Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: UlaZ Wątek: URZĄD ZAŁATWIA SPRAWY NIE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU ....  (Przeczytany 2935 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Cytuj
Zasady ogólne

Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.


Art. 7. 5) W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.


Art. 8. 6) Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.


Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.


Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.


Art. 11. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.
Orzeczenia 

Art. 12. § 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

Art. 13. § 1. Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda administracyjna).

§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody.

Art. 14. § 1. 7) Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

Zacytowałam wyżej ogólne przepisy k.p.a.

Problem jest następujący. Starosta załatwia sprawy zgłoszeń nie według kolejności wpływu, tylko - można powiedzieć- po kumotersku....

Czy zatem, powołując się na przepisy k.p.a należałoby problem wyjaśnić, bo taki sposób załatwiania spraw nie budzi mojego zaufania do władzy publicznej...

Czy starosta, na mój wniosek  oczywiście, powinien mi, zgodnie art.11 k.p.a wyjaśnić zasadność przesłanek, którymi się kierował,  przy podejmowaniu decyzji, że sprawy zgłoszeń, które wpłynęły później od moich, załatwił wcześniej?....


Pozdrawiam, Ula
Pozdrawiam, Ula

Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 36.0.1985.125 Chrome 36.0.1985.125
Odp: URZĄD ZAŁATWIA SPRAWY NIE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU ....
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2014, 19:34 »
Ula
o ile jedna osoba przygotowuje zgłoszenia w tym ośrodku to śmiało walcz
bo jak są takie dwie, trzy osoby, to Ci napisze, że Pani Jola przygotowywała Tobie( a miała wcześniejsze zgłoszenia, które wymagały więcej czasu, głębszego szukania dokumentów itp), a te zgłoszenia które wpłynęły po Twoim to zajmowała się pani Basia i w przypadku tych zgłoszeń, praca była minimalna ( osnowa, mapa), więc załatwione były bardzo szybko.
I co najwyżej dostanie się komuś po uszach ( wiecie jaka ta Ulka jest, więc jak tak robicie to z głową) w lepszym przypadku ktoś dostanie po premii.
pozdrawiam joftek

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Odp: URZĄD ZAŁATWIA SPRAWY NIE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU ....
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2014, 20:17 »
Chyba masz rację Joftku... Ale powiem, że trochę im( urzędnikom)  współczuję,  bo przybyło im sporo obowiązków i "gubią się"  jeszcze  w tym wszystkich zmianach.....
Pozdrawiam, Ula

Offline joftek

 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 872
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 36.0.1985.125 Chrome 36.0.1985.125
Odp: URZĄD ZAŁATWIA SPRAWY NIE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU ....
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2014, 20:29 »
uczą się, tak jak my
tylko oni mają swoje szkolenia, spotkania, kursy z wingikami, dziadkami leśnymi ( babciami też ) hihi, prawnikami którzy nie są w temacie.
i uważają po tych szkoleniach , że są już tacy mądrzy i wiedzą lepiej, ale po czasie okazuje się, że  nie całkiem i to wykonawca ma rację .
pozdrawiam joftek