24-27 określają szczegółowe zasady wykonywania pomiarów wysokościowej osnowy pomiarowej. Zgodnie z przepisami § 4 i 36 geodezyjny pomiar wysokościowy elementów szczegółów terenowych, o których mowa w § 35, wykonuje się w oparciu o punkty wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej osnowy wysokościowej. Przepisy nie zawierają wymagania, aby pomiar wysokościowy wykonywany był w każdym przypadku w nawiązaniu do co najmniej
16
dwóch punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej osnowy wysokościowej. § 36 ust. 3 stanowi, że weryfikacji pomiaru wysokościowego dokonuje się przez dwukrotny pomiar wysokości wybranych punktów. Należy jednocześnie nadmienić, że w każdym przypadku, gdy jest to możliwe wykonawca powinien nawiązać pomiar wysokościowy szczegółów sytuacyjnych do więcej niż jednego punktu geodezyjnej osnowy wysokościowej lub wysokościowej osnowy pomiarowej, aby zminimalizować możliwość uzyskania błędnych wyników pomiarów. Szczególnym obowiązkiem wykonawcy, w sytuacji gdy do pomiaru wysokościowego wykorzystuje tylko jeden punkt wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej osnowy wysokościowej, jest weryfikacja, w drodze odpowiedniego pomiaru, identyfikacji tego punktu. W takim przypadku, szczególne znaczenie ma również pomiar kontrolny, o którym mowa w § 36 ust. 3 rozporządzenia. Przy jego wykonywaniu, w celu weryfikacji poprawności nawiązania pomiaru wysokościowego, mogą być wykorzystane szczegóły terenowe I grupy dokładnościowej, których pomiar był wykonany z dokładnością określoną w § 36 ust. 1 pkt 1 i 2 w nawiązaniu do innego punktu pomiarowej osnowy wysokościowej, jednoznacznie identyfikowane w terenie.
2. Przepisy § 36 ust. 3 dotyczą pomiarów wysokościowych elementów szczegółów terenowych, o których mowa w § 36 ust. 1 i 2.
3. Weryfikacji pomiaru wysokościowego dokonuje się poprzez dwukrotny pomiar wysokości wybranych punktów, o których mowa w § 35. Rozporządzenie nie określa liczby wybranych punktów do weryfikacji, pozostawiając tą kwestię do rozstrzygnięcia przez wykonawcę w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie zawodowe.
4. Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 wysokość wszystkich obiektów i urządzeń budowlanych, innych niż wymienione w § 36 ust. 1 pkt 3, określa się z dokładnością nie mniejszą niż 0,05 m względem najbliżej położonych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej.
5. Przepisy § 36 ust. 1 pkt 1–3 określają parametry charakteryzujące dokładność wykonywania geodezyjnych pomiarów wysokościowych elementów szczegółów terenowych, o których mowa w § 35. Dokładność pomiaru, o której mowa w § 36 ust. 1 pkt 2 odnosi się wyłącznie do elementów szczegółów terenowych, o których mowa w § 35 ust. 2 pkt 2 lit. a, b, d. Nie należy utożsamiać dokładności wykonywania pomiaru z precyzją zapisu wyników tego pomiaru. Zasady zapisu wyników pomiaru wysokościowego określa § 3 ust. 3 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem wyniki pomiaru wysokościowego wyraża się w metrach z precyzją do 0,1 m, 0,01 m lub 0,001 m w zależności od dokładności wykonywanego pomiaru. Wyniki pomiaru wysokościowego elementów naziemnych podziemnego uzbrojenia terenu zapisuje się z precyzją do 0,01 m.
6. Przepis § 36 ust. 1 pkt 3 dotyczy wszystkich przewodów, których obudowa jest utworzona z materiałów elastycznych, podatnych na zmianę kształtu. Przepis ten nie obejmuje przewodów kanalizacyjnych, które są przedmiotem regulacji zawartej w § 36 ust. 1 pkt 2.
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2013, 13:07 przez Mirek57 »
pozdrawiam Mirek

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
Odp: KANAŁ......
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2013, 18:06 »
Dziękuję Ci bardzo Mirku za odpowiedź.
Pomiar pokrywy tej „ kontrowersyjnej” studzienki wykonano metodą RTK . Następnie zrobiono niwelację geometryczną, i góry i dołu, na podstawie której wpisano na szkicu  rzędne. Po ok. 2-3 miesiącach mierząc następne studzienki w tej inwestycji – robiąc niwelację w bezpośrednim sąsiedztwie- pomierzono górę tej studzienki jeszcze raz ( tak kontrolnie) i otrzymaliśmy wynik o 4 cm inny.... Góra studzienki po trzech miesiącach była 4 cm. niżej... Akurat w tym wypadku sprawa jest oczywista, bo ok. 5 m. dalej jest punkt osnowy i nie  ma możliwości zrobienia  błędu... Bez żadnych wątpliwości można było stwierdzić, że góra jest niżej..... Obydwa pomiary wykonano z zapewnieniem dokładności wynikającej z przepisów...  odchyłka w ciągu niwelacyjnym jest rzędu 2 mm.
 W operacie są wszystkie pomiary i te pierwsze i te późniejsze( inwestycję realizowano w okresie 2,5 roku od roku 2011 – część przed nowym rozporządzeniem, a cześć po)...

Następnym dużym problemem  jest, że dwa razy zrobiono pomiar kontrolny tylko na jednym punkcie osnowy, bo był problem z łącznością ( jeszcze wtedy nie mieliśmy Glonasa) a w górach czasem  brak zasięgu. W protokole kontroli jest taka uwaga:Cyt
Cytuj
Nie zastosowanie się do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych (..) do § 9.1.2) osiągnięcia wymaganych dokładności :

Brak pomiaru kontrolnego na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 5 km od punktów będących przedmiotem pomiaru w dn. 26.09.2012, 28.11.2012. Pomiar tylko na jednym punkcie osnowy geodezyjnej nie gwarantuje spełnienia podanego kryterium dokładności pomiaru elementów uzbrojenia terenu zawartym w §29.1, zaś wykonawca nie przedstawił zgodnie z § 15 wyjaśnień w sprawozdaniu technicznym o zastosowaniu metod, technologii i technik pomiarowych innych niż określone przepisami rozporządzenia: Podstawa prawna: §12.1. rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011r.

I co powiecie na taką uwagę? .... Według Pani kontrolujacej i  Pani, która jest geodetą powiatowym -  dokładność pomiaru RTK zalezy od ilości punktów kontrolnych.

W efekcie mój mąż wykonał wczoraj  jeszcze raz  pomiar sytuacyjny  większości tych studzienek pomierzonych w tamtych dniach,  z pomiarem kontrolnym na dwóch punktach.  Różnice w pomiarach – prawie żadne......


Pozdrawiam, Ula :)
Pozdrawiam, Ula