Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Tomek Wątek: Koszty prowadzenia firmy a opła do PODGiK  (Przeczytany 5395 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Tomek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 134
 • jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
Koszty prowadzenia firmy a opła do PODGiK
« dnia: 30 Kwietnia 2013, 11:46 »
Jak już wszyscy dobrze wiemy PODGiK zobowiązany jest do wystawiania decyzji administracyjnej w związku z czynnościami geodezyjnymi. Najlepiej prezentuje to poniższy pdf:

<a href="http://www.dwingik.duw.pl/sites/default/files/Op%C5%82aty%20za%20czynno%C5%9Bci%20geodezyjne%20i%20kartograficzne%20-v2.pdf" target="_blank">http://www.dwingik.duw.pl/sites/default/files/Op%C5%82aty%20za%20czynno%C5%9Bci%20geodezyjne%20i%20kartograficzne%20-v2.pdf</a>

Co zrobić jeśli mój PODGiK nie wystawia takich decyzja a w zamian wystawia faktury VAT czyli tak jak czynił to do tej pory. Chodzi mi tu o kwestię wliczenia w koszty prowadzenia firmy takiej faktury. Czy mogę ja wliczyć w koszty czy tez nie mogę ponieważ wiem iż powinna być to decyzja administracyjna a ta nie podlega wliczeniu w koszty prowadzenia firmy.

Czy mógłbym mi ktoś nieco sprostować tą sprawę?

Offline stardust

 • Komisja Rewizyjna
 • ****
 • Wiadomości: 836
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
Odp: Koszty prowadzenia firmy a opła do PODGiK
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2013, 16:29 »
Jak zwał tak zwał (faktura, rachunek, decyzja, zlecenie kasowe, ustalenie wysokości opłat - z takimi tworami spotykam się w starostwach w moich stronach), ale są to normalne koszty działalności gospodarczej.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
Odp: Koszty prowadzenia firmy a opła do PODGiK
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2013, 18:12 »
"U nas" zamiast faktur, a w zasadzie faktycznie rzecz biorąc równolegle do faktur, Ośrodek wystawia dokument pt. "Nota księgowa - opłata administracyjna" naliczaną zgodnie z rozporządzeniem ws. opłat. Ale faktura sobie... Za "sprzedaż kopii map"... Nota opiewa na kwotę wg ryczałtu określonego w rozporządzeniu ws opłat, natomiast dodatkowa faktura określa opłatę wg cennika starosty za - fakultatywnie ujmując - ksera...  I się kręci...

A tak z księgowego punktu widzenia, to zarówno "Nota", jak i "Faktura" są podstawą do zaliczenia wykazanych tam kwot w koszty prowadzenia działalności gospodarczej...
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2013, 18:14 przez Adam Wójcik »
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • http://wbgsc.pl
Odp: Koszty prowadzenia firmy a opła do PODGiK
« Odpowiedź #3 dnia: 1 Maja 2013, 13:37 »
Sprawa od strony kosztów jest oczywista, wszystko co jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest kosztem, niezależnie od formy udokumentowania przy zachowaniu przepisów o rachunkowości - dokumenty księgowe.

Natomiast inny aspekt tego, że opłaty powinny być ustalane w drodze decyzji administracyjnej widzę dla naszej działalności. Od 1 stycznia 2011 r. mamy możliwość żądania aby w sprawie opłat, nawet już zapłaconych, została wydana decyzja administracyjna, od której służy odwołanie. I powiem Wam, że ja parę takich opłat, które co prawda są dawno zapłacone, ale mam w stosunku do nich pewne zastrzeżenia, to "poproszę" o decyzje. ;)

Przypadki gliwickie - notoryczne opłaty za pliki mapy numerycznej (po 35 zł za 1 ha), które musieliśmy osobno zamówić bo takich materiałów nie wydaje się do zgłoszenia pracy geodezyjnej. Odmowa udostępnienia plików MZ jest uzasadniana tym, że przecież są wystarczające wyploty w skali 1:500 z tej mapy numerycznej, które zdaniem Ośrodków gliwickich są wystarczające do wykonania np. mdcp.
I tu kwestia następna - opłaty za wydane wyploty do zgłoszenia.

Przypadek wrocławski - po przekroczeniu zdeklarowanego w zgłoszeniu terminu, Ośrodek wystawił fakturę na zdeklarowaną w zgłoszeniu ilość jednostek. Przy odbiorze operatu technicznego faktyczna ilość jednostek była dużo (ekwiwalent 500 zł) mniejsza. Zwrotu odmówiono.

Przypadki podkarpackie - w kilku ośrodkach (np. rzeszowski) panuje zasada, że mapę do celów projektowych przymusowo plotuje tylko Ośrodek. Mapy wyplotowane u Wykonawcy nie są klauzulowane. Oczywiście opłaty są tak duże, że jest to kilkukrotność kwot w usługach komercyjnych. Zresztą znam Ośrodki, które za ksero A-4 pobierają opłatę 1 zł.

Myślę, że dla tych przypadków sprawa "decyzji" jest jedyną możliwością wyjaśnienia, zwrotu nienależnych opłat, a przede wszystkim ukrócenia procederu bezczelnego nabijania sobie kasy przez niektóre Starostwa. :yush:

Pierwsza sprawa, to wystąpienia do Starostw o wydanie decyzji administracyjnych na podstawie art.61 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 40 ust.3c ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w sprawie ustalenia opłaty za za czynności geodezyjne i kartograficzne związane ze zgłoszeniem zarejestrowanym pod nr ...

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2010r., ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uznać należy, że uregulowana w niej została kwestia formy ustalenia opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne (decyzją administracyjną) oraz kwestia właściwości organów uprawnionych do wydania takiej decyzji zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji.
Straciły zatem aktualność poglądy ukształtowane w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, że ustalenie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne uznawane było za czynność materialno-techniczną. (postanowienie NSA z dnia 1 lutego 2012r. sygn. akt I OW 172/11, postanowienie NSA z dnia 30 marca 2011r., I OW 7/11 oraz wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 czerwca 2012r., III SA/Łd 307/12.
Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne są środkami publicznymi stanowiącymi nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym pobieranym przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw.
Dochodami takimi są opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne.
Art. 11 ust. 1 wymienionej ustawy o finansach publicznych stanowi, że jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Pod pojęciem niepodatkowanych należności budżetowych należy rozumieć niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Uprawniona jest zatem konkluzja, że Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a pobierane przez niego na podstawie art. 40 ust. 3c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłaty za wykonanie czynności geodezyjnych i kartograficznych są dochodami stanowiącymi nieopodatkowane należności budżetowe. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2012.09.05 - II SA/Go 433/12.

Zatem w sprawie naliczania opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne ma zastosowanie art.61 ustawy o finansach publicznych. Stosownie do art.61 ust.1 pkt 2 organami I instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do należności, o których mowa w art.60 , o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej , są w stosunku do należności jednostek samorządu terytorialnego – wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. Zgodnie zaś z art.61 ust.3 pkt 4 tej ustawy organami odwoławczymi od decyzji , o których mowa w ust.1 pkt 2, są samorządowe kolegia odwoławcze.


Dzięki Tomku.
« Ostatnia zmiana: 1 Maja 2013, 14:21 przez Leszek »
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 11.62 Opera 11.62
Odp: Koszty prowadzenia firmy a opła do PODGiK
« Odpowiedź #4 dnia: 1 Maja 2013, 14:11 »
Oj Leszku.... Zaraz znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że " prowadzisz prywatną wojnę z urzędem i urzędnikami"....

Zartuję oczywiście :D

Też uważam, że jedynie decyzje mogą ukrócić proceder pobierania nienależnych opłat przez niektóre starostwa......

Pozdrawiam, Ula :)
Pozdrawiam, Ula

Offline Tomek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 134
 • jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
Odp: Koszty prowadzenia firmy a opła do PODGiK
« Odpowiedź #5 dnia: 1 Maja 2013, 15:54 »
Dziękuję za rzeczową odpowiedź!

Pozdrawiam