Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Moje wrażenia ze szkolenia w Lublinie w dniu 29.08.2014  (Przeczytany 4767 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
Moje wrażenia ze szkolenia w Lublinie w dniu 29.08.2014
« dnia: 31 Sierpnia 2014, 11:37 »
W dniu 29 sierpnia br. Stowarzyszenie Geodetów Polskich zorganizowało w Lublinie szkolenie dotyczące problematyki nowelizacji ustawy Pgik. Szkolenie prowadził Główny Geodeta Kraju Pan Kazimierz Bujakowski, Radca Prezesa GIGiK Pan Witold Radzio oraz Naczelnik Wydziału Informatyzacji i Rozwoju PZGiK Pani Urszula Juszczak. W spotkaniu brał udział z ramienia organizatorów Wojewoda Lubelski oraz Lubelski WINGiK (Pan Stanisław Kochański). Na spotkanie przybyło około 300 osób, wśród nich WINGiK-owie z województw Podkarpackiego oraz Świętokrzyskiego. Szkolenie odbyło się w ramach Regionalnych Narad Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jakie w ostatnim czasie realizuje GUGiK. Jako, że organizatorem spotkania było SGP, na które zapraszano nie tylko przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, postanowiliśmy wziąć w nim udział... W końcu zaszło tyle zmian, że warto się doszkolić... Zapewne jesteście ciekawi jak szkolenie przebiegało i jakie były jego rezultaty, to poniżej przedstawię swoje subiektywne wrażenia i odczucia z tego szkolenia.

Z części pierwszej - wykładów - mnie zainteresowało kilka uwag i stwierdzeń, które pozwolę sobie poniżej opisać:

1. Główny Geodeta Kraju w swoim wystąpieniu wprost przyznał, że tak szeroki zakres nowelizacji ustawy (poszerzony o inne elementy niż sama problematyka opłat) został spowodowany niczym innym, jak faktem skierowania do RPO wniosku - przez jedną z organizacji zawodowych - o zwrócenie się do TK o zbadanie konstytucyjności przepisów z zakresu odpowiedzialności zawodowej, a także innymi nazwę to - "zagrożeniami" - tego samego typu np. zgłaszane zastrzeżenia co do niekonstytucyjności przepisów w innych dziedzinach Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2. GGK jako usprawiedliwienie i uzasadnienie, że ustawa nie miała wystarczającego okresu "vacatio legis", podał nazwę to "nieodpowiedzialne i destrukcyjne" działania w Sejmie, które spowodowały trzytygodniowe opóźnienie (wniosek o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu). Oczywiście swoją "cegiełkę" także wniosła - swoimi słowami określę to jako -  "wiadoma część środowiska geodezyjnego", która (jak zrozumiałem) w sposób nieodpowiedzialny zwróciła się 16 czerwca br. z wnioskiem do Prezydenta RP o skierowanie ustawy do TK. Prezydent jednakże po długim merytorycznym namyśle nie podzielił obaw owego środowiska co do niekonstytucyjności ustawy, i - dopiero 2 lipca br. - podpisał ustawę.

Tak więc okazuje się, że to z winy "wiadomej części środowiska" doszło do - nazwę to - bałaganu spowodowanego nowelizacją, w szczególności spowodowanego jej dość szerokim zakresem. GUGiK natomiast podjął wszelkie starania, aby ze środowiskiem konsultować projekt założeń ustawy, a o tym że konsultacje te były drobiazgowe i szczegółowe świadczy bardzo długi harmonogram prac... Konsultacje nad założeniami trwały bowiem aż do końca grudnia 2013r... A potem nie było już obowiązku konsultowania samego tekstu projektu ustawy. Zresztą nie było ani sensu, ani czasu na "powtórne" konsultacje, zwłaszcza że ustawa w pełni jest zgodna z uprzednio skonsultowanymi założeniami...

Z prelekcji wygłoszonych na szkoleniu - przynajmniej mnie - zainteresowały szczególnie takie kwestie:

1. Pan Radzio wprost potwierdził, że obecnie Wojewódzkie Biura geodezji i Terenów Rolnych mogą wykonywać prace geodezyjne i prace kartograficzne, ponieważ w pełni spełniają kryteria wykonawców tych prac na podstawie art.11 ustawy. Mnie to właściwie nie zdziwiło, bo przecież taki był cel dokonania nowelizacji.

2. GGK poinformował, że Minister administracji i Cyfryzacji już wydał upoważnienie (GGK i GUGiK-owi) do przygotowania projektu nowelizacji rozporządzenia (nie zanotowałem jakiego), w którym ma zostać wprost określone, że elementem (efektem, czy też skutkiem) wytyczenia budynku ma być opracowanie przez wykonawcę "geometrii budynku w trakcie budowy" (czy jakoś tak). Zapowiedź tę odebrałem w ten sposób, że obecnie taki obowiązek nie wynika z już obowiązujących przepisów (bo nie wynika), ale to tylko kwestia czasu... GUGiK już pracuje nad tym, aby na skutek wytyczenia wykonawca miał nałożony obowiązek sporządzenia dokumentacji niezbędnej do ujawnienia budynku w egib.

3. Pan Radzo tłumacząc treść art.12b ust.5 tak się "zaplątał" w tłumaczeniach i swojej interpretacji, że... właściwie potwierdził że ktoś nie dopatrzył zamieszczenia w tym przepisie słowa "publicznego". Czyli, że tryb zamieszczania klauzul na materiałach miał dotyczyć materiałów wykonanych na rzecz podmiotów publicznych (a nie wszystkich podmiotów). Brnąc w temat padło stwierdzenie, że starosta przecież sam sobie nie będzie uwierzytelniał wykonanych dokumentów (praca wykonana na rzecz tego samego organu, więc uwierzytelnienie jest całkowicie niepotrzebne). Jakkolwiek ciekawym wydaje się być, jaką odpowiedź otrzyma PTG na pytanie, czy WINGiK może żądać (nieodpłatnego) udostępnienia materiałów z zasobu powiatowego? Bo to już jest inny organ... Wydaje się, że odpowiedź w tym zakresie może być ciekawa...

4. Zaciekawiło mnie ponadto udzielone wyjaśnienie dotyczące kwestii pozyskania przez wykonawców prac materiałów zasobu (udostępnienie materiałów zasobu) jakie miało miejsce przed 12 lipca 2014r. Z wyjaśnienia tego bowiem wynikało, że wykonawcy, którzy uzyskali te materiały przed 12 lipca... zachowują uprawnienia do dalszego wykorzystania tych materiałów... Kwestia ta była omówiona dość ogólnikowo i szybko, jakkolwiek myślę że jest to skutek pytania PTG jakie zadaliśmy w tej kwestii. Tak czy owak jest coś na rzeczy z prawem (i możliwością) wykorzystania danych udostępnionych na "starych" zasadach. Pewnie się to wyjaśni, jak otrzymamy pisemną odpowiedź na nasze pytania...

5. Może to nie jest aż tak bardzo istotne, ale w kontekście dyskusji jakie toczą się na "niebieskim" forum warto to przywołać: Pan Radzio w swojej prezentacji wskazał i wręcz podkreślił, że nie można wystawić DOO obejmującego dokumenty, które nie zostały uzgodnione z wykonawcą (str. 10 prezentacji. Niestety prezentacje zostały udostępnione wyłącznie WINGiK-om).


Jeżeli chodzi natomiast o końcową cześć szkolenia, to odbyła się ona w formule pytań z sali oraz odpowiedzi. I powiem szczerze, że właściwie to skończyło się na pytaniach... Zresztą na koniec szkolenia GGK zapytał "salę" czy udzielone odpowiedzi usatysfakcjonowały pytających... "Sala" chórem odpowiedziała "NIE". Jakkolwiek pytań było dużo (sam jedno zadałem): dotyczyły głównie opłat, uwierzytelniania dokumentów, innych spraw proceduralnych, to odpowiedzi: przedstawicieli GUGiK-u generalnie sprowadzały się do tego, co już uprzednio zostało opisane w FAQ GUGiK...

Jakkolwiek z tej części szkolenia - przynajmniej mnie - zainteresowały takie kwestie:

1. Jak się okazuje dość dużym problemem dla SGiK są kontakty z komornikami. Komornicy żądają informacji z egib. Urzędnicy odpisują, że w tym celu należy wypełniać wnioski o udostępnianie danych z zasobu. Komornicy ponawiają swoje żądania. Urzędnicy ponawiają swoje stanowisko - konieczne są wnioski. Komornicy "straszą", że będą traktować działania starostów jako pozostawanie w bezczynności... Pytania z sali: co mamy robić? GUGiK: wystawiać DOO, bo wnioski nie muszą być wnoszone na urzędowych formularzach; wystarczy że zawierają niezbędne dane. Sala: A jak komornicy nie uiszczą opłaty za wystawione DOO? GUGiK: To organ wchodzi w spór z komornikiem i wówczas wydaje decyzję administracyjną... Poważnie...  No chyba, że całkowicie nie zrozumiałem podnoszonego problemu...

2. Jak naliczać opłatę "po staremu" i "po nowemu" (na zasadzie art.12 ustawy nowelizującej), w szczególności czy "po nowemu" opłata winna zawierać składnik za uwierzytelnienie dokumentów? GUGiK: TAK. Ponieważ "po staremu" opłata także zawierała opłatę i za wydawane materiały, i za uwierzytelnienie. Tak więc dla wykonawcy nic się nie zmienia.

Czy aby na pewno stare przepisy w ogóle stanowiły, że dokumentacja podlega "uwierzytelnieniu"? Przecież to całkowicie nowa instytucja to "uwierzytelnianie"...

3. O kwestii opatrywania z urzędu materiałów dla zamawiającego klauzulami (bez wniosku o uwierzytelnienie) to szkoda słów... To muszą wyjaśnić sądy administracyjne...

4. podobnie kwestia "stosowania" współczynników K i CL (a więc zniżek, w tym wynikających ze zgłoszenia prac)... GUGiK: "Nie stosuje się", ponieważ te współczynniki dotyczą wyłącznie udostępniania "materiałów zasobu". Na pytanie: a współczynniki PD i AJ to przecież też współczynniki dotyczące udostępniania materiałów zasobu. Czy wzorów podanych w ust.16, 17 i 18 Załącznika do ustawy też się "nie stosuje"? Po dłuższej konsternacji padła odpowiedź sprowadzająca się w swojej istocie do -> patrz FAQ GUGiK...

Moim zdaniem taka formuła "pytań i odpowiedzi" jest całkowicie bezsensowna. Zwłaszcza, że przedstawiciele GUGiK ani razu nie odpowiedzieli w stylu: problem wymaga analizy, zastanowimy się, pisemnie odpowiemy na zadane pytanie... Nic z tych rzeczy... Odpowiedzi wręcz były typu: w mojej ocenie jest tak. Albo: no to pozostańmy przy rozbieżnych stanowiskach (tak odpowiedziano na pytanie o art.12b ust.5, a więc o opatrywanie z urzędu klauzulami materiałów przeznaczonych dla "zamawiającego").

Sądzę, że aby naprawdę "wyjaśnić" jakieś kwestie należy sprawy kierować do wojewódzkich sądów administracyjnych, albo zwracać się pisemnie bezpośrednio do Ministra Administracji i Cyfryzacji. Nie do GUGiK-u. Stanowisko GUGiKu jest znane: zostało przedstawione w FAQ GUGiK. Jeżeli ktoś się łudzi, że zostanie ono "dobrowolnie" zmienione, np. na skutek przedstawianej zasadnej, merytorycznej argumentacji, to wg mnie całkowicie się myli. GUGiK na chwilę obecną będzie "szedł w zaparte"... Zwłaszcza, że swoje (niezmienne) stanowisko głosi na kolejnych Naradach Regionalnych... Ktoś sobie wyobraża, że teraz GGK miałby powiedzieć Ministrowi: Panie Ministrze pomyliliśmy się? Bądźmy realistami... :)


Pozdrawiam, Adam Wójcik.

PS1. Jakkolwiek ze szkolenia starałem się robić notatki, to być może jakieś kwestie zostały przeze mnie opisane nieprecyzyjnie. Proszę zatem traktować moją wypowiedź wyłączne w kategoriach moich subiektywnych odczuć i ocen.

PS2. Pozdrawiam szczególnie Wiolę, Kubę i Mariusza, z którymi miałem okazję spotkać się na tym szkoleniu.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Wioletta H-S

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 500
 • Płeć: Kobieta
 • Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka....
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 36.0.1985.143 Chrome 36.0.1985.143
Odp: Moje wrażenia ze szkolenia w Lublinie w dniu 29.08.2014
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2014, 19:23 »
Tak jak pisał Adam, była to "lekka" farsa.
Do tego p. Radzio powiedział, że ustawę napisało RCL a GUGiK uczestniczył w tym jako fachowcy z dziedziny geodezji.

Podobało mnie się ostatnie pytanie pewnej Pani. Otóż zapytała szanownych prowadzących czy przy tej ilości pytań jakie były uważają że jest to dobra ustawa. Oczywiście odpowiedzi nie było.  :)

Dzięki Adamie za pozdrowienia  :D
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Bo największy przeciwnik czeka na mnie w lustrze...

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 36.0.1985.143 Chrome 36.0.1985.143
  • http://wbgsc.pl
Odp: Moje wrażenia ze szkolenia w Lublinie w dniu 29.08.2014
« Odpowiedź #2 dnia: 3 Września 2014, 09:35 »
Wiecie co, to mi przypomina retorykę byłego rzecznika rządu a obecnie naczelnego "NIE"...

to "nieodpowiedzialne i destrukcyjne" działania w Sejmie
z winy "wiadomej części środowiska"
"wiadoma część środowiska geodezyjnego
w sposób nieodpowiedzialny zwróciła się 16 czerwca br. z wnioskiem do Prezydenta RP

Ludzie czy ja zwariowałem?! Gdzie ja żyję, w PRL-u???

A czy ktoś czasem nagrywał te "wykłady"? Jeśli tak to proszę na PV albo leszek@piszczek.proRoBoCIK połączył wiadomości:  3 Września 2014, 14:26
A czy prezentacje o których Adamie wspomniałeś to nie te, które były prezentowane w Katowicach 25 sierpnia
« Ostatnia zmiana: 3 Września 2014, 14:26 przez Leszek »
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 36.0.1985.143 Chrome 36.0.1985.143
Odp: Moje wrażenia ze szkolenia w Lublinie w dniu 29.08.2014
« Odpowiedź #3 dnia: 3 Września 2014, 18:04 »
No niestety, ale trzeba mieć świadomość , że druga strona może grać nie fair, poniżej pasa.
I Ty Leszek piszesz " w PRL",  to nie PRL to polityka, władza, pieniądze niezależnie od systemu.
pozdrawiam joftek

Offline Wioletta H-S

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 500
 • Płeć: Kobieta
 • Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka....
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 36.0.1985.143 Chrome 36.0.1985.143
Odp: Moje wrażenia ze szkolenia w Lublinie w dniu 29.08.2014
« Odpowiedź #4 dnia: 3 Września 2014, 19:48 »
Leszku dokładnie te same prezentacje.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Bo największy przeciwnik czeka na mnie w lustrze...