Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Dorota.P.Baszak Wątek: Rozgraniczenie - wezwanie  (Przeczytany 1474 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 74.0.3729.131 Chrome 74.0.3729.131
Rozgraniczenie - wezwanie
« dnia: 14 Maja 2019, 10:29 »
Takie może  dziwne  pytanie..

Kto, zgodnie  z  przepisami , powinien  dokonać  czynności - wezwania stron do  stawienia  się  na  gruncie?
Mnie  wychodzi, że  wójt, a  nie  geodeta.

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2453
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 66.0 Firefox 66.0
Odp: Rozgraniczenie - wezwanie
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2019, 11:36 »
No cóż.
Skoro wójt upoważnił (a musiał) geodetę do czynności ustalania granic i to zgodnie z przepisami geodeta je ustala, to niejako z automatu obowiązywać zaczyna w tym zakresie ustawa PGiK i zasady wezwań na grunt. A moim zdaniem ustawa ta dotyczy geodety,  a nie wójta.

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 74.0.3729.131 Chrome 74.0.3729.131
Odp: Rozgraniczenie - wezwanie
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2019, 12:23 »
No  nie  wiem...

Czyli  czynność  wysłania  wezwań  jest  czynnością  składową  procedury  ustalenia  przebiegu  granicy?
Bo  ani  z  ustawy  ani  z  rozporządzenia  chyba  to  nie  wynika.

Offline ROZPARA

 • Członek PTG
 • ***
 • *
 • Wiadomości: 77
 • Płeć: Mężczyzna
 • jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Internet Explorer 11 Internet Explorer 11
Odp: Rozgraniczenie - wezwanie
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maja 2019, 14:52 »
 § 8 pkt 4  rozporządzenia  MSWiA oraz RiGŻ z dnia 14 kwietnia  1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
wyjaśnia w całości podniesiony problem.  Wezwania doręcza geodeta !

Pozdrawiam
Stanisław Rozpara

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 74.0.3729.131 Chrome 74.0.3729.131
Odp: Rozgraniczenie - wezwanie
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2019, 14:58 »
Szkoda...

Ale  dobrze, że  mam  już  pewność..  niestety  i  to  niestety  dla  mnie..
43  wezwania  do  doręczenia

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 74.0.3729.169 Chrome 74.0.3729.169
Odp: Rozgraniczenie - wezwanie
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maja 2019, 10:04 »
A  teraz  następny  problem  z  rozgraniczeniem.

W  postanowieniu  Wójta  jako  właściciel  nieruchomości  wskazana  jest  Gmina, natomiast  w  ewidencji  i  KW  jest  Skarb  Państwa.
Kogo  mam  wezwać  - Gminę  czy  Starostę?


Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 52.0 Firefox 52.0
Odp: Rozgraniczenie - wezwanie
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2019, 12:34 »
Wg mnie należy wezwać Gminę. A to dlatego, że to organ administracji ma obowiązek określić strony wszczynanego i prowadzonego później postępowania administracyjnego. Niewykluczonym jest przecież, że Gmina w tzw. "międzyczasie" uzyskała tytuł prawny do nieruchomości w postaci np. orzeczenia sądowego, a rejestry w egib i KW nie zostały jeszcze zaktualizowane. Zauważyć wypada, że jakkolwiek kw posiadają tzw. rękojmię wiarygodności, to jednakże nie może ona być przesądzająca o tytule prawnym, zwłaszcza kwestionować aktualnego dokumentu określającego stan prawny, który nie został jeszcze w kw ujawniony.

Ale sprawa jest ciekawa jeszcze z innego powodu... Chodzi mianowicie o to, czy wójt tej gminy może prowadzić postępowanie rozgraniczeniowe, skoro ewidentnie jest zainteresowany w korzystnym dla gminy rozstrzygnięciu sprawy? Zdziwicie się zapewne, podobnie jak ja się zdziwiłem...

Okazuje się, że kiedyś wobec tzw. "konfliktu interesów", wójt przekazywał sprawę do SKO, a SKO wyznaczało organ z jakiejś gminy sąsiadującej. Fragment z wyrok WSA w Lublinie sygn. III SA/Lu 125/08 z dnia 2008-09-30 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1A2EB90BF3

Cytuj
"Burmistrz Miasta W. był właściwy do prowadzenia postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej Nr [...] z działką oznaczoną nr [...] położonych we W. przy ul. N., jednak stwierdziwszy, że jest stroną tego postępowania, i że zachodzą przesłanki jego wyłączenia, powinien przerwać tok czynności postępowania i akta przekazać organowi wyższego stopnia (art. 26 § 3 kpa). Organem wyższego stopnia nad Burmistrzem Miasta W.a w sprawie niniejszej jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. i to ono powinno było wyznaczyć do załatwienia sprawy inny podległy sobie organ."

Ale się zmieniło...

Postanowienie SN Sygn. akt V CSK 34/16 z dnia 19 października 2016r.
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20CSK%2034-16-1.pdf
Cytuj
"Przeciwnego poglądu upatruje Sąd Okręgowy w tym, że organ administracji podlegał w niniejszej sprawie wyłączeniu z mocy prawa, jako że gmina, której organem jest prezydent była stroną administracyjnej fazy postępowania rozgraniczeniowego. Błędnie przy tym Sąd powołuje się na art. 24 § 1 k.p.c., który nie dotyczy wyłączenia organu administracji, a jedynie wyłączenia pracownika organu. O wyłączeniu organu mowa zaś w art. 25 k.p.a., który nie zawiera wspominanej przez Sąd Okręgowy podstawy wyłączenia. Warto przy tym wskazać, że zagadnienie, czy organ gminy podlega wyłączeniu z mocy prawa w postępowaniu administracyjnym z udziałem samej gminy jest w orzecznictwie sądów administracyjnych sporne, choć raczej należy uznać że w obecnym stanie prawnym przeważa stanowisko, iż brak jest podstaw do takiego wyłączenia. W latach 1990 – 1994 r. obowiązywał bowiem art. 27a k.p.a, który wprost wskazywał na podstawę do wyłączenia organu gminy od załatwienia sprawy, w której stroną jest gmina. Obecnie przyjmuje się, że brak jest wyraźnej normy, wzorem uchylonego art. 27a k.p.a., wyłączającej wójta, burmistrza (prezydenta miasta) od orzekania w sprawie, w której jego gmina jest stroną. Obowiązku takiego nie można się wprost dopatrzeć w regulacjach art. 24 § 1 i § 4 k.p.a. (wyrok NSA z 1 kwietnia 2009 r., II OSK 460/08, orzeczenia.nsa.gov.pl)."
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Kunzite

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Wiadomości: 106
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 67.0 Firefox 67.0
Odp: Rozgraniczenie - wezwanie
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maja 2019, 13:51 »
Proszę sprawdzić w KW czy w III dziale czy nie ma wpisu ostrzeżenia co do niezgodności treści księgi ze stanem faktycznym - jeśli takiego brak to kontakt do gminy  że jest rozbieżność i niech uzupełni postanowienie lub wyda kolejne.
Wyroków sądów admin. z wyłączeniem Gminy jako strony jest sporo zarówno, WSA jak i NSA - większość sięga do uchwały 7 sędziów NSA z 2007 roku, ale zarówno gminy w ogóle nie występują z tym do SKO, jak i czasem SKO odrzuca takie wnioski.

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 74.0.3729.169 Chrome 74.0.3729.169
Odp: Rozgraniczenie - wezwanie
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maja 2019, 14:21 »
Ok.. sprawdziłam  III  dział  KW.
Nic  tam  nie  ma.

Dzwoniłam  do  gminy, ale  pani  która  się  tą  sprawą  zajmuje  jest  "na L4"  i  nikt  nic  nie  wie, a  termin  mi  leci...

Ale  jest  jeszcze  jedna  ciekawa  sprawa.
Dowiedziałam  się, że  gmina  uzależnia  przeprowadzenie  postępowania (czyli  ostatecznie  wydanie  decyzji  administracyjnej)  od  wpłaty  przez  wszystkich  uczestników  postępowania  należnej  kwoty  za  rozgraniczenie  (jakoś  sobie  podzieli  moje  wynagrodzenie  na  wszystkich  uczestników).
Podobno  w  tej  sprawie  strony  postępowania  otrzymały  pismo  razem  z  postanowieniem  o  wszczęciu  postępowania  rozgraniczeniowego.
Piszę  "podobno", bo  do  mnie  pismo  to  nie  zostało  wysłane.