Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Dorota.P.Baszak Wątek: NOWE STANDARDY- CO ZMIENIAJĄ?  (Przeczytany 487 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Dorota.P.Baszak

  • Zarząd PTG
  • *****
  • Wiadomości: 1942
  • Jedna prosta idea
  • System:
  • Windows 10 Windows 10
  • Przeglądarka:
  • Chrome 89.0.4389.90 Chrome 89.0.4389.90
NOWE STANDARDY- CO ZMIENIAJĄ?
« dnia: 30 Marca 2021, 10:19 »
JAKIE PROPOZYCJE ZMIAN ZNALAZŁY SIĘ W NOWYCH STANDARDACH?

1. w § 5 dodano przepis z którego wynika, że do osnowy pomiarowej nie zalicza się punktów pomierzonych techniką GNSS, które są wykorzystywane wyłącznie do pomiaru punktu szczegółu terenowego niedostępnego do pomiaru bezpośredniego.

Komentując tę regulację, w szczególności mając na uwadze interpretacje Głównego Geodety Kraju o liczbie mnogiej i liczbie pojedynczej użytych w treści aktów prawnych, można dojść do wniosku, że jeśli z punktu wyznaczonego metodą GNSS mierzonych jest więcej niż jeden punkt szczegółu terenowego niedostępnego, to wówczas punkt ten stanowi punkt osnowy pomiarowej. 

Użyte określenie „pomiar bezpośredni” też nie zostało jasno wyjaśnione i niestety pozostawia znowu pole do interpretacji, które jak wynika z dotychczasowej praktyki stosowanej przez administrację geodezyjną, będą  stosowane w sposób, jak zwykle, niekorzystny dla nas geodetów.

2. Podpis zaufany pozostaje, ale pod warunkiem.

Aby móc stosować podpis zaufany muszą zostać spełnione, bliżej nieokreślone przez ustawodawcę , warunki techniczne umożliwiające jego stosowanie.

I znowu zabrakło regulacji w zakresie kto i w jakim trybie ocenia możliwość spełnienia w/w warunków technicznych. Czego zatem możemy się spodziewać? Chyba wiemy..

 Możemy się spodziewać rozszerzenia „prawa powiatowego”. Starosta, niczym nieograniczony, po prostu może umieścić informację, że – „ u nas brak możliwości technicznych do stosowania podpisu zaufanego” – i sprawa załatwiona. 

I nie ma tu żadnego znaczenia, że stosowanie podpisu zaufanego w komunikacji z organami administracji publicznej nie jest ograniczone żadnymi dodatkowymi „możliwościami technicznymi”. Przecież nie od dziś wiadomo, że w geodezji obowiązuje zasada – „bo u nas” – i nie ma mocnych.
 
3. został zmieniony przepis §31 w ten sposób, że odległości projektowanych obiektów budowlanych  nie dotyczą już granic działek ewidencyjnych, ale nieruchomości.

4. zmiana § 36 powoduje nałożenie obowiązku sporządzania szkicu i mapy porównania z terenem.

Szkic nie został określony jako szkic polowy, ale jako „szkic jednoznacznie ilustrujący rozmieszczenie tych punktów i powiązanych z nimi szczegółów terenowych”.  „Tych punktów” dotyczy punktów pomierzonych, ale co należy rozumieć przez „powiązanych z nimi szczegółów terenowych”, to zapewne dowiemy się po pierwszych negatywnych protokołach weryfikacji.

Jako obligo jest dołączanie do operatu technicznego mapy porównania z terenem. Z treści tej regulacji wynika, że do każdego celu zgłoszonych prac geodezyjnych.

Jaki jest cel dołączania mapy porównania z terenem np. przy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i jak ta regulacja ma się do przepisu § 8 rozporządzenia w/s standardów?

Czyli następny nic nie wnoszący dokument służący jedynie do rozszerzenia możliwości weryfikatorów.

5. zmianie również uległ przepis § 40 w zakresie możliwości modyfikacji współrzędnych punktów granicznych.

Przede wszystkim została zmieniona dopuszczalna odchyłka liniowa z 20 cm na 15 cm.

Dodano również możliwość modyfikacji współrzędnych punktów granicznych w sytuacji gdy odchyłka jest mniejsza niż 15 cm, ale pod warunkiem przeprowadzenia uzgodnień z organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków.

Na czym to uzgodnienie miałoby polegać i jakimi kryteriami organ ma się kierować przy podejmowaniu decyzji o dopuszczalności  modyfikacji współrzędnych, o tym już ustawodawca wytwornie milczy.

Mocno dyskusyjna jest to regulacja, chociażby z uwagi na fakt, że organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakość danych zawartych w tym rejestrze. Nie bierze również żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wykonania konkretnych prac geodezyjnych. Skąd zatem pomysł, że to decyzja organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków będzie bezpośrednio oddziaływać na końcowe wyniki prac geodezyjnych, na ich wiarygodność i rzetelność? O tym również cisza w przedstawionym akcie prawnym.

A to, że wprowadzenie dodatkowej niedookreślonej procedury w trakcie wykonywania prac geodezyjnych polegającej na „uzgodnieniu” w sposób oczywisty wydłuży wykonywanie prac, jest  pewne.

Podsumowując proponowane zmiany, można jedynie stwierdzić, że „prawo powiatowe” ma się świetnie, a będzie miało się jeszcze lepiej.

W załączeniu projekt rozporządzenia.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2021, 11:30 przez Dorota.P.Baszak »