Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Dawid P Wątek: Koniecznośc obliczenia powierzchni działki przy ustaleniu granic w trybie EGIB  (Przeczytany 2688 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Dawid P

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 59.0 Firefox 59.0
Witam wszystkich.
Czy przy zgłoszeniu dotyczącym o celu: "wznowienie znaków gran./wyznacz. punktów gran/ustalenia przebiegu gran ewid." w sytuacji gdy faktycznie dokonano procedury ustalenia przebiegu wszystkich granic działki ewidencyjnej należy obligatoryjnie również sporządzić wykaz zmian powierzchni (stara była z dokładnością zapisu do 1ara) oraz rozliczyć użytki gruntowe? Dodam, że zastosowana procedura nie była celem samym w sobie. Zgodnie z umową ze zleceniodawcą miałem - po ludzku pisząc - odtworzyć granicę w terenie. Nie było zlecenia, ani zgłoszenia, ani wniosku właściciela na aktualizację EGiB.

Offline Markot

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 51
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 59.0 Firefox 59.0
Obowiązek sporządzenia wykazów powierzchni działek jak i użytków wynika z § 65 standardów.

Offline Dawid P

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 59.0 Firefox 59.0
Raczej jest to paragraf "porządkowy" który wskazuje co gdzie ma się znaleźć, jeśli się dane dokumenty/obliczenia tworzy.

Offline Markot

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 51
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 59.0 Firefox 59.0
Raczej jest to paragraf "porządkowy" który wskazuje co gdzie ma się znaleźć, jeśli się dane dokumenty/obliczenia tworzy.
No to tu masz już przymus:
Rozdział 5. Standardy techniczne opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
§ 63. 1. Opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obejmuje:
1) przetworzenie danych obserwacyjnych uzyskanych w wyniku pomiarów do zbiorów współrzędnych prostokątnych płaskich oraz wysokości punktów w państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2) utworzenie, na podstawie zbiorów danych pozyskanych przez wykonawcę z PZGiK oraz z przetworzonych danych obserwacyjnych, o których mowa w pkt 1, roboczej bazy danych obiektów przestrzennych;

Offline Dawid P

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 59.0 Firefox 59.0
Piszesz o pomiarach sytuacyjnych i wysokościowych.
Zgłosiłem jako cel pracy wznowienie/wyznaczenie/ustalenie a rodzaj pracy: pomiary sytuacyjne.
Wciąż analizuję i konsultuję powyższy temat, włącznie z inspektorami z innych ośrodków. Zdania są podzielone, chociaż z przewagą tych, że trzeba liczyć powierzchnię. Największe "ryzyko" że trzeba wykonywać obliczenia powierzchni w mojej sytuacji widzę raczej w rozporządzeniu EGiB oraz pewnym orzeczeniu sądu.
Ogólnie panuje tendencja, naprawiania i porządkowania różnych baz danych naszymi rękami, a my wykonawcy mamy wręcz mentalność niewolnika.
 
Czy nad tymi wszystkimi dywagacjami nie stoi Konstytucja, która pozwala na swobodę zawierania umów, a organy mają w swoich rejestrach po prostu ujawniać dane będące wynikami zgłoszonych prac?

Offline Markot

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 51
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 59.0 Firefox 59.0
Dawid, zauważ jakie tytuły mają  rozdziały: 2,  4 i 5. Twoje prace podlegają pod wszystkie trzy rozdziały. 

Offline pasiasia

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 42
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 52.0.2871.40 Opera 52.0.2871.40
Czy należy wykonywać WZDE przy wznowieniach ustaleniach ???

Moim zdaniem nie.

1 WZDE należy wykonywać zgodnie z Par 43.3 EGiB w przypadku USTALENIA ZMIANY OPISOWYCH DANYCH EWIDENCYJNYCH.
W trakcie prac takich jak wznowienie wyznaczenie ustalenie obliczam analizuje położenie punktów granicznych. W trakcie prac nie porównuje powierzchni z EGiB z powierzchnią obliczoną na podstawie pomiarów nie to było przedmiotem zlecenia. Nie stwierdzam zmian danych ewidencyjnch, wiec WZDE nie wykonuje.

To PODGiK przy kontroli stwierdza zmianę danych EGiB a nie ja w trakcie prac geodezyjnych.

2 Zakres na mapie wywiadu - zawsze oznaczam pasem kilkumetrowym wokoło granic działki (rogalik) , aby nikt nie wpadł na pomysł, żebym porównywał powierzchnie budynków.  Standardy mówią (par 65) o wykazach zawierających powierzchnie obiektów obszarowych objętych pomiarem. Zgodnie z zakresem na mapie wywiadu jedynie część Dziaki a nie całość jest objęta pomiarem - wykazu nie sporządzam.

3 par. 72 standardów mówi  „Zakres, formę i treść dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego określa umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą.”
Umowa zawarta jest na markowanie i stabilizacje punktów granicznych. Umowa nie przewiduje wykonywania dodatkowych czynności sporządzania innych dokumentów, takich jak  Wykaz zmian danych ewidencyjnych działki, aktualizacja BDOT500, GESUT itd.

4 par 83 EGiB „Do czasu wykonania modernizacji ewidencji zachowują swoją ważność, w zakresie określonym przepisami ustawy, dane ewidencyjne uwidocznione w ewidencji prowadzonej przed wejściem w życie rozporządzenia.” - powierzchnia i inne dane ewidencyjne mogą zachować ważność do czasu wykonania przez STAROSTĘ MODERNIZACJI (nie przez wykonawcę prac geodezyjnych).

5  Zgodnie z par 86.2 rozp. W sprawie ewidencji gruntów i budynków  „Modyfikacja danych ewidencyjnych mająca na celu doprowadzenie tych danych do zgodności z wymaganiami rozporządzenia i obowiązującymi standardami technicznymi może nastąpić (a nie, że musi) na wniosek i koszt zainteresowanych.”
Zleceniodawca nie wnioskował o wykonanie dodatkowych czynności mających na celu doprowadzenie danych ewidencyjnych do zgodności z wymaganiami rozporządzenia.

6 Wyrok WSA II SA/GL 542/13 "Nie budzi wątpliwości, że wznowienie znaków (wyznaczenie punktów granicznych w oparciu o dane ewidencji) do żadnych zmian danych ewidencyjnych związanych z numerycznym opisem granic działki nie może doprowadzić. Materiały powstałe w wyniku takiego wznowienia nie mogą zatem służyć do aktualizacji operatu, skarżąca zresztą wcale nie domaga się zmiany w zakresie numerycznego opisu granic działki. Prawidłowo także organy zwróciły uwagę, że dokumentacja sporządzona w toku prac prowadzonych przez geodetę na podstawie art. 39 ustawy nie mieści się w katalogu określonym w § 36 rozporządzenia, nie może zatem służyć wykazaniu przebiegu granic działki ewidencyjnej. Z podanych względów materiały sporządzone przez geodetę na zlecenie skarżącej, dotyczące wznowienia znaków, nie mogły stanowić podstawy do dokonywania jakichkolwiek zmian w danych ewidencyjnych, w tym na rysunku mapy. "

7 Na koniec najlepsze.
par 10 EGiB Ewidencja obejmuje: dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz lokali
Nigdzie nie wymieniono jakie dane należą do liczbowych a jakie do opisowych

Moim zdaniem powierzchnia działki jest daną liczbową.
WZDE robimy dla danych opisowych.

8 rozp w sprawie EGiB

§  1. Rozporządzenie określa:
1)  sposób zakładania ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej "ewidencją";
2)  sposób prowadzenia ewidencji oraz szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych;
3)  szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości;
4)  sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
5)  rodzaje budynków i lokali, których nie wykazuje się w ewidencji.

rozp w sprawie EGiB określa to co wyżej, nie określa składu operatów technicznych, sposobów ich kompletowania, wymogów dla obliczeń itp

9 par 65 standardów mówi o dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wszystkich obiektów EGiB
Przy wznowieniu wyznaczeniu mamy do czynienia z obiektami punktowymi,
przy ustaleniu z liniowymi.
Tworzymy dokumentację dla obiektów punktowych (por wsp. odchylenia liniowe) a nie powierzchniowych.


« Ostatnia zmiana: 3 Kwietnia 2018, 09:11 przez pasiasia »

Offline Dejw

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 4
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 59.0 Firefox 59.0
Rogalik z zakresu rozwalił system  :) No ja go nie mam, więc mogę polec.
Co do tego wyroku, to chyba ciężko go użyć w kontekście ustalenia - bo tu nie mam granic ujawnionych w ewidencji, na podstawie, których mogę zrobić wznowienie/wyznaczenie. Użyłem tego wyroku pisząc wyjaśnienia do protokołu weryfikacji, ale później, na etapie decyzji się wycofałem.
Co do reszty, to najbardziej przemawia do mnie powołanie się umowa z klientem, a w kontekście niedoprecyzowanych przez ustawodawcę zapisów powinna pomóc konstytucja dla biznesu (która jest w drodze).